Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 55. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 55. lekce

55. pokračování korespondenčního kurzu - verše 8.19-22
Bytosti pomíjivé a Bytí věčné
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 8.19.

bhútagrámah sa evájam bhútvá bhútvá pralíjate
rátrjágame'vašah pártha prabhavatjaharágame


Tvorů z něj dav jistě tento vzniká a vzniká, zaniká
když noc přijde nutně, Pártho, povstanou pak dne příchodem.
Spousty bytostí jež jistě z neprojeveného znovu a znovu vznikají, nutně zanikají příchodem noci, Synu Prthy, a povstávají příchodem dalšího dne.
Tento den Brahmy může být brán jako jeden cyklus vesmíru, stejně tak jak jeden den člověka. Vše, co prožíváme, naše tělo, naše okolí, celá Země i celý Vesmír, je v konečném důsledku pro věčného ducha pouze myšlenkou. Tyto myšlenky jsou ještě nestálejší a rychleji pomíjivé než náš život nebo Vesmír.
Podle verše 2.16. je vše proměnlivé nutno považovat za neskutečné. Proto je nutno odvrátit pozornost od proměnlivého a tím neskutečného světa a soustředit se na hledání duchovní neměnné podstaty. Ta jediná je totiž opravdu skutečná a věčná.
bhútabytost
grámahsoubor; souhrn
sahon; ten; tak
evajistě; zajisté; samozřejmě
ajamtoto
bhútvážít; existovat; stát se
bhútvážít; existovat; stát se
pralíjatezmizet; zaniknout
rátrinoc
ágameobjevit se
avašahpod nátlakem; nuceně
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
prabhavatipovstat; původ
ahahden
ágameobjevit se
Verš : 8.20.

parastasmáttu bhávo'njo'vjakto'vjaktátsanátanah
jah sa sarvešu bhútešu našjatsu na vinašjati


Nejvyšší však bytí jiné, nezjevné, věčně nezjevné,
když všechny bytosti hynou, ono nikdy nezahyne.
Je však jiné, nepostřehnutelné a nejvyšší bytí, věčně nepostřehnutelné, které nehyne, když hynou všechny bytosti.
Toto nepostřehnutelné bytí by je cílem naší snahy. Nelze jej získat v neklidu mysli a proto je základ všech duchovních cvičení uklidňování mysli pomocí meditace. Je-li mysl uklidněná, tehdy je možno uvědomit si různé jevy, na které Bhagavadgíta upozorňuje. A pokud budeme opravdu chtít poznat ty největší taje života a podřídíme tomu celý svůj život, potom bude možno tuto věčnou moudrost dostat.
Mnozí překladatalé uvádějí, že jsou dva druhy neprojeveného bytí, jeden, který rodí všechny bytosti v předminulém verši, druhý věčně neprojevený. Tento výklad je hodně zavádějící a nikde jinde v Bhagavadgítě není přesně vysvětlen.
Dle mého názoru a dle jiných veršů Bhagavadgíty je zde zdůrazněno, že toto neprojevené bytí je věčně neprojevené a nepostřehnutelné. Toto bytí se nemůže hledajícímu přiblížit tak, že se projeví. Tím by se stalo projevenou a samozřejmě pomíjivou, čili neskutečnou iluzí.
Toto neprojevené bytí může být uvědoměno tehdy, kdy hledající dosáhne cíle své cesty a přestane se situovat do iluzorní skutečnosti vytvořené myslí a stane se tím, kdo tuto celou iluzi vnímá. Viz také 15.16-18.
parahnejvyšší
tasmátproto
tuale; však
bhávobýt stálý; existovat
anjojiný; další; ostatní
avjaktoneviditelné; smysly nepostřehnutelné
avjaktátneviditelné; smysly nepostřehnutelné
sanátanahodvěký
jahkdo
sahon; ten; tak
sarvešuvšude; vše
bhútešubytosti
našjatsuzmařit; zaniknout
naAni; ne-
vinašjatihynout
Verš : 8.21.

avjakto'kšara itjuktastamáhuh paramám gatim
jam prápja na nivartante taddháma paramam mama


Zvané nezjevné, neměnné, praví se, nejvyšší je cíl.
Kdo to získá, neopustí příbytek ten Můj nejvyšší.
Nazývají to nezjevné, nezničitelné a praví že je nejvyšším cílem. Kdo to získá, nikdy neopustí tento příbytek Můj nejvyšší.
avjaktoneviditelné; smysly nepostřehnutelné
akšaranezničitelný; neměnný
ititak; proto
uktaspravit
tamk němu; tomu
áhuhpraví se
paramámnejvyšší; věčný
gatimcíl
jamtomu
prápjazískat; dosáhnout
naAni; ne-
nivartantenesetrvat; odejít
tatto
dhámaobydlí; ráj
paramamnejvyšší
mamamoje
Verš : 8.22.

purušah sa parah pártha bhaktjá labhjastvananjajá
jasjántahstháni bhútáni jena sarvamidam tatam


Osobu tu skvělou, Pártho, oddaností získáš pevnou,
uvnitř Ní žijí bytosti všechny jsou Jí prostoupené.
Této nejvyšší Osoby, Synu Prthy, lze však dosáhnout výlučnou oddaností. V Ní spočívají všechny bytosti, Ona vším prostupuje.
Víra v nejvyšší bytost a její schopnost osvobodit ducha, naprostá oddanost tomuto cíli a principu - to jsou základní předpoklady pro osvobození v okamžiku smrti těla.
Pro opravdu odhodlané bytosti je možno tuto věčnou moudrost získat již za života a setrvat v ní, tak jak praví minulý verš, mnoho let až do smrti těla. K tomu je kromě víry potřeba pevné odhodlání, bez jediné pochybnosti. Je nutno neustále mít na mysli tento cíl a naučit se rozpoznávat to, co ná brání v jeho dosažení. Jsou to veškeré vazby na tento projevený a pomíjivý svět. To, že si uvědomíme-li jeho pomíjivost a pomíjivost svého těla, je výborná pomůcka k tomu, abychom byli v podobné situaci, jako umírající člověk. Těch pout, která váží ducha do těla, je mnoho a jsou těžko rozpoznatelné. Člověk má tendenci si svá pouta omlouvat a považovat je za svoji svobodu. Dokud však pouto nerozpozná, nemůže s ním bojovat.
purušahPuruša; osvobozená osoba
sahon; ten; tak
parahnejvyšší
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
bhaktjáoddanost
labhjasdosáhnout; získat
tuale; však
ananjajáskrze ne mnohost; pomocí jediné; výlučně
jasjaon; ten
antahuvnitř
sthánistav; dlít; trvat
bhútánibytosti; tvory; prvky
jenaskrze; pomocí
sarvamvše
idamtyto; toto
tatamprolínat; prostupovat
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 8.9.2011, zobrazeno : 2519

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish