Svět mysli - Cesta ke svobodě

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


         Cesta ke svobodě         

"Tuto Mou božskou iluzi, která je složená z kvalit, lze těžko překonat. Pouze ti, kdo se uchýlí ke Mně, tuto iluzi překonají." Bhagavadgíta 7.14.

     Po uvážení výše uvedených skutečností je cesta ke svobodě uvědomění si subjektivního způsobu prožívání světa, tedy uvědomění si svého světa jen jako představy mysli. Dále je nutno odstranit konstrukci mysli, která tuto představu rozděluje na Já a okolní svět. Je potřeba vymýtit oba základní omyly a dále vědomě setrvávat v prvotním stavu mysli.
     Existuje zvláštní druh schizofrenie zvaný alternování ega. V tomto případě se v mysli člověka objevují dvě nebo více osobností. První osobnost víceméně odpovídá stavu signalizovanému smysly. Další osobnosti jsou vykonstruované, na smyslovém vnímání sebe sama nezávislé. Tak se může stát, že dospělý muž prožívá stav čtyřleté holčičky, která ráda kreslí květiny. Okolní svět vcelku odpovídá smyslům, ale vnímání sebe sama je myslí kompletně pozměněno, a tak je tato představa pro pacienta zcela věrohodná.
     Tento jev považujeme za duševní poruchu. V učení hinduismu je však za stejnou poruchu považována existence prvotní osobnosti. Toto ego je považováno za ničím neodůvodněnou konstrukci a je označeno za mylný pocit Já. Z této nesprávné konstrukce pak vychází veškeré další omyly a problémy.
     Cesta k nápravě je však velice obtížná. Rozbití ega je pro bytost, žijící pouze jeho prostřednictvím, prakticky nemožná. Proto bylo pro většinu lidí zavedeno náboženství, které prostřednictvím předpisů uvádí určité důsledky osvobozené mysli i do života lidí nevědomých. Vše probíhá v kontextu věčného, všeprostupujícího Boha, který sám tyto vlastnosti stanovil a také je dodržuje. Díky tomu se do života normálních lidí dostávají určité ctnosti, které se v jejich životě promítají ve formě větší spokojenosti a klidu.
     Existují však lidé, kterým jejich představivost umožní pochopit způsob subjektivního vnímání a nevýhodnost existence ega. Občas se objeví jedinci, kteří objeví nesrovnalosti v subjektivním prožívání a jsou osvobozeni bez vynaložení veliké snahy. Jsou to ovšem velmi vzácné výjimky. Pro ostatní je cesta k rozbití ega velice náročná. Pro ně byla sestavena jóga. Jóga je komplexní systém různých duchovních a tělesných cvičení, které postupně nahlodávají hluboce zakořeněné nesprávné představy a při jejich správně směřovaném a důkladném použití lze dosáhnout stavu, kdy budou připraveni k rozbití ega a očištění mysli.
     Je nutno však podotknout, že cíl, rozbití ega, je neustále na dosah. Všechny metody pouze odstraňují překážky, uklidňují a čistí mysl, ale uvědomění si pravé skutečnosti může kdokoli dosáhnout kdykoli. Není nutno léta cvičit, je potřeba jen uvědomit si pravý stav věcí.
     Také je potřeba upozornit na to, že ego není neměnné a čekající na to, až jej odstraníme, ale je obdivuhodně přizpůsobivé. Ego je schopné využít čehokoli ke svému posílení. Pokud použijeme nějakou metodu, ego je schopno využít ji ke svému prospěchu. Vytvoří v mysli podmínky pro provozování metody a na jejím prožívání získává důležitost a sílu. Metoda se stane radostnou a plnou potěšení. Kdo však je ten, kdo potěšení prožívá? Je to ego. Proto dbejte vždy toho, abyste jakoukoli metodou poznávali svou mysl a s ní i ego. Metoda musí vyhledávat jednotlivé zdroje ega, pocity vlastní individuální důležitosti a ničit je. V té chvíli se pohybujete na okraji neprobádané oblasti. Ego se bude urputně bránit. Má mnoho nástrojů. Vy však máte jednoduchou zbraň. Ptejte se sami sebe, odkud pochází to, co vám brání, abyste byli jednoduše šťastní. Vždy dojdete k nějakému kořenu ega. Musíte mít odvahu zkoumat a pevnou víru, že právě zde, v neprobádaných oblastech mysli, leží hledaný cíl. Tento cíl je poznání pravého Já a s ním spojené nekonečné blaho a opravdové bytí.

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 1.7.2004, zobrazeno : 18646


Seznamte se
Durga

Bohyně Durga

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish