Svět mysli - Karna - příběh bojovníka

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


 Karna - příběh bojovníka 


Úvodní strana

Příběh válečníka Karny je popsán v Mahabháratě, největším duchovním eposu všech dob. V tomto eposu sledujeme několik generací dynastie Bháratů, vládců Hastinápuru, který ležel v místech dnešního hlavního města Indie Dillí. Dalším hlavním hrdinou Mahabháraty je Kršna, osmé vtělení boha Višnua, který se narodil rodu Jaduovců v Matuře, asi 150 kilometrů na jih od Dillí. Kršna přichází na žádost matky Země, aby ji zbavil břemene, které představovalo lidstvo a hlavně jeho vládci. Kršna, Karna, Kuruovci i Pánduovci jsou součásti příběhu, který začal před mnoha lety a který nakonec vyvrcholí gigantickou bitvou na Kuruovském poli. V průběhu této bitvy začne doba temna - Kalijuga. Tato doba se vyznačuje tím, že vládci přestávají být ochránci svých lidí a začínají své lidi utlačovat a zneužívat. Proto v této bitvě zemřou téměř všichni mocní bojovníci, aby nemohli ovládnout bezbrannou zemi.
Podle pověsti byla Mahabhárata přednesena Vjásou a zapsána bohem Ganéšou dlouho předtím, než došlo k událostem, které popisuje. Sám Vjása i během bitvy žije a občas zasahuje do děje, aby nedošlo k nějaké události, která se v jeho eposu neodehrála.

Hlavní myšlenka Karnova příběhu je role osudu v lidském životě. Pokud byl celý příběh známý už před dávnými časy, jaký smysl má potom takový život prožít? Je vůbec nějaká šance změnit běh našeho života, změnit svůj osud? Toto jsou otázky, na které nám Karna může svým příběhem odpovědět, nebo nám může alespoň dát námět na přemýšlení.

Tento příběh je vypsán a přeložen z krásného anglického překladu Mahabháraty, jehož autorem je Ramesh Menon. Vybal jsem ty nejdůležitější události z Karnova života. Symbolicky se tento příběh týká každého člověka hlouběji, než si lidé dokáží představit. Karna je po narození vhozen do vody a vyrůstá jakoby ztracen. Stejně je na tom i každý člověk, i on vstoupí do světa a zapomene na svoji pravou přirozenost. Každý podvědomě tuší, že něco není v pořádku, ale vrátit se zpět do své pravé přirozenosti je nesmírně obtížné. Cesta tam totiž není něco získat, nýbrž zbavit se a odhodit tu zátěž, která nás od našeho věčného vnitřního štěstí odděluje. U Karny je tato cesta ke svobodě symbolizována jeho slibem, že obdaruje kohokoli vším, co si ten dotyčný bude přát.

Mé skromné přání je, aby tento můj počin pomohl Karnovi šířit jeho slávu i v naší době temna. Od hrdinů z Kurukšétry nás dělí asi 5000 km vzdálenosti a asi 250 lidských pokolení. Přesto je jeho příběh stále velice inspirující a poučný.


Kapitola první - Kuntí

Kapitola druhá - Súrja

Kapitola třetí - Rádha

Kapitola čtvrtá - Parašuráma

Kapitola pátá - Durjódhana

Kapitola šestá - S Durjódhanou v Hastinápuru

Kapitola sedmá - Brahmín Súrja

Kapitola osmá - Žebravý Indra

Kapitola devátá - Konec vyhnanství Pánduovců

Kapitola desátá - Kršna

Kapitola jedenáctá - Matka

Kapitola dvanáctá - Válka

Kapitola třináctá - Bhíšma

Kapitola čtrnáctá - Karna v boji

Kapitola patnáctá - Ardžuna

Kapitola šestnáctá - Konec války


Zařazeno dne : 16.6.2014, zobrazeno : 5227

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish