Svět mysli - Vlastnosti hledajícího

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


   Vlastnosti hledajícího   

"Žák má mít prudkou a nepřetržitou touhu osvobodit se od životních běd a dosáhnout nejvyššího duchovního blaha. Nemá míti ani nejmenší touhy po něčem jiném." Šrí Ramana Maharši

     Ani tento citát Šrí Ramany nelze nikterak rozšiřovat. Žák, který chce dosáhnout úspěchu a porazit svou nevědomost ve formě ega, musí tomuto cíli obětovat vše. Tento cíl musí být pro něj tou nejvyšší hodnotou. Nesmí podléhat pochybnostem, ale pevně, odhodlaně, klidně a s rozmyslem kráčet za tímto cílem. Pro jeho dobro bylo napsáno mnoho knih a on v nich může nalézt odpovědi na veškeré otázky. Veškerou svou pozornost musí věnovat mysli, jejímu způsobu zpracovávání smyslových vjemů a tvorby představy. Hledat v mysli skryté vazby, bloky a nelogičnosti a pomocí vhodných metod a postupů je odstraňovat. Uvědomovat si, že vše, co prožívá, je jen výtvor mysli a hledat své pravé bytí v jejím zdroji.
     Žák musí opravdu hledat. Musí opravdu chtít, toužit po poznání a svobodě. Musí odvrhnout vše svazující, setrvávat v tichu osamění, neustále zkoumat svou mysl a řešit problémy vzniklé existencí ega. Není žádná polovičatá cesta. Buď jdete ke svobodě nebo setrváváte v otroctví. Zde není žádného kompromisu, protože ego nedělá kompromisy.
     Pro úspěšné dosažení cíle je nutno se nejprve osvobodit ze závislosti na kouření, pití alkoholu a dalších špatných návyků. Žádný slaboch, který se nedokáže zbavit běžných návyků, nemůže dosáhnout osvobození. Nikotin je čistý jed. Alkohol i v malých dávkách omamuje mysl a na velice dlouhou dobu brání rozvinout abstraktní myšlení, které je nutné ke zkoumání a čištění mysli. Pojídání masa není přímo škodlivé schopnostem mysli, ale i tato závislost na zbytečném zlu ve svém důsledku brání dosažení nejvyšší svobody. Každá i drobná výhra je důležitá pro celkové vítězství a egu nesmí být ponecháno jediné slabé místo, kde by mohlo opět zesílit. Ego se nikdy nevzdá a využije jakékoli příležitosti opět ožít.

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 1.7.2004, zobrazeno : 206911) , 2004-11-09 15:16:26
Schmiedová, Vlaďka
Mnohem více si rozumím a vážím lidí, kteří kouří, pijí alkohol, konzumují maso (samozřejmě všeho s mírou) a přitom ví co v životě chtějí, jdou za tím, kolikrát i přes nesouhlas svého nejbližšího okolí a je za nimi práce vidět, než lidí, kteří sice nepijí, nekouří, nejí maso a ví co by se mělo a nemělo ale výsledek je ... žádný. Těmto lidem bych z celého srdce přála aby pochopili, že když přemění svá silná slova ve skutky, budou pro okolí užitečnější. Jinak děkuju za tuto kvalitní literaturu, i když je jí na našem trhu pořád málo, ale zaplaťpánbůh zato.
Vlaďka, Kašperské Hory (t.č. Č. Budějovice)
Popisuji jen svou vlastní zkušenost. Ta sestává nejprve z poznání svých závislostí a následovně z osvobození. Příležitostně jsem kouřil, mnohem častěji pil alkohol a masem jsem byl na rodném statku živen velice dobře. Po několika letech očišťování nastal stav klidu. Nemám žádnou potřebu alkoholu či cigaret a masa. Nezabíjím vědomě ani hmyz. Nejde jen o odpírání si potěšení, jde o změnu myšlení.
Zcela jistě žilo v Čechách mnoho prostých lidí, kteří ctili své tradice. Byli skromní, pokorní před Bohem a jejich uspořádaný život byl jistě plnohodnotný a smysluplný. Bohužel tradice umírají spolu s nejstarší generací. Myslím, že je dobré přinášet myšlenky o čistotě života založené na hluboké moudrosti a odvěké zkušenosti indické kultury. Ty mohou v dnešní době bez tradic a víry pomoci mnohým lidem najít jasný smysl života v čistotě.


2) Vždy když reaguji na jakýkoliv příspěvek a i kdybych psal .., 2005-02-26 13:37:22
Zátopek, Miloš
Celý nadpis : Vždy když reaguji na jakýkoliv příspěvek a i kdybych psal nesmysly, tak má duše sílí, myšlenky se postupně jednotí a text nabývá smysl
Jsem tvor, který je gurmán, mám rád dobré jídlo, kouřím, sem tam i ten alkohol. Přesto toužím po vyšším poznání, a vím že mi není odepřeno. Na mé cestě jsem poznal nepoznané a spatřil co spatřit nelze, ego mám jaké mám, netoužím po majetku, abych byl na něm závislý, ale když příjde vím, že mi pán nabídne možnost jeho využití. Jsem mnohem skromnější, nelžu, vadí mi když nechtíc zabiju mola a vím, že cestou poznání budu víc a víc menší a menší až se rozplynu docela, snad je to to ego ale řešit mé kouření a jiné nešvary tím, že budu egoisticky násilnou formou si vnucovat "nesmíš" a tím jak se říká "tlačit na pilu" a nevěnovat tím pozornost na mé opravdové vyšší já, a neposlouchat ty jemné záchvěvy poznání a stejně nejde slovy popsat nepopsané. Předestřel jsem mé problémy Bohu a vím, že On je řešit nebude ale nabídne mi cestu jak a tím mě bude učit jak už to nesčetněkrát udělal. A já mu denodeně děkuji za všechno, co pro mě dělá a zvláště za to co ani netuším, že pro mě dělá.
Toto je obvyklá reakce. Pokud někdo řekne dítěti, "nešahej na kamna, spálíš se", pochodí stejně. Dítě si bude myslet své a bude tak dlouho chodit okolo kamen až se spálí. Pak se rozbrečí a osočí svět, že je zlý. Je však jisté, že jeho vlastní zkušenost ho bude držet od kamen lépe než dvacet rad starších a zkušenějších.
Stejně, pokud se zeptáte na cestu k poště, někdo Vám řekne : "Musíte doprava, první ulicí vlevo a tou rovně asi 200 metrů", potom půjdete podle pokynů a nenapadne Vás, že Vám někdo něco vnucuje a tlačí Vás kam nechcete. Pokud půjdete jinudy, k poště jen tak snadno nedojdete a místní Vás budou mít za naprostého hlupáka.
To samé je v duchovní cestě. Pokud Vám dá někdo dobrou radu, záleží jen na pokoře a úctě, zda ji využijete bez toho, že byste získávali draze, a hlavně zbytečně dlouze, vlastní zkušenost. Jedinec pod vládou ega nepřijme žádné dobré rady a bude se neustále snažit jít vlastní cestou a není nikdo ho od toho nemůže odradit.
Jedna dobrá rada na to jak poznat kde je ego nejvíc skryté. Vždy napněte své úsilí tam, kam se Vám (Vašemu egu) nechce, považuje to za zbytečné, malicherné a podobně. Tam je totiž ego velice silné a nedovolí, aby zde ho něco ohrozilo. Nechce se Vám pravidelně cvičit, dělejte to, nechce se Vám přestat kouřit, přestaňte. Na druhou stranu, pokud se Vám něco líbí a děláte (Vaše ego) to rád, omezte tuto aktivitu na nutné minimum.


Seznamte se
Gautama Buddha

O Buddhovi

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish