Svět mysli - Vše je Jedno - Jednání

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


   Vše je Jedno - Jednání   

V. JEDNÁNÍ

1. Všechno jednání je od BOHA. Je to jeho plán, že každá věc má svůj vlastní úkol. BOŽÍM vlivem plní nevnímající bytosti svůj úkol a vnímající bytosti stejně tak. Proto všechno jednání je JEHO.

2. Každý dělá svou vlastní práci. Co s tím má BŮH společného? Nejdříve se podíváme na vnímající bytosti, potom i na nevnímající. My jsme vnímající bytosti. Nejprve se podíváme na to čí je naše jednání. Všichni toužíme po lepším stavu a pro to konáme. Ale naše úspěchy nejsou stejnoměrné. Někdy, když máme stejný cíl a také stejné jednání, tak proč je výsledek vždy rozdílný. Tím nám BŮH dává na srozuměnou, že jednání patří JEMU. Jinak by vše muselo být stejné. Nemohou za to rozdílné podmínky. Může být někdo, kdo by nechtěl vylepšit své postavení? Všechny jejich záměry s ostatními i se sebou jsou zajisté čestné. Podmínky lidí se stejnými záměry jsou různé. To je proto, že všechno jednání jsou od BOHA.

3. Všechny bytosti mají stejný záměr, ale vynaložené úsilí je u každého jiné. Když se toto řekne, je nasnadě otázka : Co je to úsilí? Není to jednoduše jen obraz ve tvých myšlenkách? Všechny tyto obrazy mají stejný původ, každý má normální úsilí. Ale proč potom je ten obraz u každého jiný? Opět vidíme, že je to tím, že všechno jednání je od BOHA.

4. Pokud se říká, že bez ohledu na stejný záměr se úsilí může lišit podle schopností jednotlivců, pak vzniká otázka: Jaký je zdroj těchto schopností? Je to tělo a mysl. Také to mohou ovlivnit okolní prostředí. Musíš vzít v úvahu všechny okolnosti předtím, než vynaložíš své úsilí. Jelikož tyto okolnosti nejsou pod tvým vlivem, tak tvé úsilí nemusí stačit na úkol. Proto jsou všechna jednání od BOHA.

5. A opět, když se říká, že tělo, mysl a prostředí se postupně vyrovnají s úkolem, tak to značí současnou neschopnost. To je proto, abys uznal, že všechno jednání je od BOHA.

6. A teď, je dobře nebo špatně, když lidé nedosáhnou své cíle? Zcela jistě je to dobře. Proč? Většina z nich jsou sobci. Uvaž sám, jestli jejich úspěch přinese dobro světu a nebo ne. Pak se zeptáš : Neměly by být pokusy nesobeckých lidí vždy úspěšné? I když na pohled vypadají nesobecky, jistě nejsou bez poskvrny. Záleží to na egu. Pokud zdánlivá nesobeckost dává pocit nadřazenosti, BŮH jim jednoduše znechutí jejich úmysly a poučí je : „Jsi jako ostatní a JÁ tě ovládám“. Na druhou stranu, kdo je bez sobectví a bez ega, je představitelem BOHA. V něm není oblak ega skrývající BOHA a tak z něj BŮH stále září. Ten má jen správné účely (Sattva Sankalpa) a všechny jeho záměry dopadnou dobře. V něm není žádná temnota. Jen on zná pravdivě BOŽSKÉ účely. A skrze něj BŮH plní účely SVÉHO stvoření. Ano, všechna jednání jsou od BOHA.

7. Pokud se ptáš : Opravdu není žádný jedinec se správným úmyslem? Proč svět nemá všechnu milost už teď? Tajuplná odpověď zní : Mudrci, kteří vědí, že všechno jednání je od BOHA, chtějí, aby to věděli všichni ostatní. Není většího dobra než vědomí toho, že všechno jednání je od BOHA a není tvé vlastní. Toto poznání obsahuje samo všechnu milost. Proto je záměrem mudrců je jasně poučit ostatní o poznání BOHA a jeho jednání. Přesto neříkají : „Poznej BOHA hned teď", ale učí cesty a způsoby k poznání, kterou sami prošli. Neustále nás povzbuzují jít po správné cestě. Ano, jen toto. Neříkají : „Osvoboď se hned teď." Proč? Protože to pro běžného člověka není možné. Ani neříkají BOHU : „Prosím, osvoboď tyto lidi teď hned." To proto, že mudrci nemají ego a vědí : „BŮH sám ví co lze dělat a kdy se to má stát. Proč bych měl já mu něco říkat?“ Proto jen chtějí udělat svou práci nehledě na ovoce, které by měla práce přinést. Dobře vědí, že BŮH sám rozděluje ovoce z jednání. Proto jednoduše sledují události ve světě a dělají svou práci. Nepřemýšlejí o změně světa podle sebe. Proč. Protože to je zase jen druh sobectví. Stvořený svět je takový, jaký má být. Všechno je v nejlepším pořádku. Všechno jednání je od BOHA.

8. Když víš, že jednání jsou podřízena NEJVYŠŠÍ SÍLE, jak můžeš doufat, že získáš něco způsobem, který si přeješ? Bohužel, nemůžeš. Proto dělej svou práci jednoduše jako povinnost, jako službu. Moudré knihy praví : „Dělej svou práci, ale nechtěj její plody.“ Člověk, který je rozhodnut nepodlehnout hněvu, je často hněvem ovládnut. Stejně tak i mudrci správných záměrů (Sattva Sankalpa) jsou občas šokováni hanebnostmi světa a bezděčně si pomyslí : „Bože, ať to dopadne dobře!" Pak se to jistě stane. To je hlavní zdroj výjimečných událostí ve světě. Převratné změny k lepšímu pocházejí z přání, které se vkradly do myslí mudrců. To je zákon přírody. Kdo to může změnit? Všechno jednání je od BOHA.

9. Cokoli se stane, je přirozený běh věcí. A také je to správně. Všechno se stane jen z JEHO vůle. V pravdě není špatné to přijmout. To ON nechává zloděje krást. Proč? Protože si pak si myslíš : „To je ON, kdo zloděje spravedlivě potrestá odpovídajícím způsobem.“ To způsobí, že trest bude odpovídat provinění. Navíc naše vědomí, že BŮH vedl kroky zloděje, způsobí, že k němu necítíš zášť. I když nemáš zášť vůči zloději, stále se ti nelíbí krádež. To je také důsledek poznání, že všechno jednání je od BOHA. Jak je to možné. Sám zloděj nemá rád krádeže. Nebo snad zůstane klidný, když bude někdo jiný krást jeho vlastní majetek? Jistě že ne. Kdo neví, že dobro je správné a zlo špatné? Proto poznání, že všechno jednání je od BOHA přinese do světa období řádného jednání. Naše poznání pak už více neroste. Jen můžeme opakovat to, co známe. A nemusíme si dělat starosti s tou vší lží mimo naše poznání. To je také BOŽÍ vůle.

10. Jeden plod moudrosti daný nám BOHEM je poznání, že všechno jednání je od BOHA. Nemáme moc se BOHA ptát : „Proč JSI to udělal?" Všechna náboženství připouští podobný stav bezmoci, protože zisky z našeho jednání nejsou vždy podle našeho přání. Jinými slovy řečeno, jelikož naše schopnosti jsou omezené, pak nám nezbývá než říct, že všechno jednání je od BOHA. Zákon, kterému nás podřídil, řídí také nevnímající předměty. Náš zákon není lepší než jejich. Vše je JEDNO. I když někdo nechce připustit, že všechno jednání je od BOHA, stejně musí uvědomovat svou neschopnost. To samo je jednání BOHA.


Předchozí kapitola - Mír       Další kapitola - Ego


Zařazeno dne : 5.10.2018, zobrazeno : 678

Seznamte se
Kálí

O bohyni Kálí

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish