Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 15. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 15. lekce

15. pokračování korespondenčního kurzu - verše 2.42-46
Poučení o pomíjivosti plodů činů vzniklých z touhy.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 2.42.

jámimám pušpitám váčam pravadantjavipaščitah
vedavádaratáh pártha nánjadastíti vádinah


Ti, kdo tu květnatá slova pronášejí a zmateni
Védské verše plní, Pártho, tvrdí, nic jiného není.
Ti, kdo květnatá slova pronášejí a jimi zmateni Védská písma dodržují, Synu Prthy, prohlašují, že nic jiného není.
jámti; ten
imámtuto
pušpitámkvětnatá
váčamslova
pravadantipronášet; mluvit
avipaščitahzmatený; nerozlišující
vedavědět; Védy, posvátné knihy
vádařeč
ratáhnásledovat; plnit
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
naAni; ne-
anjadjiné
astitam (je)
ititak; proto
vádinahtvrdí; prohlašují
Verš : 2.43.

kámátmánah svargapará džanmakarmaphalapradám
krijávišešabahulám bhogaišvarjagatim prati


Dychtí v mysli po nebesích, plody činů jsou jen zrody.
Obětují mnoho, draze, pro rozkoše bohů v nebi.
Dychtí v mysli po nejvyšším nebi, však plody těchto činů vytváří jen další zrození. Obětují často a nákladně za účelem získání požitků a bohorovnosti.
kámatouha
átmánahmysl; já
svarganebe
paránejvyšší
džanmazrození; vznik
karmačin; činnost
phalaplody; zisky
pradámvytvářet; způsobit
krijáoběti; rituály
višešanejlepší
bahulámmnohým
bhogapotěšení; požitek
aišvarjabohorovnost
gatimcíl
pratiza účelem
Verš : 2.44.

bhogaišvarjaprasaktánám tajápahrtačetasám
vjavasájátmiká buddhih samádhau na vidhíjate


Rozkošemi bohů jatí, padlí srdcem zatvrzelým,
soustředit mysl a rozum, ani samadhi neznají.
Kdo jsou závislí na požitcích a bohorovnosti, mají svá srdce zatvrzelá a zavřená, ti nezískají soustředění mysli, čistý rozum ani sjednocení.
Většina náboženských obřadů má spíše společenský než duchovní význam. Nelze říci, že by nebyly důležité, ale jejich význam je přenášet nejvyšší učení z generace na generaci. Ve snaze o sebepoznání je důležité soustředění, klid, a studium vlastní mysli. Vykonávání obřadů, zejména s touhou po různých požitcích, k sebepoznání nevede.
bhogapotěšení; požitek
aišvarjabohorovnost
prasaktánámzávislost; připoutanost
tajaskrytý
apahrtaunesený
četasámsrdce; mysl
vjavasájasoustředěné; rozhodné
átmikápravé Já; základ mysli
buddhihmoudrost; rozum
samádhauSamadhi - dosažení soustředění mysli
naAni; ne-
vidhíjatedonutit; dosáhnout
Verš : 2.45.

traigunjavišajá vedá nistraigunjo bhavárdžuna
nirdvandvo nitjasattvastho nirjogakšema átmaván


Tři jakosti znají Védy. Nad jakostmi buď, Ardžuno.
Nad dvojnost, věčně v čistotě, nad prospěchem dli ve svém Já.
Tři kvality jsou předmětem Véd. Ty buď mimo tyto tři kvality, Ardžuno. Mimo dvojnost, v jednotě, věčně v čistotě setrvávej, mimo systém osobních prospěchů, ve svém pravém Já.
Védy, a s nimi všechny ostatní duchovní knihy, se zaobírají pouze smysly vnímanými projevy přírody. Všechno, co knihy popisují, je pouze pomůckou k přípravě mysli člověka dosáhnout stavu, kdy bude schopen obdržet Božskou milost a poznat pravou skutečnost.
Setrvání v této nejvyšší skutečnosti je stav popsaný v druhém verši.
traigunjatři kvality (sattva - čistota; radžas - neklid, vášeň; tamas - temnota, nevědomost)
višajápředmět; záměr
vedáVédy
nistraigunjomimo tři kvality
bhavabuď; staň se
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
nirdvandvomimo duality
nitjavěčné
sattvakvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
sthahumístěn; setrvávat
nirjogakšemamimo systém prospěchu
átmavánve svém pravém Já
Verš : 2.46.

jávánartha udapáne sarvatah samplutodake
távánsarvešu vedešu bráhmanasja vidžánatah


Užitek studny vždy splní veliká záplava vody,
také všech Védů užitek má Brahma tohoto znalý.
Stejný užitek jako studna plní veliká záplava vody, také užitek všech Védů plní ten, kdo poznal toto Brahma.
Duchovní literatura, kterou darovali lidem Ti, kdo poznali pravdu, je nesmírně užitečná. Nicméně je-li možno setkat se s živým mudrcem, je rozumné knihy zavřít a snažit se získat co nejvíce zkušeností od takového mistra. On zcela přirozeně zná podstatu, je jejím zosobněním a může pomoci více, než sebelepší kniha. Pokud se to nedaří, je nutno uvědomit si, že chyba není v mistrovi, ale vždy v žákovi. Někdy může pomocí více pokory a snahy, jindy je dobré vyhledat jiného mistra.
jávánstejně
arthazisk; potřeba; důvod
udapánestudna
sarvatahúplně; všude; kdekoli
samplutodakejezero; velká spousta vody
távántaké
sarvešuvšude; vše
vedešuVédy; studium Véd
bráhmanasjahledající Brahma
vidžánatahvědět; mít poznání
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 13.6.2011, zobrazeno : 2531

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish