Svět mysli - Duchovní učitel

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


          Duchovní učitel          

"Guru je ten, kdo po celou dobu zůstává pohroužen hluboko v Já, ten, kdo nevidí rozdílu mezi sebou a jinými. Není posedlý názorem, že on je osvícený a ostatní okolo něj žijí v žaláři ega. Jeho sebevláda je neotřesitelná a není nikdy ze svého klidu vyrušen." Šrí Ramana Maharši

     Správný duchovní učitel musí mít veškeré ctnosti osvobozené bytosti. Citát Šrí Ramany Maharšiho je dostatečně konkrétní a není nic, co by se dalo přidat. Opravdový učitel přemohl omyly své mysli, poznal její fungování a ovládl ji. Zničil veškeré neopodstatněné konstrukce a vazby a prožívá svět přesně tak, jak jej mysl a smysly zprostředkovávají. Z toho plyne jeho naprostý klid a také schopnost ukázat cestu těm, kteří hledají.
     Duchovní učitel nemusí být živý člověk, musí však být pro hledajícího naprostým vzorem. V pravé skutečnosti není žádný rozdíl mezi Guruem a Bohem. Guru se totiž nevnímá jako tělo, ale jen jako čisté tiché vědomí a může tento pocit přenést i do naší mysli. Nelze to popsat, nelze to vysvětlit, nelze to pochopit. Je nutné uvolnit se, uklidnit se, otevřít své Srdce a v něm nalézt Guruův klid. Pravý Guru je naším největším přítelem, protože nám ukazuje cestu k největšímu štěstí.

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 1.7.2004, zobrazeno : 200381) Zdroj citátu, 2006-12-26 10:10:10
Odkud pochází citát Šrí Ramany?
Citát pochází z knihy Spisy Šrí Ramana Maharšiho, kterou vydal v roce 1940 Karel Weinfurther. Citát je úvodním odstavcem třetího spisku nazvaného Katechismus předpisů. Tato kniha se nyní vydává v angličtině pod názvem Spiritual Instructions a zmiňovaný citát má následující tvar :
What are the marks of a real teacher (Sadguru)?
Steady abidance in the Self, looking at all with an equal eye, unshakeable courage at all times, in all places and circumstances, etc.


Seznamte se
Šrí Ramana Maharši

O Šrí Ramanovi
Sri Ramana Asramam

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish