Svět mysli - Ohňový ořad

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


              Ohňový ořad              

Vážení přátelé

Dnes se ve Šrí Ramana Ašrámu konal zajímavý obřad. Ohňový obřad je nejzákladnější hinduistický rituál, při kterém se za zpěvu Védských veršů do ohně lije přepuštěné máslo. Oheň je zde sám Bůh ohně Agni, který přebírá poskytnutou obětinu a nese ji ostatním bohům na nebesa, kde bohové sídlí. Přepuštěné máslo je základní obětinou, ale jsou i různé varianty, kdy se v ohni spálí mnohé další dary, počínaje rýží a ostatními potravinami a konče květinami. To vše se prolévá máslem, aby to Agni mohl lépe strávit. Základní oheň se rozdělá ze dřeva a placek sušeného kravského trusu. Dále se přilévá máslo a v případě potřeby přiloží další dřevo nebo trus.

Ohňová oběť je několikrát zmíněna v Bhagavadgítě například :

4.24.

Brahma dává brahma máslo, oheň brahma brahma přijme,
brahma jistě dosáhne ten, kdo v brahma činy uklidní.


9.16.
Jsem obřadem, jsem obětí, jsem jídlem a jsem rostlinou,
mantrou jsem, jsem obětina, jsem oheň i akt obětní.


Tímto způsobem se také naplňují verše 3.11-12, o kterých jsem psal v dopise o únorové pradakšině.

V Mahabháratě je krásný příběh, kdy hlavní hrdiny Kršnu a Ardžunu navštíví Agni. Ten je přejedený másla z bohatých obětí a nutně potřebuje jako lék pozřít dřevo a byliny rozsáhlého Khándavského lesa. Ten les však chrání bůh Indra a vždy Agniho vyžene bouřkami. Kršna pro Ardžunu vyžádá božské zbraně a skvělý kočár. Pak se Kršna chopí opratí a Ardžuna zbraní a společně odrazí nejen útok Indry, ale i společný útok všech nebešťanů. Indra je shodou okolností Ardžunův otec, takže se zase moc nesnaží syna zabít a raduje se z jeho úspěchu. Agni nakonec pozře celý les a všechny bytosti, které v něm žily. Kdo se snažil uprchnout byl zabit Ardžunovými a Kršnovými zbraněmi. Přesto dvě bytosti přežijí, syn dračí nebo hadí bytosti, kterého za cenu vlastního života zachrání jeho matka. Toho pak zabije Ardžuna v bitvě na Kuruovském poli. Druhá bytost, která unikne je Mára, geniální stavitel démonů. Ten hledá útočiště u Ardžuny a žádá ochranu. Kršna ho chce zabít, ale Ardžunovi velí jeho čest Máru ochránit. Mára potom vybuduje Pánduovcům nádhernou sněmovní síň, která vyvolá obrovskou závist u jejich bratranců, která nakonec povede k finální bratrovražedné válce na Kuruovském poli.

My jsme zde měli jednodušší variantu pouze s máslem. Navíc byl tento obřad prováděn brahmínskými studenty z několika škol, kteří měli tento víkend ve Šrí Ramana Ašrámu dalo by se říct soustředění, ale asi to nebude to pravé slovo. Obřad vedl velice příjemný učitel a na všech byla znát radost ze společně prováděného obřadu. Studenti se učí zpaměti recitovat poměrně tlustou knihu, studium trvá cca osm let, každý den, žádné volné víkendy, jednou za rok krátké prázdniny, vstává se časně ráno, zpívá se v rámci výuky i pravidelných vystoupení v Samadhi hale (hala, kde je samadhi - hrob Šrí Ramany Maharšiho). Denně se zpívá odhadem osm až deset hodin, mezitím se pomáhá s různými pracemi ve škole. Je to samozřejmě škola "internátní", čili všichni studenti bydlí v ubytovně školy a své rodiny většinou vídají jen o těch kratičkých prázdninách.
Po skončení studia budou studenti připraveni vykonávat práci knězů ve významných chrámech nebo se mohou stát učiteli další generace studentů.

Na prvním obrázku je připravené ohniště z cihel, vyzdobené malůvkami z kurkumy a popela ze santálového dřeva (tomu se říká vibhuti). Dále je obkládáno posvátnou travou kuša a nakonec ještě přijdou květiny. Uvnitř se už rozhořívá bůh Agni, ale ještě není vidět. Na dalším obrázku dostává Agni první máslo a radostně vystrkuje své plameny ven. Na dalších třech obrázcích je oběť v plném proudu, máslo se lije do ohně se slovem sva-ha-á, slovem které má ve Védách mnoho vznešených opisů. Doslova znamená spojení slabik su a ahá, což znamená "dobře řečeno". Ve Védách se svaha popisuje jako dech boha stvoření, tedy prvotní božský projev. Jeho recitace vzývá přímo nestvořeného boha a vede ke štěstí a duchovnímu osvobození.

Udělal jsem i malé video, to je k dispozici zde

Velká ohňová oběť se bude ve Šrí Ramana Ašrámu knat těsně před mým odjezdem, tak snad budou nějaké obrázky a video z profesionálně provedené oběti.

Mějte se krásně !

Josef Fric

Zařazeno dne : 10.6.2014, zobrazeno : 2686

Seznamte se
Brahma

O Brahmovi

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish