Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 54. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 54. lekce

54. pokračování korespondenčního kurzu - verše 8.14-18
Jistota věčnosti a nedokonalost všech jiných stavů mysli
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 8.14.

ananjačetáh satatam jo mám smarati nitjašah
tasjáham sulabhah pártha nitjajuktasja joginah


Výlučnou myslí kdo pevně, věčně jen o Mně přemýšlí,
Mne snadno dosáhne, Pártho, ten jogín věčně spřažený.
Kdo stále a pevně jen o Mně přemýšlí, takovému věčně spřaženému jogínovi jsem Já, Synu Prthy, snadno dosažitelný.
ananjaskrze ne mnohost; pomocí jediné; výlučně
četáhsrdce; přeneseně mysl
satatamvždy; stále
jahkdo
mámmne
smaratipřemítat o; myslet na
nitjašahstále
tasjajeho
ahamJá, jsem
sulabhahsnadno získat
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
nitjavěčné
juktasjaspřažený
joginahjogín
Verš : 8.15.

mámupetja punardžanma duhkhálajamašášvatam
nápnuvanti mahátmánah samsiddhim paramám gatáh


Mne dosáhli, nové zrody, strastí příbytek nestálý,
nezískají velké duše, nejvyšší úspěch již mají.
Velké duše, které nejvyšší úspěch dosáhly a ke Mně došly, již nezískají nové zrození, ten pomíjivý příbytek strasti.
Zde a v mnoha dalších částech Bhagavadgíty vidíme, že ke svobodě vede pouze vlastní snaha, víra a touha poznat nejvyšší stav. Nikdo nemůže nikoho jiného osvobodit než sám sebe. Nikdo nám na této cestě nepomůže, zároveň nám nic a nikdo nemůže na této cestě zabránit v dosažení cíle. Samozřejmě, můžeme se inspirovat úspěšnými bytostmi a zároveň poučit ze života bytostí, které na cestě selhaly a cíle nedosáhly. Ale svou cestu si musíme prošlapat celou sami.
Naprosté soustředění na tento cíl, dá se říci až posedlost poznáním a odříkáním, je základním kamenem úspěchu. I v běžném životě je soustředění na zisk cestou k jeho získání. Na cestě duchovní je nutno poznat mnoho velice těžko postřehnutelných znalostí a to bez klidu a naprostého soustředění není možné.
mámmne
upetjadojít
punahznovu
džanmazrození; vznik
duhkhaneštěstí; strast
álajampříbytek
ašášvatamdočasný; pomíjivý
naAni; ne-
ápnuvantizískat
mahavelký
átmánahmysl; já
samsiddhimúspěch; dosažení dokonalosti
paramámnejvyšší; věčný
gatáhprostoupit; dojít
Verš : 8.16.

ábrahmabhuvanállokáh punarávartino'rdžuna
mámupetja tu kaunteja punardžanma na vidjate


I ti kdo jsou v světě Brahmy se znovu vrátí, Ardžuno.
Kdo však Mne došel, Kauntéjo, nový zrod ho již nečeká.
I ti kdo dosáhli nejdokonalejšího Brahmova světa, se znovu vrátí, Ardžuno. Kdo však ke Mně přišel, Synu Kuntí, se již nemusí znovu narodit.
Všechno, co je jen trošku spojené s tělem - to všechno spolu s tělem zanikne. I když svou snahou dosáhneme mnoha výjimečných vlastností a schopností, stejně jednou zemřeme.
Každý, kdo nedosáhl úplného rozpojení se strastí ve světě, se bude muset znovu vrátit. Znovu získá tělo a znovu bude prožívat svět a získávat další zkušenosti. Tyto nové zkušenosti ho nakonec vyvedou zcela ze zakletí těla do věčné svobody, kterou zde symbolizuje Kršna.
Takový hledající pozná skutečné nezávislé blaho a v té chvíli bude mít poprvé možnost volby. Na jedné straně je možnost navěky zůstat v tiché blaženosti a na druhé straně je znovu začít se zabývat světem a jeho pomíjivými a plytkými lákadly.
Ten, kdo dosáhl věčnosti ještě v těle, má tedy ještě jeden úkol. Naučit se zůstat ve věčné blaženosti a přitom žít běžný, obyčejný lidský život a dál konat povinnosti, které mu jeho zrod nadělil. Až toto umění ovládne, potom již nebude nikdy z věčnosti vyrušen, i když bude zdánlivě žít obyčejný život.
ái
brahmaBrahma; Védy
bhuvanálexistence
lokáhsvěty
punahznovu
ávartinonávrat
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
mámmne
upetjadojít
tuale; však
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
punahznovu
džanmazrození; vznik
naAni; ne-
vidjatetam je; existuje
Verš : 8.17.

sahasrajugaparjantamaharjadbrahmano viduh
rátrim jugasahasrántám te'horátravido džanáh


Tisícem věků skončí den, kdo Brahma jistě poznává,
noc věků tisícem končí, ti lidé den a noc znají.
Tisícem věků uplyne den a noc skončí s dalšími tisíci věky. Tak znají den a noc lidé, kteří znají Brahma .
Kdo pozná svou podstatu, také pozná jak vše funguje. Pozná věčný klid, pozná schopnost této věčnosti tvořit vědomí a vytvářet představy světa. Pozná také jak tyto představy poutají věčného ducha k představám a jak snadno může bytost upadnout do tmy nevědomosti - neznalosti své vznešené věčné podstaty.
Každý, kdo uslyší tuto moudrost se ptá proč to tak je. Odpověď není vůbec jednoduchá a žádná jasná a logická odpověď neexistuje. Proto je lepší zabývat se otázkami, které mají odpověď. Taková otázka zní : "Co mohu udělat, abych se osvobodil ze zakletí do světa?"
Po dosažení svobody nebude odpověď na otázku "Proč?" nijak zajímavá ani důležitá. Důvodem je, že se prožívaný svět stane iluzí - snem, a duch bude prožívat svou vlastní věčnou blaženost.
sahasratisíc
jugavěk; juga
parjantamukončí
ahahden
jadpro; který
brahmanahBrahma; Védy
viduhdozvědět se; znát; vědět
rátrimnoc
jugavěk; juga
sahasratisíc
antámkonec
teTobě; tito
ahoběda; den
rátranoc
vidahznalí
džanáhlidé
Verš : 8.18.

avjaktádvjaktajah sarváh prabhavantjaharágame
rátrjágame pralíjante tatraivávjaktasamgňake


Projevené z nezjevného příchodem dne povstane,
noci příchodem zmizí tam, co nazýváme nezjevným.
Při příchodu dne vše projevené pochází z neprojeveného a také příchodem noci zmizí v tom, co zveme neprojeveným.
Když se ráno vzbudíte a otevřete oči, objeví se váš známý svět. Předtím jste byli v jiném světě, ve světě snovém. Váš svět bdělý byl zcela zapomenut, včetně vašeho těla a vy jste považovali své sny za skutečné.
Po probuzení prožíváte bdělý život až do noci, kdy opět jdete spát, z vaší mysli zmizí všechny bdělé věci a bytosti a vy se vrátíte do světa snů.
Na tomto příkladu je krásně vidět, že každý lidský den je pro věčného ducha zrod celého bdělého vesmíru ráno. Dále jeho udržování během dne. V noci, příchodem spánku, dochází k zániku celého bdělého vesmíru, tak jak ho známe a vnímáme. Nic z něj pro nás v tu chvíli neexistuje a my prožíváme jiné tělo v jiném světě.
Mudrc samozřejmě prožívá bdělý život a mívá i sny. Jeho výhodou je, že celou dobu ví, že to je jen iluze, pouze hra mysli a on je ten, kdo vnímá sen i bdělý život.
avjaktádneviditelné; smysly nepostřehnutelné
vjaktajahprojevený
sarváhvšechny
prabhavantipůvod; pocházet z
ahahden
ágameobjevit se
rátrinoc
ágameobjevit se
pralíjantezmizet; zaniknout
tatratam
evajistě; zajisté; samozřejmě
avjaktaneprojevený (smysly nepostřehnutelný)
samgňakepřipomínat; nazývat
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 8.9.2011, zobrazeno : 2489

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish