Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 12. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 12. lekce

12. pokračování korespondenčního kurzu - verše 2.23-28
Několik příkladů k vlastnímu zkoumání prožívání a vztahů ducha, mysli, těla a okolního světa
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 2.23.

nainam čhindanti šastráni nainam dahati pávakah
na čainam kledajantjápo na šošajati márutah


Nezraní ho žádné zbraně a nespálí ho plameny,
voda ho též nerozmočí, ani větry nevysuší.
Zbraně Ho nezraní, oheň Ho nespálí, ani voda Ho nepromočí a větry nevysuší.
Vztah ducha a těla je podobný vztahu počítače a programu. Program závisí na počítači a správná funkce počítače závisí na programu. Program je nehmotný a může žít jen v počítači, počítač je hmotný, ale bez programů je to jen kus mrtvé hmoty.
Stejně tak duch oživuje tělo, prožívá všechny vjemy, přiřazuje jim vlastnosti, pohybuje tělem a rozhoduje, co tělo bude dělat. Tělo poslouchá ducha a když duch odejde, tělo zemře. Sejně tak je-li tělo poškozeno zbraní, potom umírá a duch odchází. Ale nelze se jakýmkoli hmotným projevem dotknout ducha.
naAni; ne-
enamtoto
čhindantitít; říznout
šastránizbraně
naAni; ne-
enamtoto
dahatisežehnout; spálit
pávakahoheň
naAni; ne-
čaa; také
enamtoto
kledajantirozmočit
ápovoda
naAni; ne-
šošajativysušit, vysychat
márutahvětry
Verš : 2.24.

aččhedjo'jamadáhjo'jamakledjo'šošja eva ča
nitjah sarvagatah sthánuračalo'jam sanátanah


Nezraníš ho, nespálíš ho, nezmáčíš a nevysušíš
věčný, všude jsoucí, stálý, nehybný je a odvěký.
Nelze Ho zničit, spálit, rozmočit a také vysušit. Je věčný, vše prostupující, neměnný, nepohyblivý a odvěký.
Před bitvou se může stát, že v noci prožije bojovník svou smrt. Přesto se ráno probudí a v bdělém těle jede do boje a možná i v bdělém těle zemře.
Obě smrti jsou však pro věčného ducha jen myšlenkou. I když zemře v bdělém těle, duch se dříve nebo později opět probudí v novém mladém těle a bude znovu prožívat další život.
aččhedjoneříznutelný
ajamtoto
adáhjonespalitelný
ajamtoto
akledjonerozmočitelný
ašošjanevysušitelný
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
nitjahvěčný
sarvavšichni; vše
gatahprostupovat; dojít
sthánurneměnný
ačalonepohyblivý
ajamtoto
sanátanahodvěký
Verš : 2.25.

avjakto'jamačintjo'jamavikárjo'jamučjate
tasmádevam viditvainam nánušočitumarhasi


Nejde vidět či představit a je neměnný, říká se.
Protože toto takto znáš, zármutek není vhodný tu.
Nelze Ho pozorovat, nelze si Ho představit a říká se, že je neměnný. Protože Ho tak znáš, není smutek vhodný.
Základní vlastnost skutečnosti je neměnnost. A pokud je něco neměnné, tak si toho nemůžeme všimnout, jen se můžeme soustředit a uvědomit si jeho existenci. Stejně jako plátno v kině není při promítání vidět, můžeme pouze tušit jeho existenci. Plátno se zřetelně objeví se až když film skončí a v sále se rozsvítí. Stejně tak musíme očistit a prosvětlit svou mysl, abychom byli schopni uvědomit si existenci věčné podstaty.
avjaktoneviditelné; smysly nepostřehnutelné
ajamtoto
ačintjonepochopitelný
ajamtoto
avikárjoneměnný
ajamtoto
učjateříkat; nazývat
tasmátproto
evamtak
viditvaznát; vědět
enamtoto
naAni; ne-
anušočitumsmutek; pláč
arhasihodit se; být vhodný
Verš : 2.26.

atha čainam nitjadžátam nitjam vá manjase mrtam
tathápi tvam mahábáho naivam šočitumarhasi


A když jak věčně rodící, tak věčně mřící to vidíš
ani potom, Mahabáho, zármutek není vhodný tu.
Pokud však Ho považuješ za věčně vznikajícího a věčně zanikajícího, ani pak, Mocný válečníku, tvůj smutek není vhodný.
athaKdyž; ale; také
čaa; také
enamtoto
nitjavěčné
džátamvznikat; rodit se
nitjamvěčné
buď-nebo; i
manjasemyslet
mrtamumírá; zaniká
tathataké
apiv; i; zahrnovat
tvamtě; tebe; ty
mahábáhoArdžuna - mocně vyzbrojený (v 6.38, 11.23, 18.1 Kršna)
naAni; ne-
evamtak
šočitumsmutek
arhasihodit se; být vhodný
Verš : 2.27.

džátasja hi dhruvo mrtjurdhruvam džanma mrtasja ča
tasmádaparihárje'rthe na tvam šočitumarhasi


Zrozené jistě zanikne, zaniklé jistě zrodí se
pro to co nejde odvrátit, není tvůj smutek vhodný tu.
To, co vzniklo, zcela jistě zanikne a jistě znovu vznikne to, co zaniklo. A pro to, co nejde změnit, není tvůj smutek vhodný.
Pokud nejsi schopen nahlédnout na věčnou podstatu ducha a vidíš jen jeho pomíjivé projevy jako různá těla, přesto není nutno podléhat smutku. Jelikož je duch nesmrtelný, zcela jistě se znovu objeví v novém těle.
džátasjavzniklé; zrozené
hijistě; také
dhruvonepochybně
mrtjuhzaniknout; zemřít
dhruvampevné; nepochybné
džanmazrození; vznik
mrtasjazemřelé; zaniklé
čaa; také
tasmátproto
aparihárjenevyhnutelný; neodvratný
arthepro (někoho); důvod
naAni; ne-
tvamtě; tebe; ty
šočitumsmutek
arhasihodit se; být vhodný
Verš : 2.28.

avjaktádíni bhútáni vjaktamadhjáni bhárata
avjaktanidhanánjeva tatra ká paridevaná


Nezjevné nejdřív bytosti, jsou zjevné potom, Bhárato,
nezjevné zase po smrti. Jistě není proč bědovat.
Před zrozením nejsou bytosti patrné, a jsou zřejmé od zrození do smrti, Bhárato. A po smrti nejsou opět patrné. Jistě tu není proč naříkat.
Toto je další velice oblíbený příklad, pro uvědomění si svébytnosti ducha. Otázka zní : Kdo jsi byl před svým zrozením. Nevíme, ale jistě můžeme říci, že to nemá nic společného se současným tělelm. Stejně je to i se stavem po smrti těla. Toto tělo bude mrtvé a duch v něm již více nebude přebývat. Takže kdo budete ? A nejste tím i nyní, i když se zdá že jste člověkem ?
avjaktaneprojevený (smysly nepostřehnutelný)
ádínizačátek; zdroj
bhútánibytosti; tvory; prvky
vjaktaprojevený
madhjániuprostřed; mezi
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
avjaktaneprojevený (smysly nepostřehnutelný)
nidhanánipo smrti; skonu
evajistě; zajisté; samozřejmě
tatratam
co
paridevanánářek
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 13.6.2011, zobrazeno : 2590

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish