Svět mysli - Bhaktijóga - cesta oddanosti

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Bhaktijóga - cesta oddanosti

"Upni na Mne svou mysl, oddej se Mi, uctívej Mě, klaň se Mi. Když Mne takto přijmeš za svůj nejvyšší cíl a soustředíš svou mysl, dosáhneš přímo Mne." Bhagavadgíta 9.34.

     Učení o oddanosti k dokonalému principu je nejdůležitější a nejmocnější zbraní v boji proti egu. V subjektivním vnímání, kde ego vládne, je neustále veškeré dění vnímáno z perspektivy ega a ego si ze všeho dokáže vytvářet vlastní sílu a neporazitelnost. Pokud chodím meditovat, ego neustále upozorňuje na to, že je to činnost důležitá, a proto vyžaduje určité ohledy až úctu. Čím déle někdo medituje, tím může být jeho ego silnější. Já jsem mnohem pokročilejší, protože medituji už roky, potkal jsem a hovořil s mnoha významnými lidmi. Proto jsem nejlepší, lepší než dříve. Taková meditace je - z hlediska boje proti egu - naprostá prohra! Dávní mudrci znalí mnoha úskoků ega vypracovali metodu důsledného neulpívání pomocí naprosté a výlučné oddanosti Bohu přímo nebo prostřednictvím duchovního učitele. Toto je základ křesťanství i bhaktických proudů v hinduismu. Bůh se stává naprostým vzorem, milovaným objektem, největším přítelem a zároveň cílem. Tomuto Bohu mohu odevzdat veškerý svůj majetek, veškerou svou důležitost, na jeho rozhodnutích ponechat cestu mého života. Tak začnu opravdu oslabovat svoje ego, kořínek za kořínkem ho vytrhávat ze své mysli. Toto je jediná opravdu účinná metoda, která rychle přináší vítězství. Ve spolupráci s meditací a pravým poznáním odhaluji veškeré části ega a pomocí odevzdání je rozpouštím.
     Je lepší láska k Bohu "na první pohled" nebo "sňatek z rozumu"? Není důležité, jakým způsobem se oddaný vztah k Bohu vytvoří, důležité je, aby vedl ke štěstí bytosti v Bohu. Vztah k Bohu se však nesmí stát nesvobodou, ze kterého ego vytvoří svou hodnotu. Pokud někdo miluje Boha emotivně, měl by se věnovat hlubšímu poznání, a tak svoji připoutanost odstraňovat. Pokud někdo přistupuje k Bohu filozoficky, měl by pěstovat oddanost a uvést filozofii do života. Kdo do svého života přijme Boha a plně se mu odevzdá, ten bude mnohem šťastnější než ten, kdo žije bez Boha. Vztah k Bohu musí bytost osvobozovat a v žádném případě nesmí omezit nebo ohrozit někoho jiného. Chcete-li někomu pomoci, můžete to udělat jen svým vlastním příkladem, svým šťastným životem v Bohu.
     Téměř nikdo není ochoten obětovat ego, svého největšího nepřítele, a tak všichni raději zavřou oči a žijí v zoufalství. Kdyby věděli, o co jsou okradeni, leželi by lidé před Bohem, tloukli hlavami o zem, rvali si šaty, vlasy, plakali, prosili, slibovali, modlili se. Ale protože to nevědí, nikdy to neudělají. A protože to nikdy neudělají, tak nikdy nepoznají Božskou milost.
     Vyhrát bitvu s egem znamená poznat jak funguje mysl a jak ego vzniká pomocí učení o poznání a meditační praxí, zároveň je však nutno plnit povinnosti, které život přináší, ale vše přitom neustále obětovat Bohu. Je to veliká bitva. Je jen na nás samotných, jak ji zvládneme. To, co na nás však čeká, za námahu určitě stojí!

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 1.7.2004, zobrazeno : 16599


Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish