Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 44. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 44. lekce

44. pokračování korespondenčního kurzu - verše 6.33-36
Jak přemoci vzpurnou mysl
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 6.33.

ardžuna uváča
jo'jam jogastvajá proktah sámjena madhusúdana
etasjáham na pašjámi čaňčalatvát sthitim sthirám


Ardžuna uvádí :
V této Tebou dané józe jednoty, Madhusúdano,
v této nemohu já najít pro neklid místo pevné své.
Ardžuna pravil:
V této disciplíně, kterou jsi popsal jako stejnost a jednotu, Ó Hubiteli Madhua, v této Tvé nauce kvůli nestálosti mysli nevidím své pevné místo.
Ardžuna zcela správně chápe svůj neklid jako základ své neschopnosti dodržovat tento návod. Obrací se na Kršnu s plnou důvěrou o pomoc. Stejně tak by každý hledající měl vložit svou důvěru do svého duchovního ideálu. Jen zcela výjimeční lidé mohou projít k osvobození svou vlastní snahou.
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
jahkdo
ajamtoto
jogahJóga, nejvyšší moudrost; disciplína
tvajáTebou
proktahuvedeno; řečeno
sámjenavyrovnanost; stejnost
madhusúdanaKršna - hubitel démona Madhua
etasjatéto
ahamJá, jsem
naAni; ne-
pašjámividím
čaňčalatvátneklid
sthitimumístění
sthirámpevně
Verš : 6.34.

čaňčalam hi manah kršna pramáthi balavaddrdham
tasjáham nigraham manje vájoriva suduškaram


Neklidná je mysl Kršno, vrtkavá, silná, úporná.
Mysl přemoci mám dojem je jako vítr obtížné.
Kršno, mysl je neklidná, bouřlivá, vzdorující a houževnatá. Mám dojem že potlačit ji je stejně obtížné jako potlačit vítr.
Šrí Ramana radil i mnoha svým oddaným. Poznejte nejprve svou mysl. Uvidíte nejprve zmatek a pomýlenost, ale po klidné a pevné snaze náhle zjistíte, že mysl jsou jen myšlenky a když jim přestanete věnovat pozornost, tak prostě zmizí. A uvidíte, že nic jako mysl ve skutečnosti neexistuje.
čaňčalamneklidná
hijistě; také
manahmysl
kršnaKršna
pramáthineklidný; bouřlivý; znepokojující
balavadvzdorující
drdhamhouževnatá; pevná
tasjajeho
ahamJá, jsem
nigrahampotlačovat; bránit se
manjemyslím; pamatuji
vájorvítr
ivajakoby
sudušobtížné
karamzpůsobit; vést k
Verš : 6.35.

šrí bhagaván uváča
asamšajam mahábáho mano durnigraham čalam
abhjásena tu kaunteja vairágjena ča grhjate


Šrí Bhagaván uvádí :
Nepochybně, Mahabáho, divou mysl zkrotíš těžko.
Cvičením ovšem, Kauntéjo, a nelpěním se podrobí.
Blahoslavený Pán pravil:
Mysl je nepochybně těžko ovladatelná a neklidná, Mocný válečníku. Lze ji však ovládnout cvičením a neulpíváním, Synu Kuntí.
I pán Kršna stejně tak radí svým oddaným. Jistě je obtížně necvičenou mysl zvládnout, ale poctivé cvičení ji zkrotí. Toto cvičení posílí vaši pozornost a schopnost být v klidu.
Můžete aplikovat všechny metody, učte se, poznávejte a jistě dosáhnete nějakého dobrého výsledku.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
asamšajamnepochybně
mahábáhoArdžuna - mocně vyzbrojený (v 6.38, 11.23, 18.1 Kršna)
manahmysl
durnigrahamtězko potlačit
čalamneklidná
abhjásenaduchovní cvičení
tuale; však
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
vairágjenaneulpívání; odpoutanost; bezvášnivost
čaa; také
grhjatezkrotit; ovládnout
Verš : 6.36.

asamjatátmaná jogo dušprápa iti me matih
vašjátmaná tu jatatá šakjo'váptumupájatah


Nevládneš-li sobě, jógu těžko získáš, jsem přesvědčen.
Sebevládu můžeš získat úsilím a správnou cestou.
Kdo neovládl svou mysl, ten cíle disciplíny těžko dosáhne, to je Moje přesvědčení. Ovládnutí mysli je však možno dosáhnout snahou a správně použitými prostředky.
Kršna zde zcela jasně stanovuje tento názor. Pokud nepoznáš svůj vnitřní svět, jak můžeš poznat nejhlubší pravdy? Pouze poctivá snaha, která je správně směřována k potlačení projevů ega, může přinést kýžený cíl. To znamená, že špatně směřované úsilí nepřináší jiný zisk, než poznání že touto cestou se nikam nedojde.
asamjataneovládnuté
átmanápravé Já; v pravém Já
jogahJóga, nejvyšší moudrost; disciplína
dušprápaobtížně získat
ititak; proto
memůj; mi
matihsoud; názor; hledisko
vašjapodrobená
átmanápravé Já; v pravém Já
tuale; však
jatatáúsilí
šakjomožné
aváptumdosáhnout
upájatahnástroj; prostředek
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 17.8.2011, zobrazeno : 2528

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish