Svět mysli - Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"

"Jeho podobu nelze zde na světě postihnout, ani jeho konec, ani začátek, ani vývoj. Vykořeněním tohoto hluboko zakořeněného stromu pádnou zbraní neulpívání dosáhneš onoho nepochopitelného stavu, odkud již není návratu" Bhagavadgíta 15.3.

     Co je to ego? Ego je představa mysli, že Já jsem toto hmotné tělo, které mohu prožívat v objektivním světě. Ego je základní způsob vyjádření existence, kdy se tělo a jeho potřeby stávají hlavním smyslem života. Vzniká sobectví, kdy individuální zájem je důležitější než zájem jiný. Jak popsat ego v kontextu prvního omylu? Ego je konstrukce mysli, kdy se představa v mysli rozdělí na dvě části. Jedna část vytvořené představy představující vcelku stabilní část se označí jako Já - tělo, vše ostatní, velice proměnlivé se označí za Nejá - okolní svět. Tato prvotní dualita v představě následně vyvolává další podřízené duality nebo různé kvality vnímání. Já je nejdůležitější, Nejá je méně důležité. Tato část okolního světa je pro Já dobrá a tato část je pro Já špatná. Tato část se zdá Já krásná a tato část se zdá Já ošklivá. Tato část okolí je potřeba upravit, a to tímto způsobem. Tato část Já - těla není hezká a musí se upravit.
     Ano, všichni to známe. To jsou jednoduše vyjádřené následky vzniku duality v představě světa. Prvotní dualita okamžitě vyvolává další duality a konstrukce. Těmito konstrukcemi se snaží zdůvodnit existenci prvotní duality v představě a následná složitost naprosto zakryje prvotní stav mysli. Bez těchto následných dualit by byla velice ohrozitelná již existence prvotní duality.
     Důvod rozdělení představy je zřejmý. Odpozorovaný stav neustále podporovaný názory okolních lidí. Méně zřejmý je důsledek tohoto rozdělení. Díky rozdělení vzniká rozpolcenost v představách. Když je představa prožívána jen jako výtvor mysli, vše je vnímáno jen jako obraz a mezi částmi představy neexistují žádné vztahy. Pozorovatel zcela netečně pozoruje vzniklou představu. Pokud se ovšem pozorovatelem stane část představy, potom zákonitě vznikají mezi částmi představy vztahy, které velice komplikují původní jednoduchou situaci. O to víc, pokud bytost zapomene, že vše je jen představa a začne představu a v ní své tělo považovat za skutečné. V tu chvíli se zaplete do svých představ a původní jasná perspektiva se ztrácí. To se však každému stane hned v ranném dětství a je veliký problém rozplést uzel rozmanitých konstrukcí a vztahů a vrátit se do stavu prvotního.

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 1.7.2004, zobrazeno : 27728


1-2


1) Ego, 2004-12-21 17:01:20
kosova, gabina
Tak na tuhle kapitolu jsem se tesila, protoze prvni dve byly psany celkem srozumitelne a strucne, tak jsem doufala, ze si konecne ujasnim pojem Ego, ale o moc chytrejsi z toho nejsem, porad to chapu jen mlhave :-)
Kdyby bylo možné na jedné stránce říci každému vše o jeho egu :o)
Ego připomíná obrovitý strom a my žijeme u paty jeho kmene pod stínem jeho větví. Vůbec nevíme, že někde jinde nad hlavou září slunce a okolo je nekonečný prostor. Abychom si vůbec uvědomili přítomnost stromu, je možno udělat dvě věci. Buď se k němu otočit zády a odhodlaně odejít dostatečně daleko, abychom ho mohli pozorovat s dostatečným odstupem v jeho velikosti. Druhá možnost je pečlivě ho zkoumat a mapovat ho kousek po kousku, až si vytvoříme o jeho existenci představu.
Ta první možnost je schopnost nahlížet na své jednání bez všech předsudků. Pozorovat sebe sama podle stejných pravidel, jaké nastavujeme druhým.
Druhá možnost je zkoumat každou svou myšlenku, každou emoci, každý neklid, strach, lítost i závislost. Uvědomit si je, ty malé rušitele a hledat místo, odkud vycházejí a důvody. proč v se mé mysli vůbec rodí.
Jak vypadá ego? Je to starý známý, který otravuje svou přítomností, ruší, nabádá k nepravostem a když vzniknou problémy tak dělá, že tu nikdy nebyl a že za to vše může někdo jiný. Nekrmte ho, neposlouchejte ho, nevěřte mu. Bude křičet, vyhrožovat a spílat, ale bude slabší a slabší. A až zmizí, tak už nebude žádný problém.
V podstatě dnes nelze říci toto jsem Já a toto je ego. Vy jste ego. Vy jste tím, čím si myslíte, že jste. Ego je Vaše vnímání světa. Změňte své hledisko, vnímejte vše, co prožíváte z hlediska ducha a jeho nástroje - mysli. Osvoboďte vnímajícího ducha tím, že mu vrátíte jeho svrchovanost. Najděte své pravé Já a buďte jím.


2) Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo", 2006-08-11 14:56:50
Vetešníková, Jitka
....Co je to ego? Ego je představa mysli, že Já jsem toto hmotné tělo...
Jak tomu porozumět?Pokud je ego představa mojí mysli, že jsem hmotné tělo, pak je tato představa správná, neboť pokud bychom toto hmotné tělo neměli, kde bylo ego a s ním i mysl?
Mysl a jeho jedno vyustění tj. ego je zřejmě vytvořeno proto, aby prostředníctvím těla, které mu bylo dáno, poznalo, že je egem a tudíž myslí. Jen pomocí těla a jeho smyslů si toto můžeme uvědomit. Jinak by toto poznání nemělo význam ani cenu.Což tím dokazuje, že lidské tělo bylo stvořeno záměrně.

Základní otázka je "Kdo jsem Já?" nebo "Co je mé Já?" Bez znalosti odpovědi na tuto otázku si nikdo nemůže být jistý, že všechny jeho znalosti, všechny představy, všechny názory jsou správné.
Bhagavadgíta, kapitola 17, verš 3 praví :
Způsob vnímání čistoty se stane vírou každé bytosti, Ó potomku vznešených králů. Víra tvoří tyto bytosti. Káždý je zajisté takový, jaká je jeho víra.
Každý člověk nahlíží svět, život, své tělo, duši a Boha ze své perspektivy, na základě svých zkušeností a znalostí. Někdo považuje za přirozené věci, které jiný člověk považuje za nepřirozené.
Snahou všech mudrců a moudrých knih je dovést lidi k hledisku, které je v jejich světě považováno za nejdokonalejší. Mudrci dobře znají lidský svět, protože jím sami prošli. Navíc obrželi i zkušenost nejvyšší a je jen na nich, kde se rozhodnou žít. Mohou si vybrat, ale ostatní lidé možnost volby nemají. Ti žijí jen ve světě, který znají.
Bádání v lidském světě a vesmíru nikdy nebude mít konce, je zde tolik nepřeberných jevů. Toto bádání není důležité. Ani o svém těle nevíme úplně vše (dá se spíše říci, že nevíme skoro nic), přesto funguje spolehlivě desítky let.
Hledejme proto kdo jsme. Toto bádání má svůj cíl, má konečný stav. Poznáme-li kdo jsme, potom také budeme jasně vědět, kam ve světě patříme.


Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish