Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 43. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 43. lekce

43. pokračování korespondenčního kurzu - verše 6.29-32
Vše je jedno - princip neduality
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 6.29.

sarvabhútasthamátmánam sarvabhútáni čátmani
íkšate jogajuktátmá sarvatra samadaršanah


Ve všech bytostech dlící Já, všechny bytosti v Já také
vidí jógou Já spřažené co zde, všude jednotu zná.
V disciplíně pevně zapojený vidí ve všech bytostech sídlící Já a zároveň všechny bytosti jako součást svého Já. Své Já tak poznává úplně všude.
Na své cestě musíte přijmout mnoho různých poznatků. Abyste byli opravdu svobodní, musíte si uvědomit, že věčnost dlí nejen ve vašem srdci, ale i v srdci všech ostatních bytostí a také i v neživých věcech.
Jedna z cest je uvědomit si, že celý vesmír je pro věčné já jen obraz - myšlenka. Každá myšlenka vychází z vědomí a to je produktem věčného Já. Proto je tak snadné vidět vše v jediném Já a Já ve všem, co prožívám.
sarvavšichni; vše
bhútabytost
sthamsídlit
átmánammysl; pravé Já
sarvavšichni; vše
bhútánibytosti; tvory; prvky
čaa; také
átmanisvým pravým Já; myslí
íkšatezřít
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
juktazapřažen; zapojen
átmápravé Já; mysl
sarvatrakdekoli
samastejný
daršanahvidět
Verš : 6.30.

jo mám pašjati sarvatra sarvam ča maji pašjati
tasjáham na pranašjámi sa ča me na pranašjati


Kdo Mne vidí všude tady a všechno ve Mně uvidí,
tomu Já nikdy nezmizím a on nezmizí nikdy Mně.
Také ten, kdo Mne vidí spočívat ve všem a vidí vše spočívat ve Mně, tomu se Já nikdy neztratím a on se nikdy neztratí Mně.
Vidět nejvyšší princip všude a všechno v něm znamená, že se pomalu spojujete se svou věčnou podstatou. Ve skutečnosti je jen věčnost, ale pokud přecházíte z mnohosti do neduality, trvá to nějakou dobu, než budou všechna pouta rozpoznána a posléze odstraněna. Tehdy se pravá skutečnost projeví v plné své síle.
jahkdo
mámmne
pašjatividět
sarvatrakdekoli
sarvamvše
čaa; také
majiMně
pašjatividět
tasjajeho
ahamJá, jsem
naAni; ne-
pranašjámizmizet; ztratit; zničit
sahon; ten; tak
čaa; také
memůj; mi
naAni; ne-
pranašjatizmizet; ztratit; zničit
Verš : 6.31.

sarvabhútasthitam jo mám bhadžatjekatvamásthitah
sarvathá vartamáno'pi sa jogí maji vartate


Ve všem bytí Mne dlícího, kdo ctí a v jednotě žije,
kdekoli pak setrvává, ten jogín ve Mně vždy trvá.
Kdo Mne uctívá dlícího ve všech bytostech a v jednotě spočívá, pak kdekoli takový jogín setrvává, jen ve Mně setrvává.
Vidět svůj ideál ve všech věcech je jedna z praktických aplikací tohoto učení. Pokud se vám něco nelíbí, můžete svou nelibost odstranit tím, že se hněváte jen na projev svého ideálu, který se zjevil v takové formě, která vám zcela zřetelně zobrazí vaše nedostatky.
Proto buďte velice všímaví a soucitní se všemi ostatními bytostmi, hmyzem počínaje, hospodářskými zvířaty a domácími mazlíčky konče.
Ani nepříjemní lidé by neměli vyvolávat zlost, jen otázku : "Co musím pochopit, když přišla tato nepříjemná zkušenost? Kde dělám chybu?"
Dokud je pro vás nějaká zkušenost nepříjemná, potom vždy hledejte důvod, který způsobuje toto vzrušení v mysli a buďte vděční svému nepříteli, že vám dává možnost snadno a rychle duchovně růst.
sarvavšichni; vše
bhútabytost
sthitamumístěn; postaven
jahkdo
mámmne
bhadžatiuctívat
ekatvamjednota;
ásthitahumístěn
sarvathákdekoli; všude
vartamánosetrvává
apiv; i; zahrnovat
sahon; ten; tak
jogíJogín - člověk spřažený s jógou
majiMně
vartatesetrvávat; působit
Verš : 6.32.

átmaupamjena sarvatra samam pašjati jo'rdžuna
sukham vá jadi vá duhkham sah jogí paramo matah


Kdo všude vidí z hlediska svého Já stejně, Ardžuno,
štěstí jistě také strasti, ten nejlepším je jogínem.
Za nejvyššího jogína je považován ten, kdo z vlastní zkušenosti nahlíží stejně štěstí nebo strast, Ardžuno.
I při takových nepříjemných zkušenostech nezapomínejte na své povinnosti. Konejte je pro dobro vašeho těla, vaší rodiny, okolní společnosti i celého vesmíru. Buďte tiší, klidní a spokojení, ať se v okolním světě odehrává cokoli.
átmapravé Já; mysl
upamsrovnávat; přirovnávat
jenaskrze; pomocí
sarvatrakdekoli
samamstejně; zpříma
pašjatividět
jahkdo
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
sukhamštěstí; radost; snadno
buď-nebo; i
jadijestli
buď-nebo; i
duhkhamstrast
sahon; ten; tak
jogíJogín - člověk spřažený s jógou
paramonejvyšší; věčný
matahpovažovat
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 17.8.2011, zobrazeno : 2568

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish