Svět mysli - Láska

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam
Webhosting
TANGER computersystems 


                    Láska                    

"Láska - jedině k Bohu" Šrí Brahmám

     Láska je jednou z nejvíce opisovaných součástí života, láska hory přenáší, láska je vším, za co stojí žít. Při odbourání základních omylů je toto vnímání lásky bráno jako závislost, připoutanost nebo nesvoboda mysli. Jediná emotivní láska, kterou lze na nejvyšší úrovni dočasně prožívat, je láska k nejvyššímu principu, k dárci trvalého štěstí, ke zdroji všeho, a to k Bohu. Jakýkoli jiný vztah znamená zmatení mysli, zapletení se do představy a ztrátu klidu. Lze však pak ještě žít s jinou lidskou bytostí v nějakém vztahu?
     Pokud si správně uvědomíme, co objektivně způsobuje láska mezi lidmi, potom lze tyto vztahy dokonce mnohem lépe zabezpečit i bez svazujících vnitřních připoutaností. Skutečnou lásku mezi dvěma lidmi lze charakterizovat jako vztah založený na vzájemném respektu, oddanosti, důvěře a otevřenosti, ochraně a podpoře, odpovědnosti a plnění všech svých povinností. Jediný skutečně harmonicky fungující vztah může vzniknout, pokud se oba partneři vzdají své vlastní individuality, svého ega a nahradí ho individualitou společnou, individualitou rodiny, kde jednotlivé části vykonávají poctivě své povinnosti. Skutečná láska musí dát bytosti zapomenout na její vlastní osobní touhy a jedinou touhou se musí stát spokojenost ostatních. Pouze ze spokojenosti celé rodiny potom čerpá moudrá bytost svou vlastní spokojenost.
     Pokud blíže prozkoumáme výše uvedené vlastnosti moudrého vztahu mezi lidmi, tak tam nalezneme vše, co je potřeba ve vztahu k Bohu a na cestě k němu. Je tam oddanost, neulpívání, moudrost i spočívání v klidu. Moudrá a jediná opravdová láska je plnění svých povinností a poctivá práce pro druhé, což při odpovědné a správné volbě partnera dává životu skutečný smysl. Takto se lidé vydají nejen na společnou cestu životem, ale i na cestu duchovní, cestu k Bohu a nejvyšší moudrosti.
     Jistě se ptáte, jak je to s rozkoší? I zde platí, nic nedělat pro sebe, ale pro druhého, takže to co dostanete, vždy překoná očekávání a nikdy nebude zklamáni, ani nikdy nezklamete. Pokud se takto psychicky osvobodíte, potom i tělesně zažijete něco, co si dokážete jen těžko představit. Nesmíte však zapomenout na důležité pravidlo, které platí pro všechny smyslové požitky, a to je střídmost, řád a naprostá čistota.

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 1.7.2004, zobrazeno : 19897

Příspěvek bude odeslán pokud bude vyplněno pole s příspěvkem. Abych se však mohl zabývat Vaší reakcí je potřeba uvést Vaše jméno. Kód kapitoly, který naleznete na konci každé kapitoly v knize se uvádí jako potvrzení toho, že jste majitelé tištěné verze knihy. Na příspěvek dostanete odpověď v co nejkratším termínu a v případě souhlasu bude zveřejněn.


Seznamte se
Amma

O Ammě
Amma

!!! Novinky !!!

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České a Slovenské Republice v červenci 2017.

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Přidáno vyhledávání textu na stránkách webu - naleznete jej v levém panelu téměř dole

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2014 ! Přání všeho nejlepšího opět z Indie

Indie 2013 ! Cesta pod posvátnou horu 2013

PF 2013 ! Přání všeho nejlepšího opět z Indie

Nesmírné ticho ! Popis příchodu Šrí Ramany pod Arunáčalu

Indie 2012 ! Cesta pod posvátnou horu 2012

PF 2012 ! Vše nejlepší do nového roku 2012

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish