Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 28. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 28. lekce

28. pokračování korespondenčního kurzu - verše 4.8-11
Zdůraznění nutnosti vlastního cvičení, vlastní snahy a ochoty se změnit
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 4.8.

paritránája sádhúnám vinášája ča duškrtám
dharmasamsthápanárthája sambhavámi juge juge


Spočinutí jsem mudrců a utrpení nemravných,
kvůli řádu obnovení, rodím se tu věk po věku.
Jsem útočištěm zbožných a zkázou ničemných, rodím se v každé době, abych znovu obnovil řád ctnosti.
Dharma neboli řád, který Kršna zosobňuje, nelze žádným způsobem obelstít nebo obejít. Jediná cesta je projít cestou k sebepoznání a osvobodit se ze všech vazeb. Jen tak se dá spočinout mimo všechny vazby se světem a v podstatě nezávisle na řádu světa.
Každé dokonalé vtělení očišťuje předpisy od chyb vzniklých předáváním předpisů lidmi neznalými, a pomáhá tak zbožným projít cestu snáze, bez zbytečných zdržení.
Hříšníci se svými skutky od svého cíle zdánlivě vzdalují, ale ve skutečnosti získávají pouze nové zkušenosti, které jim dosud v jejich morálce chyběly. Tyto nové zkušenosti by mohli získat snáze třeba pokornou službou, ale jejich Ego jim to nechce dovolit a raději je dožene do obtížných situací, kdy se jim tyto zkušenosti vryjí do jejich duše a v dalších vtěleních budou (nevědomky) blokovat podobné nepříznivé chování a už nebudou muset tyto obtíže podstoupit.
paritránájaochrana; útočiště
sádhúnámzbožných
vinášájazmar
čaa; také
duškrtámneřest; hříšník
dharmaOsud; řád; posvátné obřady; oběti a morální povinnosti popsané védami
samsthápanaznovu ustavení
arthájaz důvodu
sambhavámizrodit se
jugevěk; juga
jugevěk; juga
Verš : 4.9.

džanma karma ča me divjamevam jo vetti tattvatah
tjaktvá deham punardžanma naiti mámeti so'rdžuna


Zrod a činy Božské Moje, takto kdo pozná pravdivě,
vzdá se těla, k dalším zrodům nejde, Mne dojde, Ardžuno.
Kdo skutečně pozná Můj Božský původ a činy, ten se vzdá těla, nerodí se znovu a Mne dosáhne, Ardžuno.
Prožitek sebe sama dává bytosti novou perspektivu. Bytost se dívá na svět z pozice věčného a neměnného ducha, který sídlí a oživuje tělo. Není snadné získat takový prožitek a minimálně stejně nesnadné je v tomto vznešeném stavu spočinout trvale.
Takové trvalé spočinutí ve věčné podstatě znamená vzdání se těla. Toto vzdání se může nastat ve chvíli smrti, nebo již za života bytosti. Získat takový stav trvale za života je velice obtížné a pouze dlouhodobá praxe umožní bytosti setrvat v činnostech na svém místě ve společnosti bez toho, aby se tvořila nová pouta nebo jiné vazby.
Metoda skromnosti a odříkání, kterou používáme k prvnímu proražení nevědomosti, je po prvním prožitku zdokonalena částečnou znalostí této svobody. Bytost se učí být nepřipoutaná a tato snaha vyvrcholí stavem, kdy jsou skromnost, odříkání a další ctnosti pro bytost naprostou přirozeností. Taková bytost žije ve skromné ctnostné činorodosti, aniž by si musela neustále uvědomovat kvalitu svého jednání. Není samozřejmě na škodu občas spočinout a urovnat si své zkušenosti, ale není nutno neustále zkoumat, pozorovat a měnit sklony své mysli.
džanmazrození; vznik
karmačin; činnost
čaa; také
memůj; mi
divjamBožský
evamtak
jahkdo
vettipovažovat; znát
tattvatahpravdivě; skutečně
tjaktvázříkat se; riskovat
dehamtělo
punahznovu
džanmazrození; vznik
naAni; ne-
etidojít; dosáhnout
mámmne
etidojít; dosáhnout
sahon; ten; tak
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
Verš : 4.10.

vítarágabhajakrodhá manmajá mámupášritáh
bahavo gňánatapasá pútá madbhávamágatáh


Svodů, strachů, hněvu prostí, u Mne jsoucí ke Mně přišli,
mnohým moudrým odříkáním očištěni Mne dosáhli.
Kdo jsou osvobozeni od půvabů, strachů a hněvu, kdo ve Mně jsou a ke Mně se uchýlili, ti mnozí Mého stavu dosáhli, očištěni moudrým odříkáním.
Veškerá duchovní praxe je zaměřena na změnu mysli, na odstranění jejích návyků, sklonů a dalších pout. Člověk, který se chce osvobodit musí odstranit co nejvíce těchto pout. Ve chvíli, kdy se mu to podaří, aniž by tomu musel věnovat vědomou snahu, v té chvíli přichází první prožitek sebe sama.
Tento prožitek je dar. Nelze jej získat snahou, ale je nutno se vlastní snahou zbavit velké části nesvobod mysli. Není důležité, jakých metod člověk využije. Důležité je správný způsob jejich využití, který vede k ničení nesvobod mysli..
vítazbavený
rágalákání; půvab; svody
bhajastrach; nebezpečí
krodháhněv
manMně; mi; ke mně
majámnou
mámmne
upášritáhuchýlit se; najít se
bahavahmnoho
gňánapoznání
tapasáodříkání; pokání
pútáočistit
matMne; mým
bhávamstav; existence
ágatáhdosáhli
Verš : 4.11.

je jathá mám prapadjante támstathaiva bhadžámjaham
mama vartmánuvartante manušjáh pártha sarvašah


Jak se ke Mně kdo uchýlí, tolik jemu Já požehnám.
Mou cestou vedeni budou ti lidé, Pártho, všelicí.
Jen tak, jak se ke Mně kdo uchýlí, jak se Mi odevzdá, jen tak, Já jemu mohu odplatit. Touto mou cestou však musí projít všichni lidé, Synu Prthy.
Toto je moc krásná poučka. Nelze získat více svobody, než kolik nesvobod bude nabídnuto k oběti. To znamená, že svobodný může být jen ten, kdo nechce dále žít v otroctví a nebojí se jít do neznáma. Duchovní cesta trochu připomíná pohádku, kde se říká "Jdi tam - nevím kam a přines to - nevím co". Nikdo Vás nemůže osvobodit. Bytost se musí povznést ctnostmi, aby byla hodná svobody. Ano, lze se poučit, získat různé návody na cvičení mysli, ale správné použití těchto návodů a pouček zase záleží na každém z nás.
jekdo
jathájako; jak
mámmne
prapadjanteuchýlit se
tánoni; těch
tathataké
evajistě; zajisté; samozřejmě
bhadžámiodplácím
ahamJá, jsem
mamamoje
vartmacesta
anuvartantenásledovat
manušjáhlidé
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
sarvašahzcela; vše
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 15.7.2011, zobrazeno : 2565

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish