Svět mysli - Jóga

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


                     Jóga                     

"Žádná snaha nebude zmařena ani zásluha ztracena a i nepatrná část této moudrosti zbavuje velikého strachu." Bhagavadgíta 2.40.

     Jóga byla v minulosti sestavena tak, aby pomohla hledajícím odstraňovat jednotlivé kořeny ega, oslabovat jej až do okamžiku, kdy z důsledně očišťované mysli tato konstrukce zmizí. Ego lze právem označit za mentální blok a jako takový nemá v mysli člověka co dělat. V Bhagavadgítě jsou popisovány čtyři základní praktické součásti jógy. Nyní si je zhruba popíšeme.
Dhjánajóga - meditační cvičení je určeno pro klidné zkoumání fungování mysli. Pomocí meditace můžeme zkoumat zpracovávání smyslových vjemů, vytváření představy světa, přemýšlení a další funkce mysli. Můžeme zkoumat vznik nekontrolovaných emotivních procesů i fungování hluboko zakořeněných pudových procesů. Učíme se mysl ovládat, předcházet nejen nekontrolovanému chování, ale i zbytečnému přemýšlení o smyslových vjemech. Přitom stále hledáme své pravé Já, které je zdrojem všech myšlenek.
Džňánajóga - hledání moudrosti je určeno na pochopení základních omylů mysli, jejich odstranění ze subjektivního vnímání světa a k trvalému setrvání v čistém stavu mysli bez těchto omylů. Výsledkem dosažení poznání je uvědomění si pravého Já jako zdroje všech myšlenek a mysli a uvědomění si prožívaného světa jako představy vytvořené myslí.
     Dhjánajóga a džňánajóga jsou velice úzce spjaté, klid meditace podporuje nalezení poznání a rozšíření poznání zase zvyšuje klid mysli.
Bhaktijóga - učení o oddanosti Bohu je určeno pro boj s egem. Víra v dokonalou bytost, která je zdrojem mé existence je velice mocnou zbraní proti egu. Pokud v Bohu nalezneme svého největšího přítele, potom mu můžeme snadno odevzdat vše, co máme a čím jsme. Přijetím světa jako Božského díla si můžeme následně uvědomit zbytečnost svých tužeb a nesmyslnost rozlišování kvalit věcí. Naprostým odevzdáním Bohu odevzdáme veškerou zátěž tomu, komu naprosto věříme a sami se staneme pouze dočasnými uživateli. Tím se vyhneme všem připoutanostem, touhám a závislostem a dokonce i neúprosnému vlivu času, který bez milosti ničí vše.
Karmajóga - učení o odevzdání plodů své činnosti Bohu, je velice úzce spjata s bhaktijógou a vysvětluje nejlepší způsob prožití pozemského života. Toto učení vysvětluje, že pro klidný a šťastný způsob života je nutno plnit povinnosti, které v našem životě máme. Zároveň učí, že nesmíme lpět na výsledcích této činnosti. To znamená, že povinnost musím splnit, ale jak vše dopadne musím nechat na Bohu a klidně přijmout jakýkoli výsledek. Takto se osvobozujeme od vlivů okolního světa, které nejsme schopni ovlivnit.
     Bhaktijóga a karmajóga jsou velice blízké. Pokud se odevzdám, potom odevzdám i plody své činnosti. Dá se říci, že karmajóga je bhaktijóga v praxi každodenní činnosti.
     Bhagavadgíta má osmnáct kapitol a každá z nich je v Indii označována jako druh jógy. Je tam i učení o třech kvalitách přírody, o Božské podobě, ale i víře a vzniku pochybností. Proto podrobně studujte přímo Bhagavadgítu.
     V Indii existuje, kromě mnoha dalších, i učení advaita védanta čili učení o nedualitě. Toto učení se přímo soustřeďuje na odstranění ega a následných vykonstruovaných dualit z představy tvořené myslí. Velice významní představitelé tohoto učení jsou středověký Šrí Šankara a novodobý Šrí Ramana Maharši z Arunáčaly.
     Šrí Ramana Maharši řekl : "Cílem je zastavení aktivity mysli. Jsou různé metody. Dokud je pro tento cíl vynakládána snaha, nazýváme to jógou. Snaha je jóga." Snahou uklidníme mysl a to, co přijde, je osvobození, Boží milost. Není možno směřovat snahu na získání Boží milosti. To je stejně pošetilé, jako plácáním do vody se snažit uklidnit hladinu rybníka, do kterého jsme vstoupili. Zklidněme sebe a vodní hladina se také utiší.
Viz Ellam Ondre - 5. kapitola Jednání

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 1.7.2004, zobrazeno : 16524


Seznamte se
Gurudží Odžasví Šarma

O Gurudžím Odžasví Šarmovi
Stránky Gurudžího Šarmy

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish