Svět mysli - Vše je jedno - Ellam Ondre

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Vše je jedno - Ellam Ondre


Ellam Ondre

Štěstí - předmluva Šrí Ramany Maharšiho
Považovat své Já za tělo, abys našel štěstí, je stejné, jako zkoušet přejet řeku na zádech krokodýla. Když povstává Ego, mysl se oddělí od svého zdroje - pravého Já, a ztratí svůj klidný stav. Stejně jako kámen vržený do vzduchu nebo voda tekoucí v řece. Až když kámen nebo voda dosáhnou svého místa původu, zemi nebo oceán, uklidní se. Stejně tak se uklidní mysl a najde štěstí, když se vrátí do svého zdroje a zůstane tam. Kámen a voda se zcela jistě vrátí do svého místa původu. Stejně tak i mysl se jednou nevyhnutelně vrátí do svého Zdroje.

Všechny bytosti touží být šťastné. Na tom není nic špatného. Chybou však je hledat štěstí ve vnějším světě. Tam žádné štěstí není. Štěstí je pouze v nás, je to naše vlastní přirozenost.

Pokud hledáte zapsanou cestu k osvobození, čtěte a cvičte pokyny z Ellam Ondre.
Šrí Ramana Maharši

Ve chvíli, kdy se probudíte, budete hned vědět, že probuzení je lepší než sen.
Ellam Ondre VI.6

Tato malá, ale zcela výjimečná kniha byla napsána v 19. století a byla přeložena z tamilštiny do angličtiny. Autor je neznámý. Knihu popularizoval mudrc Šrí Ramana Maharši, který ji často doporučoval spolu s několika dalšími svým žákům hledajícím moudrost. Tato kniha je přeplněná učením moudrosti a ukazuje jednu nejúčinnější metodu dosažení osvobození (mokša). Maharši důrazně doporučoval tuto knihu těm, kdo měli problém přijmout systém mnoha bohů (jako v hinduistické tradici) i systém Advaity s jedním všeobecným stvořitelem. Tato kniha vysvětluje, že není žádný rozpor mezi těmito hledisky. Musíme však na to hledět tak, že všechny různorodé bytosti a předměty v tomto obrovském vesmíru jsou v podstatě části většího celku – nebo-li jak to kniha shrnuje : Vše je JEDNO.

Úvod autora

Člověk vyhledává štěstí a vyhýbá se utrpení. Stejně tak se chovají i ostatní bytosti. Toto udržuje dobro běžných lidí. Vyšší řád však závisí na správném jednání a trpělivě snáší dobro i zlo, které to může přinést. Společenství s takovou oporou přežívá, společenství běžných lidí pomíjí. Dobro vstoupí do světa jen skrze společenství založeném na vyšším řádu.
Nabízí se otázka: „Co je správné?" To je důležitá věc, ale odpověď nebyla nikdy nalezena. Proč? Protože to, co je správné, vždy závisí na okolnostech. Na toto téma může být napsána jakkoli obsažná práce, ale vždy se najdou okolnosti, které autora prostě nenapadly. Proto je nezbytné dosáhnout stavu, který nám umožní zhodnotit různé okolnosti a určit, co je správné.
Je jen jediný takový stav. Žádný jiný stav mu není podobný. I když je jediný, je tak výjimečný, že moudří jej považují za neobyčejně vzácný. Tento stav je velmi jasně vysvětlen v Upanišádách. V této knize jsem vyložil tu samou pravdu tak, jak jsem jí porozuměl. To beru za svou povinnost. Tato pravda není má vlastní. Šest kapitol této knihy jsou tak úzce související, že i když něco čekáte v jedné kapitole, můžete to nalézt jinde. Některé myšlenky, které nemusí být jasné při zběžném čtení, se jistě vyjasní při podrobném studiu. A ještě mnohem víc můžete získat z hlavních knih nebo od světců.

Vesmírná Matko, Znalkyně Pravdy, zachraň nás !!!
- - - = = = Autor = = = - - -


Zde jsou odkazy na jednotlivé kapitoly :
I. Jednota
II. Ty
III. Bůh
IV. Mír
V. Jednání
VI. Ego


O věčném životě - doslov Šrí Ramany Maharšiho

Když zapomeneš na své pravé Já, je to Smrt, když si na něj vzpomeneš, je to Život. Toužíš po věčném životě, protože současný život je nesnesitelný. Proč je tomu tak? Protože to není tvá skutečná přirozenost. Jsi v pravdě čistý Duch, ale ztotožňuješ se s tělem, které je pouze představa tvé mysli. Myšlenka, která se stala předmětem. A mysl zase vychází z čistého Ducha. Pouhá změna těla je k ničemu, je to jen přenos ega do jiného těla. Nadto, co je Život? Je to Bytí, existence coby vědomí, a to je tvé Já, to jsi Ty. To je pravý život, ten je věčný (bez vlivu času). Život v těle je podmíněný a omezený život. Ale Ty jsi Život Neomezený. Znovu najdeš svou pravou podstatu, Neomezený Život, pokud představa "já jsem tělo" zmizí.


Zařazeno dne : 5.10.2018, zobrazeno : 1716

Seznamte se
Šrí Ramana Maharši

O Šrí Ramanovi
Sri Ramana Asramam

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish