Svět mysli - Závěrem

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


                  Závěrem                  

"Kde je Pán jógy Kršna, kde je lučištník Pártha, tam je neochvějné štěstí, vítězství, prosperita a prozíravost. Takový je můj úsudek." Bhagavadgíta 18.78

     Tato práce je pokusem osvětlit některé důležité jevy, které člověka během života provázejí. Je mnoho lidí, kteří podvědomě cítí potřebu duchovnějšího způsobu života a právě jim může objasnění některých pojmů pomoci efektivně zničit jejich nevědomost. Je mnoho jiných velice dobrých knih a budu rád, pokud tato kniha pomůže vidět duchovno z jiného úhlu pohledu. Čím více informací a návodů hledající má, tím je vyšší pravděpodobnost, že se mu podaří dostat k jeho vlastní cestičce ke štěstí.
     Všechny popisy duchovní cesty jsou pouze pomůckou. Stav nejvyšší nelze pochopit myslí, kterou ego ovládá. Ego to prostě nedovolí a vždy vytvoří jen představu. Tento stav se dá pouze prožít. Tato a ostatní duchovní knihy slouží jen k tomu, aby hledající propluli mezi skalisky a útesy nástrah mysli s co nejmenším počtem nehod a zdržení. Nikdo za vás nemůže plout, ale můžete chytit dobrý vítr do plachet, sledovat vytyčenou cestu a vyhýbat se označeným nástrahám. Tak se vyhnete mnoha bludným proudům, slepým ramenům, falešným přístavům a jiným pastem. Až doplujete do přístavu blaženosti, poznáte to. Děkujte už teď Bohu za to, že vás tam vede a důvěřujte mu. Nikdo jiný vám tam cestu neukáže.
     Neexistuje univerzální návod na duchovní cestu ani žádná rychlá zkratka. Některé informace mohou ležet v podvědomí léta, dokud nepřijde jejich čas, aby vydaly své plody. Vše záleží jen na hledajícím. Záleží, zda najde sílu začít hledat, zda při svém hledání dokáže využít zkušeností jiných lidí nebo zda za každou vlastní zkušenost draze zaplatí. Záleží, jak efektivně využije vydávané úsilí a zda se mu dostane patřičné víry, trpělivosti, klidu a štěstí. Nikdy však nezapomeňte, cílem je poznání své pravé existence, svého pravého Já. Hledejte Boha a najdete ho ve svém srdci. Hledejte své pravé Já a najdete jej v Bohu. Bůh, vaše pravé Já a srdce jsou tři různé formy vašeho cíle. Přeji Vám hodně štěstí.

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 1.7.2004, zobrazeno : 159591) Svět mysli - reakce, 2004-08-04 15:03:00
Polok, Pavel
Přečetl jsem vaše stránky svět mysli. Moc se mi líbí. Sám se zabývám zkoumáním vědomí a tak bych si rád s vámi povykládal srovnal vaše a mé poznatky a zkušenosti. Naše úhly pohledu jsou různé, já hledám jaké konkrétní rozdíly ve vědomí skrývá člověk naplněný láskou a člověk nešťastný a nemocný. Nacházím příčiny nemocí přímo v myšlenkových postojích a ve schématech jednání. Hledám cestu, pro sebe a pro ostatní jak svoje postoje a způsoby jednání měnit. Sám asi víte, jak těžké to je, měnit co jsme se naučili v dětství, co nám dali rodiče a k čemu máme vrozené dispozice. Jak chyby v jednání v lidech efektivně hledat a jak jim sdělit, kde ty chyby jsou tak, aby to byli schopni přijmout a pak i změnit?
Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vašem počínání. Z pohledu, který jsem se snažil přiblížit v mé knize je však hledání člověka naplněného láskou velice problematické. V kapitole Láska je to popsáno myslím dostatečně podrobně. Láska v běžném pojetí je opravdu zřídka nesobecká. Láska je v běžném pojetí vztah. V té chvíli se však stává i poutem. Poutem pro všechny zúčastněné. Člověk, který není povznesený nad svět, který se neosvobodil od pout, takový člověk prakticky nemůže být naprosto nestranný a jeho láska nemůže být osvobozující.
Proto je důležité, aby člověk prošel nejprve svou cestu osvobození ducha až dokonce. Pouze osvobozený duch, který neulpívá ke světu, který spočívá v naprostém klidu, může pomoci ke svobodě i ostatním. Jeho pomoc je v jeho prosté existenci.
Není možné nikoho jiného osvobodit. Každý se může osvobodit jen sám. Pokud se někdo nerozhodne změnit svůj osud, potom mu nikdo sebeosvícenější nemůže pomoci. Existence osvobozené bytosti je velice motivující. Taková bytost nemusí mluvit, nemusí nic konat a přesto působí. Výsledky nejsou vidět okamžitě, ale pokud se něco změní, potom je to většinou trvalé.
Pokud si chcete udělat výlet pod Říp, kde bydlím, jste kdykoli vítán. Pravidelně každý úplněk chodím okolo hory Říp tak, jako se chodí okolo hory Arunáčaly v Indii. Je to jedna z mnoha drobných činností, které vedou k uklidnění mysli a tím i k většímu klidu a osvobození.


Seznamte se
Yogi Ram Surat Kumar

O Yogi Ram Surat Kumarovi
Yogi Ram Surat Kumar

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish