Svět mysli - Dhjánajóga - cesta meditace

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam
Webhosting
TANGER computersystems 


Dhjánajóga - cesta meditace

"Kdo neukáznil svou mysl, postrádá moudrost a chybí mu i schopnost rozjímání. Ten, kdo nerozjímá, nemá mír v mysli. Jak získá štěstí, když nemá tento mír?" Bhagavadgíta 2.66.

     Učení správné meditace je velice důležité pro každou bytost, která chce dosáhnout nejvyšší svobody. Při meditaci poznávám svůj subjektivní svět. Poznávám vlastnosti mysli, její způsob zpracovávání jednotlivých vjemů. Mohu obdivovat mechanismy vytvářející trojrozměrnou představu a zároveň si uvědomit jejich omezení. Poznávám, jak jednotlivé vjemy ovlivňují představu, ve které žiji. Nacházím citlivá místa, která spouštějí nekontrolované emoční chování. Uvědomuji si vznik jednotlivých myšlenek a mohu posuzovat jejich kvality, příčiny jejich výskytu a důsledky jejich existence na stav mysli. Mohu sledovat, jak mysl tvoří z tužeb závislosti a připoutanosti, a tak odhalit sebezotročující sklon mysli. Nehledejte v meditaci nic příjemného, zvláštního či krásného. To je posilování ega. Pokud něco příjemného a zvláštního zažijete, uvědomte si, že to je jen proměnlivá představa a stále se věnujte tomu, jak mysl funguje a jak se tato představa tvoří.
     Zkoumat a získávat vládu nad svou myslí musíme tak dlouho, dokud objekty a jevy, které se odehrávají v představě, zanechávají otisky v naší mysli. To je krásná definice Šrí Ramany Maharšiho. Cokoli se v představě odehraje, nesmí vyvolat jakoukoli nevědomou odezvu mysli. Například hlučná rána musí projít bez vylekání či jiných reakcí mysli. Pokud ovšem daný zvuk signalizuje nějaké blížící se nebezpečí, potom moudrá bytost klidně a účinně zareaguje.
     Pomocí meditace docházím na cestu poznání. To znamená, že si začínám uvědomovat to, že v mysli se tvoří představa vnějšího světa, to, že celá moje existence je založena na této představě. Kdo se k představě začne chovat, jako k nekonečnému proudu pomíjivých myšlenek, ten nachází svůj pravý základ ve zdroji mysli, ve svém pravém Já. Ten rozpustí neopodstatněné konstrukce mysli a nakonec se mu podaří odstranit i konstrukci prvotní - ego.
     Při meditačním sezení se dostáváme na chvilku poblíž cíle cesty. Po skončení meditace se vracíme zpět do své představy, ale pokud je naše cvičení poctivé a správně zaměřené, potom si z každé meditace přineseme něco do běžného života. Jinými slovy řečeno: každá meditace náš každodenní život přenese blíže k cíli, trvalému setrvání v Božském stavu. Každá dobrá meditace musí přinést nějaké ovoce. Kdo cvičí roky a necítí žádné změny, ten by měl poctivě přehodnotit své cvičení a upravit je tak, aby se změny objevily.
     Velice důležitý předpoklad pro účinnou meditaci je mít v době meditace splněné veškeré povinnosti. Pokud chci meditovat a nemám něco důležitého splněno, potom tato skutečnost bude myslí neustále využívána. Proto, pokud chcete mít v meditaci klid, je nutno nejprve vykonat vše důležité. Ten, kdo neplní své povinnosti a jako záminku uvádí meditaci, je zbabělec, který utíká ze světa před svými povinnostmi a není odvážný člověk hledající nejvyšší cíl.

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 1.7.2004, zobrazeno : 17191

Příspěvek bude odeslán pokud bude vyplněno pole s příspěvkem. Abych se však mohl zabývat Vaší reakcí je potřeba uvést Vaše jméno. Kód kapitoly, který naleznete na konci každé kapitoly v knize se uvádí jako potvrzení toho, že jste majitelé tištěné verze knihy. Na příspěvek dostanete odpověď v co nejkratším termínu a v případě souhlasu bude zveřejněn.


Seznamte se
Ganéša

O Ganéšovi

!!! Novinky !!!

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České a Slovenské Republice v červenci 2017.

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Přidáno vyhledávání textu na stránkách webu - naleznete jej v levém panelu téměř dole

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2014 ! Přání všeho nejlepšího opět z Indie

Indie 2013 ! Cesta pod posvátnou horu 2013

PF 2013 ! Přání všeho nejlepšího opět z Indie

Nesmírné ticho ! Popis příchodu Šrí Ramany pod Arunáčalu

Indie 2012 ! Cesta pod posvátnou horu 2012

PF 2012 ! Vše nejlepší do nového roku 2012

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish