Svět mysli - Kniha Šiva a Párvatí

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


     Kniha Šiva a Párvatí     


Kniha Šiva a Párvatí, Josef Fric, (c) 2005

      Tato kniha vychází začátkem října 2005 opět v nakladatelství Volvox Globator a vypráví o osudu bohyně Párvatí a o jejím hledání cesty k bohu Šivovi, o jejich dětech, o bozích, mudrcích a démonech. Tato kniha je zajímavá tím, že se jedná o vznešenou alegorii života a myšlení káždého člověka.


      Nejpozoruhodnější skutečností, která provází člověka, je to, že tvor, který se pro svou schopnost myšlení pasoval na pána tvorstva, v převážné většině svou mysl používá bez jakékoli znalosti jejího fungování. Mysl a její fungování jsou pro samotného člověka těžko pochopitelné. Také skutečnost, že mysl je nutno kultivovat, je pro většinu lidí těžko přijatelná. Mysl je však pouhým nástrojem, jehož používání může být blahodárné, pokud je mysl klidná a svobodná. Jednání stejné lidské mysli, která je nezkrocená a spoutaná závislostmi, bývá velice zhoubné, plné krutosti, závisti a zloby.
      Mudrci, kteří v dávných dobách prošli obtížnou cestou k sebepoznání, sepisovali ctnostné příběhy, které na praktických příkladech ukazují, jak lépe a klidněji prožít celý život. Čtení a naslouchání těmto příběhům kultivuje naslouchajícím lidem mysl a tak zvyšuje jejich optimismus, spokojenost a radost ze života.
      Člověk je vpravdě takový, jaká je jeho mysl a jaká je jeho víra. Proto čtěme příběhy plné lidské ctnosti, hrdinství, pravdomluvnosti, odříkání, odpovědnosti a spolehlivosti, oddanosti a víry. Uvažujme o nich, radujme se z těchto příběhů a zkoušejme v nich hledat odpovědi na otázky našeho vlastního žití. Čím více ctností prodchne naši mysl, tím lépe se bude žít nám i všem ostatním bytostem v našem světě.


      Ukázky z knihy :

      Poté Himáčal vzal čerstvé květiny a ovoce a vydal se k Šivovi se svou dcerou. Položil květiny a ovoce před Šivu, poklonil se velikému Bohu a v mysli mu svou dceru zasvětil. Postavil Párvatí před Šivu, poklonil se mu a pravil: "Ó Pane, má dcera touží Ti sloužit, Ó Pane s Měsícem ve vlasech, přivedl jsem ji, abych si Tě naklonil. Prosím, Ó dobrodinče, nech ji Tobě sloužit s dvěmi služebnými. Ó Pane, pokud mne chceš potěšit, prosím dovol jí to."
      Šiva se na Párvatí podíval, na její mládí v plném rozpuku. Její pokožka byla jako okvětní lístky kvetoucího modrého lotosu. Její tvář připomínala Měsíc v úplňku. Její oblečení bylo schránkou kouzelného půvabu. Její šíje připomínala tvar lastury, oči měla široké a uši nádherně zářící. Její ladně tvarované dlouhé paže připomínaly krásou zářící lotosové stonky, kyprá a pevná ňadra byla jako dvě lotosová poupata. Měla štíhlý pas, zářivé kadeře vlasů, půvabné nohy, připomínající stvoly lotosu. Jediný pohled na tuto úžasnou krásu byl schopen rozechvět mysl každého mudrce, hluboko dlícího v meditaci. Párvatí byla nejdražším klenotem mezi všemi dívkami na světě.
      Když ji takto Šiva uviděl, zavřel oči a soustředil se na svou pravou podobu, základ, který je nad třemi kvalitami a je nepomíjející. Král viděl, že Šiva zavírá oči, znovu se uklonil, velebil Šivu a prosil o odpověď. Šiva přerušil svou meditaci a pravil: "Ty, králi, mne můžeš pravidelně navštěvovat, ale svou dceru nech doma. Jinak mne nemůžeš vidět."


      Potěšený Šiva opět přerušil svou meditaci a zeptal se, co bohové chtějí.
      Bohové opět připomněli démona Táraku a Párvatí a její odříkání, které zachvacuje tři světy a prosili Šivu, ať Párvatí odmění.
      Šiva odpověděl: "Ó Višnu, Brahmo, Indro i ostatní bohové, prosím, slyšte pečlivě co vám povím. Svatba není pro muže správná věc, protože se stává nejtěžším poutem. Svět má mnoho vazeb, které poutají. Společnost žen je pouto nejtěžší. Každý se může sám osvobodit od všech vazeb kromě vazby na ženy. Všechna pouta ze železa a dřeva je možné rozbít, ale pouto k ženě nikdo nepřetne. Potěšení ve světě poutají. Spásy nedosáhne nikdo, kdo je poután k rozkoším, byť i jen ve snu. Kdo chce štěstí, musí se vzdát rozkoší i potěšení.

Jak knihu získat?


Zařazeno dne : 1.8.2005, zobrazeno : 24695

Seznamte se
Šiva

O Šivovi

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish