Svět mysli - Vlastnosti hledajícího

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam
Webhosting
TANGER computersystems
   Vlastnosti hledajícího   

"Žák má mít prudkou a nepřetržitou touhu osvobodit se od životních běd a dosáhnout nejvyššího duchovního blaha. Nemá míti ani nejmenší touhy po něčem jiném." Šrí Ramana Maharši

     Ani tento citát Šrí Ramany nelze nikterak rozšiřovat. Žák, který chce dosáhnout úspěchu a porazit svou nevědomost ve formě ega, musí tomuto cíli obětovat vše. Tento cíl musí být pro něj tou nejvyšší hodnotou. Nesmí podléhat pochybnostem, ale pevně, odhodlaně, klidně a s rozmyslem kráčet za tímto cílem. Pro jeho dobro bylo napsáno mnoho knih a on v nich může nalézt odpovědi na veškeré otázky. Veškerou svou pozornost musí věnovat mysli, jejímu způsobu zpracovávání smyslových vjemů a tvorby představy. Hledat v mysli skryté vazby, bloky a nelogičnosti a pomocí vhodných metod a postupů je odstraňovat. Uvědomovat si, že vše, co prožívá, je jen výtvor mysli a hledat své pravé bytí v jejím zdroji.
     Žák musí opravdu hledat. Musí opravdu chtít, toužit po poznání a svobodě. Musí odvrhnout vše svazující, setrvávat v tichu osamění, neustále zkoumat svou mysl a řešit problémy vzniklé existencí ega. Není žádná polovičatá cesta. Buď jdete ke svobodě nebo setrváváte v otroctví. Zde není žádného kompromisu, protože ego nedělá kompromisy.
     Pro úspěšné dosažení cíle je nutno se nejprve osvobodit ze závislosti na kouření, pití alkoholu a dalších špatných návyků. Žádný slaboch, který se nedokáže zbavit běžných návyků, nemůže dosáhnout osvobození. Nikotin je čistý jed. Alkohol i v malých dávkách omamuje mysl a na velice dlouhou dobu brání rozvinout abstraktní myšlení, které je nutné ke zkoumání a čištění mysli. Pojídání masa není přímo škodlivé schopnostem mysli, ale i tato závislost na zbytečném zlu ve svém důsledku brání dosažení nejvyšší svobody. Každá i drobná výhra je důležitá pro celkové vítězství a egu nesmí být ponecháno jediné slabé místo, kde by mohlo opět zesílit. Ego se nikdy nevzdá a využije jakékoli příležitosti opět ožít.

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 1.7.2004, zobrazeno : 20297

Příspěvek bude odeslán pokud bude vyplněno pole s příspěvkem. Abych se však mohl zabývat Vaší reakcí je potřeba uvést Vaše jméno. Kód kapitoly, který naleznete na konci každé kapitoly v knize se uvádí jako potvrzení toho, že jste majitelé tištěné verze knihy. Na příspěvek dostanete odpověď v co nejkratším termínu a v případě souhlasu bude zveřejněn.


Seznamte se
Gautama Buddha

O Buddhovi

!!! Novinky !!!

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Přidáno vyhledávání textu na stránkách webu - naleznete jej v levém panelu téměř dole

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish