Svět mysli - Sny

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


                      Sny                      

"V hlubokém spánku nejsou myšlenky, a tak není ani svět. Ve snu a bdělém stavu myšlenky jsou, a tak se objevuje také svět. Jediný rozdíl mezi snem a bdělým stavem je ten, že sen je krátký a bdění dlouhé." Šrí Ramana Maharši

     Co je sen, odkud přichází? Co nám napovídá? Objektivně tělo upadá do klidného a nevědomého stavu. Subjektivně si mysl přestane být vědoma spícího těla a produkuje sny. Sny jsou rozličné představy vytvořené myslí bez závislosti na smyslovém vnímání, kdy se tělo oddává odpočinku, a stejně tak mysl přehrává určité vjemy a svým zvláštním způsobem se tak očišťuje. Příběhy jsou tak zvláštně překroucené vlastní zážitky. Běžný sen je tedy pouze představou vytvořenou odpočívající myslí. Nic víc a nic méně. Sny máme patrně proto, aby se mysl sama zabavila a nechala tělo alespoň chvíli odpočívat.
     Během svého života jsem měl několik snů, které by se daly označit za mystické. Prožil jsem v nich určité situace, jejichž znalost mi byla na duchovní cestě k velikému užitku. Ten správný užitek jsem musel najít však sám, v pravý čas, spojením prožitků s mnoha radami mudrců. To ovšem neznamená, že příběhy, které jsem ve snech prožil, byly pravdivé. Byly to však velice zajímavé a důležité stavy a situace, jejichž znalost bych patrně jiným způsobem nebyl schopen tak snadno obdržet.
     Odkud se tyto příběhy vzaly, to nejsem schopen říci. Je těžké přesně určit, jak do tvorby představy v mysli zasahují nepřirozené jevy. Těžko odhalíme, zda jsou geneticky zakódované či předávané nějakým mimosmyslovým mechanismem. Je však nutné pochopit, že ať se v představě objeví cokoli, je to jen pomíjivá myšlenka, obraz. Důležité je nalézt své pravé Já, zdroj a pozorovatele všech myšlenek a příběhů, a v něm setrvávat v naprostém klidu.

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 1.7.2004, zobrazeno : 21537


1-2


1) , 2004-11-16 00:00:00
KDE JSEM, KDYŽ SPÍM? (KDYŽ OMDLÍM? KDYŽ JSEM V NARKÓZE?)
Co je s mým vědomím? Jak to, že ho ztrácím?
Naprosto základní otázka pro hledání všech odpovědí je: Kdo jsem? Kdo je Já? Bez nalezení své podstaty není žádná odpověď stoprocentně správná.

V kapitolce o omylech lidské mysli se snažím vysvětlit, že vše, co prožíváme, celý náš subjektivní svět, je představou vytvořenou v mysli. Představa je vytvořena na základě smyslových vjemů a je velice věrohodná. Ale musíme si uvědomit, že je to jen představa. Důkaz: Zavřete oči a obraz světa zmizí.

Když jdeme spát, potom zmizí představa světa založená na smyslovém vnímání a objevuje se sen. Sen je představa vytvořená odpočívající myslí bez závislosti na smyslových vjemech. Náš bdělý stav je představa a sen je také představa. Není mezi nimi kvalitativní rozdíl, rozdíl je jen v délce.

Otázkou je Kdo sní? a Kdo bdí? Komu je vlastní představa? Jistě to není tělo. Je to mysl, nástroj vycházející z vědomí, z pravého Já.

KDE JSEM, KDYŽ SPÍM? - Spí tělo, mysl sní a Vy - Vaše pravé a skutečné Já sen sleduje.
Co je s mým vědomím? Jak to, že ho ztrácím? - Vědomí jsem Já. Bezvědomí je vlastní tělu. Já je vždy vědomé. Když mysl běží, potom si uvědomuje sen nebo bdělou představu. Pokud se mysl zastavuje, potom nastává stav ticha, stav bez představy - sámadhi.

Toto se dá logicky odvodit a pochopit. Nalézt své pravé Já však není možné logickou úvahou. Tato logická úvaha slouží k uvědomění si nesrovnalostí. K dostažení nejvyššího stavu je třeba vynaložit snahu, k odstranění rozporu z mysli. Principy této snahy jsem se snažil jednoduše nastínit v kapitolách o józe.


2) sny, 2015-02-11 10:45:58
Karolina
Dobry den, moc se mi líbí vaše stránka. Ale u kapitoly sny mě zarazilo co jste napsal. Sny, jako moje sny se plní. Malo a třeba ne úplně do detailu, ale plní. Zda se mi třeba o člověku co zřídka potkávám a hned druhý den ho potkám. Nebo o něčem a druhý den na to téma začne mluvit má kamarádka. Myslím si, že sny jsou jak myšlenky tak i něco, co nás má varovat, něco nám ukázat a nebo i s něčím poradit.. Třeba se pletu, ale to co se mi občas stane není náhoda. Ty neexistuji.Děkuji za Váš názor. S pozdravem Karolina
Takové už jsou sny. I mně se mnohdy stalo, že jsem zažil ve snu situace, které se později staly. Moje mystické sny mi také přinesly mnohé znalosti, které bych jinak v běžném životě získával jen obtížně. Takové zkušenosti má se sny snad každý člověk.
Otázkou však je, jak je vůbec možné, že můžeme ve snu snít o věcech, které se teprve mají v životě odehrát. Pokud máme takovou zkušenost, potom je zřejmé, že náš reálný svět není zase tak moc reálný neboli skutečný. Moudrý člověk se proto začne ptát. Co je tedy skutečné, pokud to není svět ve kterém žiji ? Kdo může žít bdělý život a kdo potom sní sen ? Odpověď je celkem jednoduchá. Já sní sny a já prožívá život. Kdo je toto Já ? A kdo vlastně jsem já ?
To je základní otázka sebepoznání. Otázka "Kdo jsem já ?" je počátkem duchovní cesty a je i závěrečnou přímou cestou k poznání své pravé skutečnosti, získání trvalého štěstí a věčné spokojenosti.
Sny, které máte, jsou pro Vás prvním podnětem hlouběji se zabývat smyslem lidského života. Je to vzkaz od věčného principu, který celý náš život prostupuje. Poznejte, kdo je ta vznešená věčnost a poznáte i sama sebe. Ano, není to náhoda.


Seznamte se
Šrí Ráma

O Rámovi

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish