Svět mysli - Kapitola šestá - S Durjódhanou v Hastinápuru

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam
Webhosting
TANGER computersystems
Kapitola šestá - S Durjódhanou v Hastinápuru


S Durjódhanou v Hastinápuru

Karna se stal Durjódhanovým nejbližším přítelem. Byl mu bližší než jeho bratři a ostatní příbuzní. Trávili spolu nejvíce času a plánovali svoji budoucnost. Durjódhana, který byl jako prvorozený syn připravován na roli krále, cítil ohrožení svých plánů díky přítomnosti Pánduových synů, mladších bratrů Karny. Požádal svého otce Dhrtaráštru, aby Pánduovce poslal do města Varanásí. Chtěl je nejen zbavit možnosti ovlivňovat dění v Hastinápuru, ale plánoval i jejich vraždu. Durjódhana nechal postavit nádherný palác, celý z hořlavých materiálů. Tam nechal své bratrance nastěhovat a po čase měl vzniknout nešťastnou náhodou požár, při kterém jeho sokové zahynou. Pánduovci byli však zachráněni strýcem Vidurou, který jim poslal horníka, aby vykopal únikovou šachtu. Schovali se opět v džungli, kde byli před dalšími útoky svých bratranců v bezpečí.
Mocný král Drupada byl fascinován Ardžunovým bojovým uměním a přál si mít dceru, aby se Ardžuna mohl stát jeho zeťem. Vykonal zvláštní ohňovou oběť, z níž vystoupila krásna Draupadí a její bratr Dhrštadjumna. Krátce na to uspořádal Drupada turnaj, který byl nastaven tak, aby se vítězem mohl stát pouze Ardžuna. Pánduovci se na turnaj dostavili oblečeni jako potulní kněží. Karnovo bojové umění bylo stejně dobré, jako Ardžunovo. Když se však chystal vystřelit, zaslechl jak Draupadí řekla : "Nevezmu si vozatajova syna." Stará rána se opět otevřela a Karna cíl minul.
Turnaj vyhrál Ardžuna v přestrojení, Draupadí mu dala okolo krku věnec květin. Poražení šlechtici se cítili uraženi a zaútočili na Pánduovce. Karna se krátce s Ardžunou střetl, ale jelikož Ardžunu považoval za mrtvého, tak po chvíli ze souboje ustoupil. Pánduovci si Draupadí odvedli a ta se nakonec stala jejich společnou manželkou. Pánduovci se poprvé setkávají s Kršnou a mezi Kršnou a Ardžunou vzniká celoživotní pevné přátelství.
Když se Durjódhana dozvěděl, že Pánduovci žijí a jsou nyní spojenci mocného Drupady, byl šokován. Karna, jako správný válečník, navrhoval válečnou výpravu k dobití Drupadova království, ale byl odmítnut. Stejně tak slepý král Dhrtaráštra odmítl Durjódhanovy návrhy na podplacení a rozvrat mezi Pánduovci a jejich spojenci.
Dhrtaráštra nakonec Pánduovce pozve do Hastinápuru a rozhodne o rozdělení říše. Durjódhana si nechá Hastinápur a okolní úrodné a bohaté území. Judhišthirovi byl dána rozlehlá, pustá a vyprahlá území Khandavaprasthy. Judhišthira se podvolí a nechá se korunovat za krále pustiny.
Přes noc se Kršnovou mocí a Judhišthirovým odhodláním zlomí stará kletba a Khandavaprastha se stane nádherným městem a celá pustina úrodnou a bohatou zemí. Po dvanácti letech se Judhišthira rozhodne vykonat velkou císařskou oběť a s pomocí Kršny a svých bratrů dobije celou Bháratu. Bohatství, moc a sláva Pánduovců vzbudí v Durjódhanovi takovou závist, že nemůže ani spát. Rozhodne se Pánduovce okrást. Přemluví svého slepého otce, aby pozval Judhišthiru ke hře v kostky. Žádný válečník nesmí odmítnout pozvání k boji ani pozvání ke hře. Navíc byl Dhrtaráštra Judhišthirovým poručníkem. Judhišthira musí pozvání přijmout. Jeho protivníkem je Durjódhanův strýc Šakuni, který je mistrem hry v kostky a navíc jsou kostky falešné. Judišthira vše prohraje a nakonec musí odejít na třináct let do vyhnanství.
Durjódhana a jeho bratři, Karna, Šakuni i sám slepý král Dhrtaráštra si užívají Pánduovského bohatství. Ponížení Pánduovců a jejich císařovny Draupadí vyvolalo obrovskou nenávist. Bhíma přísahá, že zabije všech sto synů Dhrtaráštry, Ardžuna, že zabije Karnu a Nakula a Sahadéva Šakuniho a jeho syny. Konec vyhnanství se pomalu blíží a s ním navrácení uloupeného království nebo bratrovražedná bitva.


Předchozí kapitola           Úvodní strana           Následující kapitola


Zařazeno dne : 16.6.2014, zobrazeno : 2096

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Přidáno vyhledávání textu na stránkách webu - naleznete jej v levém panelu téměř dole

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish