Svět mysli - Kapitola čtrnáctá - Karna v boji

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam
Webhosting
TANGER computersystems
Kapitola čtrnáctá - Karna v boji


Karna v boji

Po pádu Bhíšmy se stal velitelem Kuruovské armády učitel Dróna. Durjódhana začínal tušit, že ve válce Pánduovce nepřemůže a přikázal Drónovi zajmout císaře Judhišthiru. Durjódhana ho chtěl znovu porazit v kostkách a poslat zpět do vyhnanství. Dróna řekl, že tento úkol může splnit pouze tehdy, pokud nebude v blízkosti Ardžuna. Trigartský král Sušarma slíbí vyzvat Ardžunu k boji stranou od hlavního boje. Ardžuna nesmí tuto výzvu odmítnout, a tak několik dní bojuje Ardžuna sám s trigartskou armádou, stranou od Judhišthiry, ale také stranou od Karny a jeho zbraně šakti. Drónovi se však stále nedaří Judhišthiru zajmout. Nakonec Dróna slíbí zabití významného bojovníka Pánduovců. Má na mysli Abhimanjua, syna Ardžuny a Kršnovy sestry Subhadry. Dróna vytvoří nebezpečnou bojovou formaci, která je pro běžného bojovníka neproniknutelná. Kromě Ardžuny, který bojuje se Sušarmovou armádou, jen Abhimanju umí tuto formaci prolomit. Abhimanju však ještě nezná, jak se z této formace probojovat ven. Ostatní Pánduovci a jejich válečníci slíbí, že spolu s Abhimanjuem vniknou do formace a zničí ji zevnitř. Při průlomu Abhimanju pronikne dovnitř, ale ostatní bojovníky zastaví nadlidským výkonem Džajadratha. Mladičký bojovník zůstane chycen sám uprostřed nepřátelského vojska. Pro Kuruovskou armádu je jeho chycení katastrofou. Nikdo nemá moc Abhimanjua porazit. Ardžunův syn poráží jednoho bojovníka po druhém, zabije syna Durjódhany a mnoho dalších. V zoufalství se velitelé Kuruovců uchýlí k útoku, který porušuje všechna pravidla slušného boje. Abhimanju je napaden šesti předními veliteli, kteří společnými silami prolomí obranu Abhimanjua. Karna se musí připlížit k bojovníkovi zezadu a přestřelí mu tětivu luku. V té chvíli mu ostatní zabijí vozataje a koně, zničí vůz a několika šípy ho zraní. V závěrečném boji je Abhimanju zabit v souboji s kyji. Ardžuna složí slib, že druhý den do západu slunce zabije Džajadrathu, nebo sám po západu slunce uhoří na hranici. Druhý den se Kuruovci všemi silami snaží zabránit splnění slibu. Po celodenním boji se nakonec Ardžunovi podaří, díky Kršnově pomoci, Džajadrathovi ustřelit hlavu. Jelikož většina vojska celý den odpočívala, rozhodne se Durjódhana bojovat v noci a pomstít svého švagra.
V noční bitvě září Karna, nikdo mu nedokáže zabránit, aby nezabíjel vojáky Pánduovců po tisících. Ardžuna chce s Karnou bojovat, ale Kršna ví, že dokud má Karna Indrovu šakti, tak ho ani Ardžuna neporazí a zcela určitě zemře. Proto Kršna požádá o pomoc Ghatotkaču, syna Bhímy a démonky Hidinbí. Ghatotkača je díky démonskému původu v noci mnohem mocnější než ve dne. Během chvíle se podaří Karnovu sílu zcela pokrýt a ještě při tom zabíjet stovky Kuruovských vojáků. Karna bojuje ze všech sil, ale Ghatotkača je v noci nad Karnovy síly i síly celé jeho armády. Všichni bojovníci prosí Karnu, aby démona zabil pomocí šakti. Karna však ví, že bez šakti nebude moci porazit Ardžunu. Pokud však šakti nepoužije, zničí jejich armádu ještě dnes Ghatotkača. Karna uchopí šakti a vrhne ji na Ghatotkaču. V jediném okamžiku šakti prorazí jeho hruď a hrdinný bojovník umírá. Šakti pokračuje v letu a vrací se na nebesa do rukou boha Indry. Pánduovskou armádu ochromil smutek. Díky Ghatotkačovi se zdálo, že válka skončí ještě dnes, ale Karnova šakti jejich naděje zničila. Jen Kršna zářil štěstím. Ardžuna si myslel, že se raduje z Ghatotkačovy smrti. Kršna mu vysvětlil, že se raduje proto, že Karna použil šakti. Dále řekl : "Všichni říkají, že nejlepší lučištník na světě jsi ty, Ardžuno. To ale není pravda. Ve skutečnosti nejsi tak dobrý jako Karna. Mohl jsi ho dvakrát porazit a zahnat, ale na celém světě není nikdo lepší než Karna. Dokud měl Karna své zlaté brnění nebo dokud měl šakti, tak ho na celém světě, ani v nebi, nemohl nikdo porazit, ani ty a dokonce ani já se svou čakrou. Nyní je Karna jako bůh, který ztratil svou nesmrtelnost. Jsi jediný, kdo ho může zabít, ale nyní se to alespoň dá udělat. Nesmíš však bojovat s pocitem, že proti tobě stojí syn vozataje, tak zcela jistě zemřeš. Musíš zapojit všechny své schopnosti a síly a pokud budeš bojovat na samé hraně svých možností, potom můžeš zvítězit."
Následující den padne učitel Dróna. Judhišthira poprvé ve svém životě zalže a řekne svému učiteli, že jeho syn v bitvě padl. Dróna ve smutku složí zbraně a velitel Pánduovské armády Drštadjumna mu usekne hlavu. Následujícího dne se Karna stane velitelem Kuruovské armády. Během bojů Karna postupně bojuje i se svými bratry. Vždy, když je přemůže, tak jim daruje život se slovy : "Jednou budeš pyšný na to, že jsi bojoval s Karnou" . Je to jeho zvláštní způsob, jak jim sdělit svou lásku a ukázat Kuntí, že na ni nezapomněl a že plní svůj slib. Poslední Karnův souboj, kdy se postaví Ardžunovi, se neodvratně blíží.


Předchozí kapitola           Úvodní strana           Následující kapitola


Zařazeno dne : 16.6.2014, zobrazeno : 2057

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Přidáno vyhledávání textu na stránkách webu - naleznete jej v levém panelu téměř dole

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish