Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


        Kurz Bhagavadgíty        

O tomto korespondenčním kurzu
Malý korespondenční kurz Bhagavadgíty jsem spustil v červnu 2011, abych se konečně donutil dokončit dlouholetou práci na přiblížení Bhagavadgíty české veřejnosti.
V plánu je vydání knížní, spolu s multimediální aplikací na CD, která bude obsahovat nejen různé české překlady Bhagavadgíty od roku 1876, ale i zpěv v sanskrtu a češtině.

Na Bhagavadgítě pracuji již od roku 2003 a mám pocit, že bych to měl konečně dodělat. Proto jsem se rozhodl využít své přátele k formování konečné verze, která by měla být vydána knižně, včetně multimediálního CD. Proto budu vděčný za každou připomínku, jak od odborníků, tak i od lidí, kteří se s Bhagavadgítou setkávají do podrobna poprvé. Za tyto názory budu možná ještě vděčnější, protože takovým lidem bude nakonec kniha určena a byl bych rád, aby byla bez zbytečných nejasností.

Kurs byl dokončen 10. ledna 2012 a všechny lekce jsou přístupné na této stránce. Pokud budete mít nějaké nejasnosti, neváhejte mne kontaktovat a já se pokusím můj náhled na daný problém vysvětlit v duchu Bhagavadgíty veršů 18.68-69 : Kdo přednese toto nejvyšší tajemství Mým oddaným a učiní tak v nejvyšší oddanosti ke Mně, bezpochyby a jistě Mne dosáhne. Jistě není nic cennějšího, co by jsi pro Mne mohl mezi lidmi vykonat a proto Mi není nikdo jiný v tomto světě vzácnější.

Malá poznámka k českému zpěvu. Potřeboval jsem při práci slyšet, jak asi bude český překlad znít, tak jsem si ho nazpíval a pro účely programu bylo nutné aby jednotlivé verše začínaly a končily ve stejnou dobu. Vůbec se nepovažuji za zpěváka, bylo to poprvé co jsem něco zpíval a nahrával. Doufám, že se třeba někdo najde, kdo bude ochotný propůjčit svůj hlas.

Pro lepší orientaci jsem se pokusil vytvořit genealogii postav z Mahabháraty, zatím je to jen soupis rodiných vztahů, ale zkusím to ještě rozšířit.

Přeji příjemný duchovní prožitek
Josef Fric

Všechny lekce je možno nalést na této stránce v jejich stávající finální podobě.

První kapitola
1. lekce, úvod a verš 1.1 - První verš první kapitoly - co se stalo ?
2. lekce, verše 1.2-1.6 - Hodnocení pánduovské armády z úst jejich hlavního protivníka - krále Durjódhany.
3. lekce, verše 1.7-1.11 - Durjódhanovo hodnocení vlastních válečných sil.
4. lekce, verše 1.12-1.19 - Poslední přípravy k boji, troubení na lastury k zastrašení protivníka
5. lekce, verše 1.20-1.27 - Ardžuna obhlíží bojiště a hledí do tváří svých blízkých v obou armádách
6. lekce, verše 1.28-1.35 - Ardžunův smutek nad zabíjením blízkých a příbuzných lidí
7. lekce, verše 1.36-1.41 - Vznik Ardžunovy pochybnosti, který se obává, že svou touhou po království způsobí více škody
8. lekce, verše 1.42-1.47 - z Ardžunovy pochybnosti vzniká smutek, který zatemňuje jeho mysl.

Druhá kapitola
9. lekce, verše 2.1-2.9 - Úvod druhé kapitoly - Ardžunovy pochybnosti vrcholí
10. lekce, verše 2.10-2.16 - První lekce učení samotného Kršny. A jako dobrý učitel začíná od začátku, od samotné podstaty problému.
11. lekce, verše 2.17-2.22 - Kršna se poukazuje na základní dogma svého učení - věčného ducha zdánlivě dočasně dlícího ve hmotném těle
12. lekce, verše 2.23-2.28 - Několik příkladů k vlastnímu zkoumání prožívání a vztahů ducha, mysli, těla a okolního světa.
13. lekce, verše 2.29-2.36 - Apel na Ardžunovu dobrou pověst válečníka.
14. lekce, verše 2.37-2.41 - Poučení o hledání věcí příznivých v událostech zdánlivě nepříznivých.
15. lekce, verše 2.42-2.46 - Poučení o pomíjivosti plodů činů vzniklých z touhy.
16. lekce, verše 2.47-2.53 - Základní definice karmajógy a moudrého způsobu života, který vede k vysvobození.
17. lekce, verše 2.54-2.59 - Vlastnosti moudrého člověka.
18. lekce, verše 2.60-2.65 - Princip vzniku duševních problémů, sebezotročující vlastnost mysli.
19. lekce, verše 2.66-2.72 - Popis vrtkavosti mysli a výzva k aktivní změně své mysli, která může přinést mír ve věčnosti.

Třetí kapitola
20. lekce, verše 3.1-3.7 - Úvod třetí kapitoly - učení o činech.
21. lekce, verše 3.8-3.13 - Úvod učení o oběti jako nejmoudřejšího způsobu života.
22. lekce, verše 3.14-3.19 - Věčný koloběh činů, jejich příčin a následků a moudrý způsob osvobození tohoto koloběhu.
23. lekce, verše 3.20-3.26 - Poučení o povinnosti konat činy, aby ostatní lidé měli správný příklad.
24. lekce, verše 3.27-3.32 - Stanovení skutečných vlastností toho, kdo koná činy a výzva k odevzdání plodů činů.
25. lekce, verše 3.33-3.37 - Poučení o nutnosti přijmou svůj osud, poznat své povinnosti a plnit je.
26. lekce, verše 3.38-3.43 - Výzva k překonání svého nepřítele, tužeb a dosažení dokonalosti.

Čtvrtá kapitola
27. lekce, verše 4.1-4.7 - Úvod čtvrté kapitoly - odvěké učení o oběti.
28. lekce, verše 4.8-4.11 - Zdůraznění nutnosti vlastního cvičení, vlastní snahy a ochoty se změnit.
29. lekce, verše 4.12-4.17 - Úvod do vědy o činech a činnostech.
30. lekce, verše 4.18-4.23 - Vlastnosti ctnostného mudrce.
31. lekce, verše 4.24-4.30 - Popis obětí jako metod výcviku mysli.
32. lekce, verše 4.31-4.36 - Oběti jsou snahou vedoucí k poznání.
33. lekce, verše 4.37-4.42 - Závěrečná výzva k překonání pochybností a získání poznání.

Pátá kapitola
34. lekce, verše 5.1-5.6 - Úvod páté kapitoly - Učení o stejnosti a odpoutanosti.
35. lekce, verše 5.7-5.12 - Vlastnosti odpoutané bytosti spočívající ve stejnosti.
36. lekce, verše 5.13-5.18 - Činy nejsou božské, ale vznikají z kvalit zúčastněných bytostí.
37. lekce, verše 5.19-5.24 - Jaký hledající dosáhl věčného Brahma a jak se mu to povedlo.
38. lekce, verše 5.25-5.29 - Nesnadná je cesta ke svobodě, ale je tu a díky Kršnovi víme co a jak udělat.

Šestá kapitola
39. lekce, verše 6.1-6.7 - Úvod šesté kapitoly - Učení o meditaci.
40. lekce, verše 6.8-6.15 - Vlastnosti meditujícího jogína a popis správné meditace.
41. lekce, verše 6.16-6.22 - Popis správné snahy a její úspěšné použití.
42. lekce, verše 6.23-6.28 - Nejlepší způsob pěstování jógy jako disciplíny.
43. lekce, verše 6.29-6.32 - Vše je jedno - princip neduality
44. lekce, verše 6.33-6.36 - Jak přemoci vzpurnou mysl.
45. lekce, verše 6.37-6.42 - Co se stane s těmi, kdo nedosáhnou cíle jógy?
46. lekce, verše 6.43-6.47 - Přednosti jogína a výzva být správným jogínem

Sedmá kapitola
47. lekce, verše 7.1-7.7 - Úvod sedmé kapitoly - Učení o moudrosti a jejím přijetí.
48. lekce, verše 7.8-7.14 - Božské vlastnosti Kršny.
49. lekce, verše 7.15-7.19 - Vlastnosti lidí zlých a rozlišení lidí dobrých.
50. lekce, verše 7.20-7.25 - Vztah mezi Kršnou a ostatními bohy.
51. lekce, verše 7.26-7.30 - Popis cesty moudrého uctívání, která skončí poznáním.

Osmá kapitola
52. lekce, verše 8.1-8.6 - Úvod osmé kapitoly - Učení o cestě k věčnému principu.
53. lekce, verše 8.7-8.13 - Jak využít poslední chvíle lidského života.
54. lekce, verše 8.14-8.18 - Jistota věčnosti a nedokonalost všech jiných stavů mysli.
55. lekce, verše 8.19-8.22 - Bytosti pomíjivé a Bytí věčné.
56. lekce, verše 8.23-8.28 - Světlá a tmavá cesta, jóga je cesta od pomíjivosti k věčnosti.

Devátá kapitola
57. lekce, verše 9.1-9.6 - Úvod deváté kapitoly - Nejvyšší moudrost.
58. lekce, verše 9.7-9.12 - Věčný tvůrce nelpí na svých činech a bere na sebe i lidskou podobu.
59. lekce, verše 9.13-9.19 - Moudří usilovně hledají Boha a ukázka mnoha jeho projevů.
60. lekce, verše 9.20-9.24 - Zásluhy ctnostného života se bez naprostého soustředění na osvobození ztrácejí.
61. lekce, verše 9.25-9.29 - Vlastnosti a způsob provádění skutečné oběti, která může hledajícího osvobodit.
62. lekce, verše 9.30-9.34 - Závěrečná výzva - využijte svého lidského života abyste Kršnu našli.

Desátá kapitola
63. lekce, verše 10.1-10.6 - Úvod desáté kapitoly - Majestátnost božské podoby.
64. lekce, verše 10.7-10.11 - Moudří a oddaní lidé jistě poznají Kršnův vznešený stav, pokud se snaží.
65. lekce, verše 10.12-10.18 - Ardžuna prosí Kršnu o popsání Jeho úžasného vznešeného stavu.
66. lekce, verše 10.19-10.24 - Kršnovy vznešené projevy v jeho vlastních slovech.
67. lekce, verše 10.25-10.30 - Kršnovy vznešené projevy v jeho vlastních slovech - druhá část.
68. lekce, verše 10.31-10.36 - Kršnovy vznešené projevy v jeho vlastních slovech - třetí část.
69. lekce, verše 10.37-10.42 - Veškerá rozmanitost je pouze zlomkem skutečné a věčné Kršnovy podoby.

Jedenáctá kapitola
70. lekce, verše 11.1-11.4 - Úvod jedenácté kapitoly - Odhalení vesmírné podoby.
71. lekce, verše 11.5-11.8 - Kršna souhlasí a dává Ardžunovi božský zrak.
72. lekce, verše 11.9-11.14 - Jasnozřivý Saňdžaja uvádí Aržunovu kosmickou vizi.
73. lekce, verše 11.15-11.20 - Aržunova vize Kršnovy kosmické podoby.
74. lekce, verše 11.21-11.25 - Aržunova vize Kršnovy kosmické podoby - druhá část.
75. lekce, verše 11.26-11.31 - Aržunova vize Kršnovy kosmické podoby - třetí část.
76. lekce, verše 11.32-11.35 - Kršna vysvětlí, že je čas a vyzve Ardžunu k vykonání neodvratného díla.
77. lekce, verše 11.36-11.40 - Ardžunova vesmírná vize vyvolává záchvat nadšení a úcty.
78. lekce, verše 11.41-11.46 - Ardžuna se omlouvá za svoji předchozí neuctivost a prosí o milosrdnější Kršnovu podobu.
79. lekce, verše 11.47-11.50 - Kršna uklidňuje Ardžunu ve své lidské podobě a poučuje ho o Božské milosti.
80. lekce, verše 11.51-11.55 - Kršna na závěr vyzývá k opravdové snaze, naprostému soustředění, které hledajícího osvobodí.

Dvanáctá kapitola
81. lekce, verše 12.1-12.5 - Úvod cesty oddanosti a srovnání oddanosti k projevenému a neprojevenému Bohu.
82. lekce, verše 12.6-12.10 - Výhody oddaného života a činností, výzva k aktivní změně svého života, uvedení prvních metod
83. lekce, verše 12.11-12.15 - Srovnání duchovních cvičení a popis vlastností hledajícího, který je Kršnovi milý a drahý.
84. lekce, verše 12.16-12.20 - Další vlastnosti skutečné moudré oddanosti a Kršnova pobídka přijmout tuto moudrost.

Třináctá kapitola
85. lekce, verše 13.1-13.5 - Úvod nauky o rozpoznání pole a jeho znalce, přírody a Osoby.
86. lekce, verše 13.6-13.12 - Vlastnosti pole a pravé metody poznávání.
87. lekce, verše 13.13-13.19 - Popsání poznatelného, neboli předmětu poznávání.
88. lekce, verše 13.20-13.24 - Jak rozlišit Přírodu (Prakrti) od Osoby (Puruši).
89. lekce, verše 13.25-13.30 - Způsoby učení jak rozlišovat pole a znalce pole.
90. lekce, verše 13.31-13.35 - Dosažení nejvyšší moudrosti pomocí rozlišení pole a jeho znalce.

Čtrnáctá kapitola
91. lekce, verše 14.1-14.5 - Úvod nauky o třech kvalitách provázejících hmotný svět.
92. lekce, verše 14.6-14.10 - Popis svazujících projevů jednotlivých kvalit a jejich vzájemného působení.
93. lekce, verše 14.11-14.15 - Projevy jednotlivých kvalit a druhy zrodu pro bytosti žijících v jednotlivých kvalitách.
94. lekce, verše 14.16-14.20 - Důsledky činů v jednotlivých kvalitách a hledání podstaty, která dlí nad kvalitami.
95. lekce, verše 14.21-14.27 - Vlastnosti bytosti, která překonala tři kvality a výzva k oddanosti Kršnovi, která může osvobozovat.

Patnáctá kapitola
96. lekce, verše 15.1-15.5 - Úvod nauky o Nejvyšší Osobě.
97. lekce, verše 15.6-15.10 - Popis vlastností Nejvyšší osoby.
98. lekce, verše 15.11-15.15 - Další podoby Nejvyšší osoby, které určují běh přírody.
99. lekce, verše 15.16-15.20 - Rozdíl mezi nižší a vyšší osobou a závěrečná výzva k poznání Kršny jako Osoby nejvyšší.

Šestnáctá kapitola
100. lekce, verše 16.1-16.5 - Úvod nauky o božských a démonských vlastnostech.
101. lekce, verše 16.6-16.10 - Kršna začíná popisovat vlastnosti démonských lidí.
102. lekce, verše 16.11-16.15 - Základní příklady projevů démonického chování.
103. lekce, verše 16.16-16.20 - Démonské bytosti se rodí ve stále horších podmínkách, dokud se nezmění jejich mysl.
104. lekce, verše 16.21-16.24 - Závěrečná výzva přijmout moudrost rozlišování příznivých a nepříznivých činů.

Sedmnáctá kapitola
105. lekce, verše 17.1-17.6 - Úvod nauky o rozlišování víry podle kvalit.
106. lekce, verše 17.7-17.13 - Rozdělení jídla a obětí podle tří kvalit přírody.
107. lekce, verše 17.14-17.19 - Rozdělení odříkání podle tří kvalit přírody.
108. lekce, verše 17.20-17.22 - Rozdělení darů podle tří kvalit přírody.
109. lekce, verše 17.23-17.28 - Závěrečné poučení o správném způsobu oběti, odříkání a darů.

Osmnáctá kapitola
110. lekce, verše 18.1-18.6 - Úvod nauky o vysvobození skrze odevzdání.
111. lekce, verše 18.7-18.12 - Způsob správného konání činů bez vzniku nových připoutaností.
112. lekce, verše 18.13-18.18 - Úvod do nauky o činnostech, podrobný rozbor součástí podle kvalit přírody.
113. lekce, verše 18.19-18.25 - Rozbor poznání a činů podle kvalit přírody.
114. lekce, verše 18.26-18.32 - Rozbor činitelů a rozumu podle kvalit přírody.
115. lekce, verše 18.33-18.39 - Rozdělení druhů úsilí a štěstí podle kvalit přírody.
116. lekce, verše 18.40-18.46 - Upozornění, že kvality ovládají vše ve světě a rozdělení lidských stavů podle vykonávaných činností.
117. lekce, verše 18.47-18.53 - Výzva k plnění povinností a vlastnosti člověka připraveného stát se Brahma.
118. lekce, verše 18.54-18.60 - Výzva k oddanosti a plnění povinností a upozornění, že jiná cesta není.
119. lekce, verše 18.61-18.66 - Poslední Kršnova výzva k oddanosti a odevzdání Bohu.
120. lekce, verše 18.67-18.72 - Kršna zdůrazňuje pravidla pro úspěšné studium této vznešené rozmluvy.
121. lekce, verše 18.73-18.78 - Závěrečné Ardžunovo slovo a Saňdžajovo radostné shrnutí.


Zařazeno dne : 5.6.2011, zobrazeno : 9140

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish