Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 6. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 6. lekce

6. pokračování korespondenčního kurzu - verše 1.28-35
Ardžunův smutek nad zabíjením blízkých a příbuzných lidí
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 1.28.

ardžuna uváča
drštvemam svadžanam kršna jujutsum samupasthitam


Ardžuna uvádí:
Vidím ty blízké, Ó Kršno, boje chtivé, zde stojící
Ardžuna pravil:
Když vidím své blízké, Ó Kršno, zde seřazené a dychtivé boje,
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
drštvemamvidět
svadžanampříbuzní; blízcí
kršnaKršna
jujutsumdychtiví boje
samupasthitampřítomný
Verš : 1.29.

sídanti mama gátráni mukham ča parišušjati
vepathušča šaríre me romaharšašča džájate


Mé ruce i nohy slábnou, ústa moje vysychají,
třesu se po celém těle a mé vlasy se mi ježí,
Chvějí se mé údy, ústa mi vysychají, třesu se po celém těle a mám husí kůži,
sídantislábnout; chvět se
mamamoje
gátrániúdy
mukhamústa; tvář
čaa; také
parišušjativysychají
vepathuštřást se
čaa; také
šaríretělo
memůj; mi
romaharšašzježené vlasy; husí kůže
čaa; také
džájatevzniká; rodí se; nastává
Verš : 1.30.

gándívam sramsate hastáttvakčaiva paridahjate
na ča šaknomjavasthátum bhramatíva ča me manah


Gándíva mi klouže z ruky a kůže mne také pálí.
Schopen nejsem ani státi, mysl má ve víru běží.
Luk Gándíva mi klouže z ruky a kůže mne pálí. Nejsem schopen ani stát a má mysl běží ve víru.
gándívamGandíva - Ardžunův zázračný luk
sramsatevyklouznout
hastátruka
tvakkůže
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
paridahjatepálit
naAni; ne-
čaa; také
šaknomischopen
avasthátumstát; postavení
bhramatívavířit; pohybovat se rychle
čaa; také
memůj; mi
manahmysl
Verš : 1.31.

nimittáni ča pašjámi viparítáni kešava
na ča šrejo'nupašjámi hatvá svadžanamáhave


Znamení ta pozoruji, jen neblahá, Ó Kéšavo,
a nic dobrého nevidím, v bitvě zabití příbuzných.
Vidím jen zlá znamení, Ó Pane všehomíra a nevidím vzejít nic dobrého ze zabití příbuzných v bitvě.
nimittániznamení
čaa; také
pašjámividím
viparítánizlá; špatná
kešavaKršna - Ničitel démona Kéši; Kršna - ka (Brahma) + iša (Rudra) + váti (dávat sílu)
naAni; ne-
čaa; také
šrejahdokonalost; nejlepší
anudo budoucna
pašjámividím
hatvázabít
svadžanampříbuzní; blízcí
áhavev bitvě
Verš : 1.32.

na kánkše vidžajam kršna na ča rádžjam sukháni ča
kim no rádžjena govinda kim bhogairdžívitena vá


Netoužím zvítězit, Kršno, ani po vládě, po štěstí.
K čemu je vláda, Góvindo, k čemu život, potěšení
Netoužím po vítězství, Ó Kršno, ani po království a štěstí. K čemu nám bude království, k čemu potěšení a život,
naAni; ne-
kánkšetoužit
vidžajamvítězství
kršnaKršna
naAni; ne-
čaa; také
rádžjamkrálovství
sukháništěstí
čaa; také
kimk čemu; proč;co
nahnám; nás
rádžjenakrálovství
govindaKršna - ochránce stád a pán smyslů
kimk čemu; proč;co
bhogairpotěšení; požitek
džívitenaživot
buď-nebo; i
Verš : 1.33.

ješámarthe kánkšitam no rádžjam bhogáh sukháni ča
ta ime'vasthitá juddhe pránámstjaktvá dhanáni ča


když ti pro něž chceme vládu, potěšení také štěstí,
všichni k boji seřazeni, život, majetek riskují?
když ti, pro které chceme toto království, potěšení a štěstí, všichni jsou tu seřazeni k boji a riskují své životy i majetek?
ješámkterým; kteří
arthepro (někoho); důvod
kánkšitamtoužit
nahnám; nás
rádžjamkrálovství
bhogáhpotěšení; požitek
sukháništěstí
čaa; také
tatěch
imetito
avasthitáseřazení; rozmístění
juddhebojovat
pránámsživoty
tjaktvázříkat se; riskovat
dhanánibohatství
čaa; také
Verš : 1.34.

áčárjáh pitarah putrástathaiva ča pitámaháh
mátuláh ščašuráh pautráh šjáláh sambandhinastathá


Učitelé a otcové, synové také praotci,
dále strýci tcháni, vnuci, švagři a další příbuzní.
Učitelé, otcové, i synové, praotci, strýci tcháni, vnuci a švagři a všichni příbuzní.
áčárjáhučitelé
pitarahotcové; praotci
putráhsynové
tathataké
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
pitámaháhpraotci
mátuláhstrýci z matčiny strany
švašuráhtcháni
pautráhvnuci
šjáláhšvagři
sambandhinaspříbuzní
tathátaké; dále
Verš : 1.35.

etánna hantumiččhámi ghnato'pi madhusúdana
api trailokjarádžjasja hetoh kim nu mahíkrte


Tyto já zabíti nechci, ať padnu, Madhusúdhano.
Ani pro vládu třem světům, natož jen panství na zemi.
Tyto já zabít nechci, ani kdybych sám padl, Hubiteli Madhua. Ani pro vládu nad třemi světy, natož jen kvůli vládě na zemi.
Ardžuna, jeho mysl, je pevně chycena v představě světa. Neuvědomuje si svoji vznešené věčné nehmotné bytí a je poután svými ctnostmi a to hlavně touhami po spravedlnosti. Vidí jen zkázu a smrt všeho, co tvoří jeho pocit spokojeného života a propadá beznaději. Na začátku druhé kapitoly mu Kršna připomene jeho skutečnou podstatu a vyzve ho k splnění svých povinností bez ohledu na následky.
etántyto
naAni; ne-
hantumzabít
iččhámichtít
ghnatozabit
apiv; i; zahrnovat
madhusúdanaKršna - hubitel démona Madhua
apiv; i; zahrnovat
trailokjatři světy
rádžjasjavláda; království
hetohkvůli
kimk čemu; proč;co
nujen
mahíkrtezemě
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 5.6.2011, zobrazeno : 2550

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish