Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 25. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 25. lekce

25. pokračování korespondenčního kurzu - verše 3.33-37
Poučení o nutnosti přijmou svůj osud, poznat své povinnosti a plnit je.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 3.33.

sadršam češtate svasjáh prakrtergňánavánapi
prakrtim jánti bhútáni nigrahah kim karišjati


Shodně vždy jedná se svojí přirozeností i moudrý.
Příroda vede bytosti, tak proč se bránit to přijmout?
I mudrc jedná podle své přirozenosti. Všechny bytosti jednají podle zákonů přírody. Proč se bránit přijmout její řád?
Osvobozený člověk stále jedná ve shodě se svou přirozeností.Rozdíl mezi osvobozeným a nesvobodným člověkem je v tom, že osvobozený jedná z vlastního rozhodnutí, nelpí ani na činnosti ani na jejím výsledku. Osvobozený se věnuje činnosti poctivě, zdánlivě se stejným zanícením jako člověk svázaný touhami. Nemá sice žádný důvod povinnosti konat, ale také neexistuje žádný důvod aby povinnosti nevykonal a proto je moudré v činnostech pokračovat.
sadršamstejné
češtatejednat
svasjáhvlastní; svou
prakrtehpříroda; přirozenost
gňánavánmoudrý
apiv; i; zahrnovat
prakrtimpřírodu; přirozenost
jántidojít
bhútánibytosti; tvory; prvky
nigrahahpotlačovat; bránit se
kimk čemu; proč;co
karišjatipodstoupit; podrobit se
Verš : 3.34.

indrijasjendrijasjárthe rágadvešau vjavasthitau
tajorna vašamágaččhettau hjasja paripanthinau


Ve smyslech, také pro smysly, svody, odpor spočívají.
Ty nesmí získat žádný vliv, oni jsou jistě překážkou.
Ve smyslech a jejich vjemech se rodí vábení půvabu i odpor. Ty nesmí získat vliv, oni jsou jistě překážkou.
Mysl běžného člověka vidí očima věci pro ni příjemné a vidí i věci nepříjemné, stejně tak ostatní smysly přinášejí vjemy příjemné a nepříjemné. problém není ve vnímaných vjemech, problém je v mysli, která v neznalosti věčné blaženosti hledá štěstí v pomíjivých vjemech světa. Je nutno očistit mysl tak, aby žádný vjem neměl vliv na její stav.
Krásný příklad je když se mudrc ptá nesvobodného člověka : "Jak můžeš dovolit někomu jinému, aby ovlivňoval stav tvé mysli ?" Proto rozpusťte své touhy, svá pouta se světem a spočiňte klidu sebe sama.
indrijasjasmysly
indrijasjasmysly
arthepro (někoho); důvod
rágalákání; půvab; svody
dvešauodpor; nechuť
vjavasthitaurozestavený
tajortěmi
naAni; ne-
vašamvliv
ágaččhetdostat se
tauoni; tito
hijistě; také
asjatéto; tohoto
paripanthinaunepřítel; překážka
Verš : 3.35.

šrejánsvadharmo vigunah paradharmátsvanušthitát
svadharme nidhanam šrejah paradharmo bhajávahah


Lépe plň svůj osud s kazem, než osud cizí bez kazu.
Lépe osudem zemřít svým. Cizí osud je úskalí.
Je lépe naplnit svůj osud i nedokonale než osud cizí dokonale. Lépe je zemřít při plnění svého úkolu. Cizí osud přináší úskalí.
Dělejte činnosti, které Vám osud nadělil, bez touhy, bez očekávání radosti z plodů těchto činů. Nechtějte víc než nutně potřebujete, nechtějte jiný osud. Přijměte své místo, které dobře znáte a udělejte co se od Vás očekává. Ve skutečnosti je úplně jedno čím jste ve světě. Jediné, co je opravdu důležité, je poznat svou podstatu. A to je možno jen tehdy, když budete mít své ostatní povinnosti splněny. Slušný, skromný a poctivý život je základní podmínkou duchovního osvobození.
šrejándokonalost; nejlepší
svasvé; vlastní
dharmoOsud; řád; posvátné obřady; oběti a morální povinnosti popsané védami
vigunahnedokonale; s chybami
paracizí; jiné
dharmátOsud; řád; posvátné obřady; oběti a morální povinnosti popsané védami
svanušthitátdokonale; perfektně
svasvé; vlastní
dharmeřád; obřady
nidhanamzemřít
šrejahdokonalost; nejlepší
paracizí; jiné
dharmoOsud; řád; posvátné obřady; oběti a morální povinnosti popsané védami
bhajastrach; nebezpečí
avahahobtěžuje; zatěžuje
Verš : 3.36.

ardžuna uváča
atha kena prajukto'jam pápam čarati púrušah
aniččhannapi váršneja baládiva nijodžitah


Ardžuna uvádí :
Ale co že to přinutí udělat zlý čin člověka,
i proti vůli, Varšnejo, silou jakoby pobízen?
Ardžuna pravil:
Co je to, co nutí člověka udělat zlý čin, i proti své vůli, Ó Potomku Vršni, kdy je jakousi silou pobízen?
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
athaKdyž; ale; také
kenaco
prajuktonutit; hnát; tlačit
ajamtoto
pápamhřích; zlý čin
čaratijednat
púrušahOsoba
aniččhannproti vůli
apiv; i; zahrnovat
váršnejaKršna - potomek Vršni
baládsíla
ivajakoby
nijodžitahnaléhat; pobízet
Verš : 3.37.

šrí bhagaván uváča
káma eša krodha eša radžogunasamudbhavah
mahášano mahápápmá viddhjenamiha vairinam


Šrí Bhagaván uvádí :
Touha tato a tento hněv, z jakosti Vlivu zrození,
velmi žraví, velmi hříšní, věz, tak to je zde nepřítel.
Blahoslavený Pán pravil:
Poznej, že touha a hněv, z vášní a neklidu zrození, nesmírně nenasytní a nesmírně zlí, to jsou tví nepřátelé.
Odpověď na Ardžunovu otázku je naprosto konkrétní. Touha je největší nepřítel člověka, nepřítel nenasytný, nepřítel kazící mysl hloupostmi a způsobující nepříznivé chování pod vlivem hněvu.
Člověk se musí naučit rozlišit mezi povinností a touhou. Touhy nelze nikdy ukojit, ale pravidelně plněné povinnosti nesmějí okrást člověka o všechen jeho čas. Naopak, měly by zabezpečit vše potřebné a ještě ponechat pokornému a skromnému člověku dostatek času na duchovní růst.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
kámatouha
ešatento
krodhahněv
ešatento
radžotouha; neklid; ovládání; jedna ze tří kvalit
gunakvality
samudbhavahzrodit
mahavelký
ašanohltavý; nenasytný
maháobrovský; velký
pápmáhříšný; nečistý
viddhiznát; vědět
enamtoto
ihazde
vairinamnepřítel
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 12.7.2011, zobrazeno : 2555

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish