Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 14. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 14. lekce

14. pokračování korespondenčního kurzu - verše 2.37-41
Poučení o hledání věcí příznivých v událostech zdánlivě nepříznivých.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 2.37.

hato vá prápsjasi svargam džitvá vá bhokšjase mahím
tasmáduttištha kaunteja juddhája krtaniščajah


Zemřeš-li pak získáš nebe, zvítězíš-li užiješ svět.
Proto zvedni se, Kauntéjo, neochvějně boj vykonej.
Smrtí získáš nebe a nebo vítězstvím užiješ vládu na zemi. Proto vstaň, Synu Kuntí a vykonej neochvějně tento boj.
Nesplnění své povinnosti nemůžeš odčinit žádným jiným způsobem, ani jakýmkoli duchovním cvičením. Duchovní cvičení má smysl jen tehdy, pokud bytost splnila své povinnosti, tehdy může duchovní cvičení pomoci k osvobození ještě během tohoto života. Pravidelné každodenní plnění povinností je tedy podmínkou zcela dostačující k osvobození v okamžiku smrti.
A jaký je to vzkaz pro Ardžunu ? Nic zlého Tě nemůže potkat. Buď přežiješ a budeš vládnout svým poddaným v moudrosti a čistotě, nebo zemřeš a půjdeš rovnou do věčné blaženosti těch, kdo žili spravedlivě a moudře.
hatozabitím
buď-nebo; i
prápsjasizískat
svargamnebe
džitvávítězstvím
buď-nebo; i
bhokšjaseužít; vychutnat
mahímsvět
tasmátproto
uttišthavstaň
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
juddhájaboj; bojuj
krtaúděl; vykonat
niščajahs jistotou; pevně; neochvějně
Verš : 2.38.

sukhaduhkhe same krtvá lábhálábhau džajádžajau
tato juddhája judžjasva naivam pápamavápsjasi


Radost i žal stejně vnímej, zisk i ztrátu, výhru, prohru
potom do boje se zapoj. Takto hřích žádný nezískáš.
Radost i smutek vnímej stejně, zisky i ztráty, vítězství i prohru. Potom se do tohoto boje zapoj. Tak žádný hřích nenabudeš.
Nesmíš bojovat s nenávistí k nepřátelům, bojuj s láskou ke svému Bohu a snaž se splnit svou povinnost, kterou Ti svěřil. Nezáleží na tom, jak vše dopadne, tvá čistá a správná snaha splnit svou povinnost je důležitější než výsledek světských činnosti. Veškeré výsledky světských činností vždy pominou, ale tvá poctivá snaha může přinést věčné osvobození.
sukhaštěstí; radost
duhkheneštěstí; strast
samestejný
krtvádělat; způsobit; úděl
lábhazísk; dosažení
alábhauztráta
džajavítěztví
adžajauprohra
tatahpotom
juddhájaboj; bojuj
judžjasvazapojit se; usiluj
naAni; ne-
evamtak
pápamhřích; zlý čin
avápsjasizískat
Verš : 2.39.

ešá te'bhihitá sámkhje buddhirjoge tvimám šrrnu
buddhjájukto jajá pártha karmabandham prahásjasi


Takto jsem ti sdělil sánkhju a nyní slyš moudrost jógy.
Spřažením s moudrostí, Pártho, pout činů se zcela zbavíš.
Takto jsem ti sdělil učení sánkhji a nyní si poslechni moudrost disciplíny. Spřažením s touto moudrostí se Synu Prthy, úplně zbavíš svazků s činy.
Nyní Kršna ukončí argumentaci k Ardžunovým pochybnostem a začne mu vysvětlovat cíl nejvyšší jógy. Dá se zde vidět reakce na verše 40-45 1.kapitoly, kde Ardžuna se bojí, že jeho jednání poruší věčný řád společnosti.
ešátoto
teTobě; tito
abhihitásdělit
sámkhjeSánkhja - učení podle sánkhji; učení o věčném Já; vyložené v upanišádách
buddhihmoudrost; rozum
jogeJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disciplína; snaha
tuale; však
imámtuto
šrrnuslyš; poslechni si
buddhjámoudrostí; rozumu
juktahzapojit; zapřáhnout
jajápomocí; skrze
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
karmačin; činnost
bandhamsvazek; připoutanost
prazcela; úplně
hásjasizbavit se; zprostit se
Verš : 2.40.

nehábhikramanášo'sti pratjavájo na vidjate
svalpamapjasja dharmasja trájate mahato bhaját


Žádná snaha se nezmaří, ani zásluha neztratí,
i kousek této moudrosti velké obavy odstraní.
Žádná snaha nebude zmařena ani nemůžeš nic ztratit. I kousek této moudrosti zbavuje velikého strachu.
Věčný duch je na své cestě k uvědomění sama sebe a v jednotlivých zrozeních sbírá zkušenosti, které nakonec vyvrcholí v uvědomění si své podstaty. Každý život přináší nové zkušenosti a pokud se přidají zkušenosti z následujících veršů, je to zásadní pokrok, který už nebude nikdy ztracen.
naAni; ne-
ihazde
abhikramasnaha
nášozmařit; přijít o
astitam (je)
pratjavájoztratit
naAni; ne-
vidjatetam je; existuje
svalpamnepatrný; malý
apiv; i; zahrnovat
asjatéto; tohoto
dharmasjamoudrost; řád
trájateochrání; zbaví
mahatoobrovský
bhajátstrach
Verš : 2.41.

vjavasájátmiká buddhirekeha kurunandana
bahušákhá hjanantášča buddhajo'vjavasájinám


Soustřeď zde mysl a rozum na jedno, Kurunandano.
Rozvětvený nespočetně, je rozum nesoustředěných.
Soustřeď svou mysl a rozum na jediné, Potomku Kuruů. Rozvětvený, jistě nespočetně, je rozum nerozhodných.
První a zcela základní pravidlo je soustředit se na jediný cíl. Stejně jako v běžném životě nepřichází trvalý úspěch jen tak mimochodem, ale vždy k lidem zaměřeným na daný cíl. Proto pokud chcete uspět ve snaze o poznání své skutečné podstaty, musíte tomu podřídit celý svůj styl života. Jak již víme z minulých veršů, nejde se svých povinností vzdát, ale lze je brát jako povinnost svěřenou od Boha a jemu svou povinnou činnost obětovat a tak je zapojit do svého nejvyššího cíle. Vše ostatní musí být dočasně nebo trvale ze života odstraněno, aby to nerušilo ve snaze o sebepoznání. K čemu se později vrátíte a co zůstane navždy zapomenuto, bude záležet na kvalitě dané činnosti.
vjavasájasoustředěné; rozhodné
átmikápravé Já; základ mysli
buddhihmoudrost; rozum
ekejediná; jedni
ihazde
kurunandanaArdžuna - potomek Kuruů
bahumnoho
šákhávětve
hijistě; také
anantášnespočetně
čaa; také
buddhajahrozum; moudrost
avjavasájinámnerozhodný; nesoustředěný
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 23.6.2011, zobrazeno : 2526

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish