Svět mysli - Dotazovací metoda

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


        Dotazovací metoda        

"Kdo však svým poznáním od nepoznání Já očistí, těm potom Slunce poznání odhalí To Nejvyšší. Tím je rozum a Tím je Já, Tím je stálost a Tím je cíl, vícekrát se již nevrátí, neb poznání pouta odstraní." Bhagavadgíta 5.16. a 5.17.

Dotazovací metoda (átmavičára, self-enquiry) je základním pilířem cesty moudrosti, cesty pravého poznání. Je to cesta nalezení jediného prvotního a původního zdroje všeho, co v současném životě prožíváme. Tento zdroj je jediný ve smyslu, že neexistuje žádný jeho opak nebo paralela. Tato jedinost neboli ne-dvojnost (non-duality, advaita) je základním dogmatem každého náboženství (jediný všeprostupující Bůh, stvořitel vesmíru ....) a dotazovací metoda je přímou cestou k jeho nalezení.

Dotazovací metoda je ryze praktická metoda. Její teorie je velice jednoduchá. Každý pocit, každý návyk, každá závislost a touha, tedy úplně vše, co nevědomá bytost prožívá, je založeno na existenci Ega, pocitu já, který je přímo spojen s existencí těla. Toto já je v každém našem činu, myšlence nebo slově. Říkáme "Jdu", ale myslíme "Já jdu" neboli tělo jde. Stejně tak "To je dobré" znamená "Já toto považuji za dobré" neboli pro tělo (nebo jím ovládanou mysl) je toto příjemné. Ano - vše, opravdu úplně vše děláme prostřednictvím tohoto Ega. Proto vždy, pokud si uvědomíme nějaký tento návyk, pocit či touhu, hned se zeptejte - "Komu se tato myšlenka (touha, pocit, návyk) objevila ?" Odpověď je jednoduchá : "Mně." Potom následuje další otázka : "Kdo jsem já ?" Po této otázce již nenásleduje žádná slovní odpověď, nýbrž přechod do stavu, který v dané úrovni svého poznání považujete za své Já. Z počátku to určitě nebude vaše skutečné Já (self, átma), ale vždy to bude Ego (ahamkara). To ovšem vůbec nevadí. Protože svého nepřítele, své Ego, můžete porazit pouze jeho poznáním a až ho dostatečně poznáte, až poznáte jeho způsob manipulace vaší mysli, potom budete stále více a více spočívat v klidu, který jednou prolomí všechny zakódované bloky a vy prožijete skutečnou Boží milost.

Vaše současná situace je velice obtížně řešitelná, ale není beznadějná. Ba naopak, ve skutečnosti je nadvláda Ega trvale neudržitelná, protože ve skutečnosti je to jen nepřirozená konstrukce vzniklá v mysli. Osvobození, rozpuštění tohoto nepřirozeného stavu a návrat do stavu prvotního, je možné cestou poznání fungování své mysli a k tomu není žádná lepší metoda než dotazování.

Dotazovací metoda se samozřejmě používá při meditaci, ale zcela přirozeně ji můžete použít v kterékoli životní situaci. Jakmile vás ovládne jakýkoli negativní pocit - např. touha - a vy si ho uvědomíte, potom se zeptejte "Kdo po tom touží ?", odpovíte "Já." A nyní se zeptáte "Kdo jsem já ?" a v tu chvíli máte možnost nahlédnou na to, jak se ona touha vytvořila a poznat jeden z nevědomých mechanismů, které stav vaší mysli ovládají. Stejně to funguje se strachem, pochybnostmi, nenávistí, závistí, žárlivostí a všemi dalšími rušivými stavy mysli. Ptáte se "Kdo se bojí ?", "Kdo nenávidí ?", "Kdo závidí ?" a odpověď je vždy "Já, Já, Já." Ale "Kdo jsem Já ?" A chci tak opravdu žít ???

Při boji s Egem je důležité nedávat Egu, ani jeho zbraním (touha, nenávist, závist, strach, pochybnost, ale i "jistoty" jako je majetek, rodina ....) žádnou důležitost. Neptáte se "Proč závidím ?", nehledáte souvislosti ve svých představách, ale hledáte toho, kdo tvrdí že jste vy, vaše Já, které má ovšem takové nízké způsoby jednání. Pak vyvstává nevyřčená otázka "Chci opravdu takový být ?" a pokud budete moc a moc chtít, tak se můžete změnit. Jen ten, kdo opravdu touží po skutečné svobodě a je ochoten obětovat všechny hodnoty na kterých jeho Ego stojí, nakonec dospěje k poznání, že toto Ego není on a tím i k poznání prvotního stavu mysli.

Přečtení tohoto článku ve vás nesmí vyvolat pocit, že jste bohatší o další znalost. To je reakce Ega. Pokud po si přečtení tohoto článku začnete uvědomovat, kdo ve skutečnosti jste, tj. nesvobodná bytost sevřená sterými závislostmi, touhami, nenávistmi, závislá na pofiderním vlastnictví majetku, závislá na svých blízkých a nutící své blízké být stejně závislými na vás. Bytost žijící v mnoha formách obav a strachů ze změny zaběhaného a ověřenému způsobu svého života. A když si uvědomíte svou bídu a zahoříte touhou po změně svého světa, budete se radovat z toho, že víte o cestě poznání a způsobu dotazování, které vás dovedou k tomu, aby jste byli hodni svobody a mohli dostat tuto nejvyšší božskou milost, potom jste využili informaci v tomto článku beze zbytku.

Takže kdy a jak používat dotazovací metodu?
a) V meditaci po zachycení nějaké rušivé myšlenky - "Čí je ta myšlenka ?", "Moje.", "A kdo jsem Já ?", kdy se bez boje vracíte zpět tam kde opravdu jste, tedy sedíte někde v meditaci.
b) V běžném životě, když se objeví nějaká nehezká myšlenka, jako je urážka, sprostota, neklid, strach, úzkost - vždy se ptejte "Čí je ten pocit ?", "Můj", "Kdo jsem Já a chci Já být takový ?"
c) Po výbuchu emocí - "Kdo má vztek ?", "Kdo po tom touží ?", "Kdo se bojí ?" "Já.", "A kdo jsem Já ?" Po každé takové nevědomé reakci je vždy dobré v klidu si sednout, třeba večer a tuto situaci si znovu vyvolat, vzpomenout si na to jak jste byli vyvedeni z klidu a jak ona emoce rostla a rostla až vás zcela ovládla. Hrejte si s těmi pocity, vyvolávejte je, zastavujte a znovu vyvolávejte a poznejte jak vaše mysl funguje.

Dotazovací metoda je ryze praktická metoda, která může velice jednoduše změnit kvalitu vašeho současného života a dokonce vám umožní dostat se do takového stavu mysli, kdy budete hodni obdržet prožitek skutečné, neomezené svobody. Zde vám již nikdo nepomůže, toto je jen a jen vaše cesta a záleží jen na vás, zda se na ni vydáte a jak daleko dojdete. Dotazovací metoda má tu moc dovést vás až na konec, ale musíte se ji naučit používat a nesmíte se ji bát použít na vše, co v tomto životě prožíváte. Pokud vás ovládnou pochybnosti, strach, ptejte se "Kdo se bojí ?", "Kdo pochybuje ?" a zase se dostanete k "Já", k Egu, které tam sedí a rádo si hraje na duchovní pokrok, ale nikdy vám samo nedovolí, abyste nějakého pokroku dosáhli. Poznání je jedinečná zbraň, které Ego neodolá, ale musí být správně použito.

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 20.7.2009, zobrazeno : 16600


Seznamte se
Šrí Brahmám

O Šrí Brahmámovi
Šrí Brahmám

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish