Svět mysli - Duše ženy - Sávitrí

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


      Duše ženy - Sávitrí      

      Po příběhu ctnostného Karny jsem si řekl, že by bylo na místě také uvést nějaký ženský ctnostný příběh. Vybral jsem příběh ctnostné Sávitrí, tak jak jej v roce 1927 zbásnil a publikoval Jaromír Rašín. Tento příběh je také vypsán z eposu Mahabháraty. Nepatří však ke hlavní linii děje, ale tento a spoustu dalších příběhů vyprávějí Pánduovým synům v lesním vyhnanství různí mudrci.
      Na těchto stránkách jsem už před lety zveřejnil malou knížečku Budhovy vyjížďky. To bylo první dílo pana Jaromíra Rašína, které jsem poznal. Později jsem koupil po antikvariátech jeho další knížky. Jedna z nich byla Duše ženy, kde je vydán právě tento úžasný příběh ctnostné Sávitrí a další dva krásné příběhy. Další jeho knížka Včely a lidé popisuje vztah pana Rašína ke včelám, které sám choval. Protože také včelařím, mám pocit, že mezi mnou a panem Rašínem je možná nějaké výjimečné pouto. Kdyby měl někdo zájem, jsou některé knihy pana Rašína stále k dostání v antikvariátech (i internetových).

      Nyní následuje vlastní kniha, přeji při četbě hluboký duchovní zážitek.

      Ctnostná Sávitrí si vybrala za manžela neméně ctnostného Satjavanta. Celý tento příběh symbolizuje hlavní myšlenku hinduismu. Ctnosti, moudrost a poctivé plnění svých povinností mají moc překonat samotnou smrt. Jistě namítnete, že Sávitrí i Satjaván jsou už dávno mrtví. Ano, těla hrdinů tohoto příběhu již dávno zemřela, ale člověk není pouze hmotné tělo, ale hlavně vznešený, věčný a neměnný duch. Výše uvedené ctnosti pomáhají k tomu, aby vznešený duch pokořil pocit výjimečnosti ve světě, který nazýváme Ego. A je zde i druhý druh nesmrtelnosti, i my po několika tisících letech stále známe Sávitrí i Satjavanta.
A nyní pár poznámek k samotnému příběhu.
1) Bůh Jama posílá pro běžné smrtelníky své služebníky. Satjaván si však díky své ctnosti zasloužil příchod samotného Boha Jamy. Se služebníkem se nedá vyjednávat, ten plní pouze příkazy. A jak se ukázalo, s Bohem se vyjednávat dá.
2) Také Sávitrí je dokonalou ctnostnou ženou. Nikdy neklade svůj prospěch na první místo. Vždy klade na první místo svou povinnost a svoje závazky ke svým bližním. V indické tradici jsou bohové povinni ctnostného člověka odměnit za jeho moudrost a odříkání.
3) V dobách, kdy byla sepsána Mahabhárata se klade obrovský důraz na dané slovo. Slovo je zákon, který se musí dodržet. Sávitrí následuje svého manžela, protože mu v den svatby dala své slovo. A ani bůh Jama ji nemůže odehnat.
4) Také bůh Jama dává Sávitrí své slovo, že splní jakékoli přání s jedinou výjimkou. Sávitrí je nejen velice moudrá, ale také hodně chytrá. Chytí Boha Jamu do pasti, když si přeje se Satjavánem děti. Stejně jako Karna ochraňuje čest boha Indry, také Sávitrí pomáhá svým dalším přáním splnit slovo, které jí Jama dal dříve.
5) Na příběhu Satjavanta můžeme vidět podobnost se slepcem a Kristem, viz Evangelium podle Jana 9.3 Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.

      V dnešní době si mnozí lidé myslí, že dávná pravidla pro ctnostný život už nyní neplatí, nebo nejsou tak důležitá. Opak je však pravdou. Tato pravidla ctnostného života jsou platná v každé době. To, že je lidé nedodržují pouze vede ke spoustě problémů. Tyto problémy způsobily rozpad rodinného cítění, osamocenosti a ztrátě smyslu života. O pravidlech moudrého života pojednává má úvaha Dokonalá společnost.

      Pan Rašín doprovodil příběh Sávitrí několikastránkovým komentářem, kde však hodně řeší dobové umělecké a společenské problémy. Kdo by měl zájem si tyto komentáře přečíst, může si stáhnout tento soubor v PDF formátu.


Zařazeno dne : 29.6.2014, zobrazeno : 4637

Seznamte se
Ganéša

O Ganéšovi

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish