Svět mysli - Shrnutí

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


                  Shrnutí                  

"Pokrytectví, bohorovnost, pýcha, hněv a hrubost způsobené nevědomostí jsou vlastní lidem s povahou démonů." Bhagavadgíta 16.4.

     Veškeré problémy lidí jsou způsobeny jejich vlastní nevědomostí. Tato nevědomost vzniká tím, že lidé nerozlišují mezi světem objektivním a jeho subjektivním vnímáním a prožíváním. Lidé nežijí ve skutečném světě, ale pouze v představě světa, která se vytváří v mysli. Téměř nikdo nechápe, jak moc se stav mysli podílí na světě ve kterém žije.
     Nevědomá mysl automaticky oddělí z prožívané představy světa tu část, která se projevuje jako tělo a označí ji za Já. Následně stanovuje mnoho vztahů mezi tímto Já a dalšími částmi představy. Tyto vztahy se projevují jako touhy, připoutanosti a závislosti. Z jejich nenaplnění se vyvíjejí různé problémy, traumata a emotivní chování. Tak bytost kompletně ztrácí vládu nad svou myslí a ztrácí se v labyrintu různých falešných představ, které často nekorespondují ani s vnímaným světem.
     Jediná cesta ke klidu, spokojenosti a štěstí je odstranění nevědomosti a jejích důsledků z mysli. Neustále pozorovat mysl a snažit se ji mít pod kontrolou. Důsledným zkoumáním mysli si musíme uvědomit prožívanou představu i způsob jejího vzniku. Odhalit všechny závislosti, vykonstruované vazby, které brání spokojené existenci a efektivně je z mysli odstraňovat. Odhalovat různé vztahy těla a mysli. Nesvobody duchovní se tělesně projevují jako dráhy procházející z hlavy celým tělem, bolesti a tlaky svírající a omezující volný proud tělesných energií. Uvědoměním si jich, soustředěním pozornosti na ně, na jejich vznik a průběh, je snadno odstraníme, snadněji než pouhou rozumovou konstrukcí. Hlavně však je potřeba milovat Boha, oddat se mu, odevzdat mu vše, co naši mysl zatěžuje, a tak se - pro mnohé lidi paradoxně - osvobozovat.
     Co nás čeká? Osvobození ducha od hmoty přináší stav nepopsatelné svobody. Navíc přestane neustálé svírání těla egem a to se uklidní, uvolní veškerá napětí a též spočine ve stavu nepoznané spokojenosti. Mysl i tělo budou dále moci vykonávat veškeré důležité činnosti, které ovšem nemohou ohrozit stav vnitřního štěstí. Toto je nejdokonalejší stav, kterého může člověk dosáhnout a není nic, co by tento stav mohlo předčit.

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 1.7.2004, zobrazeno : 14191


Seznamte se
Višnu

O Višnuovi

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish