Svět mysli - Gňánajóga - cesta poznání

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Gňánajóga - cesta poznání

"Toto tělo, se ustanovuje jako pole. Kdo toto pozná, nazývá toho, kdo zná toto pole, znalcem pole. Poznej, že Já je znalcem na všech polích. To, co je poznání pole a znalce pole, je pravé poznání. Toto je pravda." Bhagavadgíta 13.2,3.

     Získávání pravého poznání je velice úzce spjato s cestou meditace. Získáním pravého poznání dosahuji hlubokého klidu, uklidněním a rozjímáním získávám poznání. Uvědomění si obou základních omylů dává bytosti nezkreslené vnímání mysli a jí vytvořené představy. Dosažení tohoto poznání přináší klid, který se opírá o velice podrobnou znalost fungování mysli, očištění všeho rušivého a uvědomění si pravého stavu věcí. Objektivně se člověk téměř nezmění, ale subjektivně dosáhne nejvyššího klidu a sebeovládání, které nevyruší nic, co se v okolním světě děje. Tento klid se zpětně přenese i do objektivní stránky života.
     Základní metodou pro hledání pravého poznání je sebedotazování (self-enquiry, átmavičára). V této metodě se při meditaci ptám na zdroj své mysli otázkou : "Kdo jsem Já?" a snažím se přesunout pocit Já do zdroje své mysli a stát se pouze pozorovatelem toho, co se v mysli děje. Toto setrvání je ze začátku pouze krátkodobé, protože naše nezkrocená mysl přemůže naše odhodlání nějakou rušivou myšlenkou, která odnese naši pozornost do nějaké vytvořené představy. V tu chvíli tělo sice stále sedí v meditaci, ale v mysli pobýváme někde jinde, u rodiny, v práci apod. V okamžiku, kdy si tuto lest mysli uvědomíme, zeptáme se : "Komu se ta myšlenka přihodila?" a odpovíme si : "Mně". Nyní použijeme základní otázku : "Kdo jsem Já?" a bez boje se vracíme zpět, do pozorovatele mysli.
     Každý další pokus by měl prodloužit pobyt v pozorovateli, až budeme v meditaci schopni setrvávat v pozorovateli velice dlouho. Pokud naše mysl strhává naši pozornost na nějaké téma, je nutno toto téma důkladně analyzovat. Musíme zjistit, proč je naše mysl schopna odvádět sem naši pozornost. Jistě se bude jednat o nějakou připoutanost, kterou se musíme na základě základních omylů mysli snažit odhalit, úplně pochopit a podle její povahy provést taková opatření, aby tato připoutanost ztratila moc nad naší pozorností.

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 1.7.2004, zobrazeno : 180381) Už vím, 2004-08-09 21:40:40
Náglová, jana
Dobrý den, když jsem si tu útlou knihu četla nebylo mi jasné, co znamenají ta čísla na konci kapitolek. Teď jsem to již díky pročítání si stránek na internetu pochopila. Jo ta mysl!!! Ale že jsem to nevěděla, mi v pátek a sobotu /to jsem si knihu pročítala a vracela se ke kapitole o Džňánajóze/zas tak nevadilo, bylo to se mnou horší. Teď jsem jen "líná" pro knihu dojít a napsat kód nějaké kapitoly. Díky za knihu. Jana

Seznamte se
Arunáčala Ramana

O Arunáčala Ramanovi
AHAM

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish