Svět mysli - Upadéša Sáram

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


            Upadéša Sáram            

      Upadeša Saram je 30 veršů složených Šrí Ramanou Maharšim v tamilském jazyce. Později sám Šrí Ramana přeložil tyto verše do Sanskrtu a dále do jazyka Telugu a jazyka Malajamského. Sanskrtská verze Upadeša Saram byla zpívána dlouhé roky před Šrí Ramanou a i nyní, po jeho odchodu z těla, jsou denně zpívány v rámci Vedaparajanam - védských obřadů, prováděných v jeho Samadhi. Upadeša Saram je jedno z mála děl, které nám Šrí Ramana přeložil do Sanskrtu. Tamilsky stále skoro nic neumím, a proto jsou tyto verše pro mne tak cenné, je v nich cítit dotek Šrí Ramanovy milosti, jeho ticha v srdci.
      Milost je řeč, která vzniká uprostřed ticha. Tak Šrí Ramana definoval to, co přijde, až se dostatečně utišíme. A tyto verše nám všem k utišení mohou pomoci.
      Zde si můžete stáhnout zpívanou verzi Upadeša Saram v sanskritu ve formátu MP3.Nižší kvalita - 0,5 MB; Vyšší kvalita - 2,5 MB Pokud si budete každý den ráno tuto kratičkou píseň zpívát, určitě bude pro Vás celý den příjemnější a klidnější.
      Jistě naleznete různé české a anglické květnaté překlady tohoto veledílka. Já jsem si však zamiloval strohost sáskrtských veršů nejen Šrí Ramanovy Upadéša Sáram, ale i mé milované Bhagavadgíty. Ze strohého zrna vyroste mnoho klasů plných dalších stejných zrn - stejně tak ze strohého sanskrtu vyrůstají různé překlady, které v sobě opět tuto původní podstatu obsahují.kartur ágňajá, prápjate phalam
karma kim param karma tadždžadam


Z Boží vůle získáváš plody.
Jsou činy božské? Čin je neživý.
krti mahodadhau patana káranam
phalamašášvatam gatinrodhakam


V činů oceán pokles způsobí
plody pomíjí, nikam nevedou
íšvarárpitam neččhajákrtam
čittašodhakam muktisádhakam


Pánu zasvěcen ten čin bez touhy
mysl čistící, k svobodě vede
kájavánmahah kárjamutamam
púdžanam džapaščintanam kramát


Těla hlasu mysli, činy nejvyšší
úcta, zpěv a potom meditace
džagata íšadhijuktasevanam
aštamúrtibhrtdévapúdžanam


Světu v Bohu dlícímu zapojen službou
osmerých tvarů je úcta nejvyšší
uttamastaváduččamandatah
čittadžam džapadhjánamuttamam


Lepší než hymny tichá mantra je
Mantra v mysli je meditace nejlepší
adžjadhárajá srotasá samam
saralačintamam viralatah param


Jak máslo či řeka drží svůj proud
stálá meditace je lepší než přerušovaná
bhedabhávanátso'hamitjasau
bhávaná'bhidá pávani matá


Bytí dělené, že Ja jsem to
Bytí jediné zcela očistí
bhávašúnjasadbhávasustitih
bhávanábalát bhaktiruttamá


Bytí prázdné to bytí dobré
Bytí síla, oddanost skvělá
hrtsthale manah svasthatá krijá
bhaktijogabodhašča niščitam


Mysl v srdci svém dlící pak činí
oddaně jógu moudrosti pevnou
vájurodhanállijate manah
džalapakšivadrodhasádhanam


Dechu zvládnutí pohltí mysl
Jako na ptáky síť se užívá.
čittavájaváščitkrijájutáh
šákhajordvaji šaktimulaká


Mysl a dech, vědomí a čin jsou
větve dvě z jedné síly kořene
lajavinášane ubhajarodhane
lajagatam punarbahvati no mrtam


Klidem zničené oba ovládneš,
Klid získaný zas ožije, nezemře
pránabandhanállínamanasam
ekačintanánnášametjadah


Dechem vázaná pozřená mysl
Jednou myšlenkou tak dojde zničení
naštamansotkrštajoginah
krtjamasti kim svasthitim jatah


Zaniklou mysl má skvělý jogín
Co musí učinit? Svou podstatu zná.
dršjaváritam čittamátmanah
čittvadaršanam tattvadaršanam


Zření netečné mysl ve svém Já
Vědomí vidět je správné vidění
manasam tu kim márgane krte
naiva mánasam márga ardžavát


Co je to mysl? Cestou vydej se
není tu mysl, to cesta přímá je
vrttajastvaham - vrttimášritáh
vrttajo mano viddhajam manah


Však činností Já činů nabývá
mysl tvořící, tak znej svou mysl
ahamajam kuto bhavati činvatah
aji patatjaham nidžavičáranam


Kde toto Já vzniká pokud hledáš
Tak zmizí to Já, to je sebehledání
ahami nášabhádžjahamahamtaja
sphurati hrtsvajam paramapúrnasat


Já zemře-li potom Já v Já ukryté
Vyjde ze srdce samo, bytí skvělé, plné
idamahampadábhikhjamanvaham
ahamilinake'pjalajasattaja


Toto je slova Já význam skutečný
Já žije také v spánku hlubokém
vigrahendrijapránadhitamah
nahamekasattadždžadam hjasat


Tělo, smysly, dech, mysl také tma
Nejsou to bytí, oni jsou neživé
sattvabhásiká čitkvavetará
sattajáhičiččittajá hjaham


Bytí zářící, či jiné vědomí?
Bytí je vědomí, vědomí je Já
íšadžívajorvešadhíbhidá
satsvabhávato vastu kevalam


Boha a duši rozdělí tvary
Podstaty bytí to pouhé okolí
vešahánatah svátmadaršanam
íšadaršanam svátmarupatah


Tvarů zničení je zření podstaty
Boha uzření v pravé podobě
átmasamsthitih svátmadaršanam
átmanirdvajádátmaništhatá


V Já spočinutí je zření podstaty
Já není dvojí pro Já neměnné
gňánavardžitá'gňánahínačit
gňánamasti kim gňátumantaram


Znání zbavený, neznání prostý
Pro toto znání, proč znání jiné.
kim savrúpamitjátmadaršane
avjajábhavápúrnačitsukham


Jak vypadá to Já uzření?
Věčné, nezrozené, plné vědomí šťastné
bandhamukjatítam param sukham
vindatíha džívastu daivkah


Pout svobodný pozná blaho nejvyšší
Objeví zde žijící své bytí Božské
ahamapetakam nidžavibhánakam
mahadidamtapo ramanavagijam


Mé Já zaniklo, září skutečnost
Je velké a prosté, to Ramany učeníZařazeno dne : 5.10.2006, zobrazeno : 11133

Seznamte se
Šrí Ramana Maharši

O Šrí Ramanovi
Sri Ramana Asramam

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish