Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 72. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 72. lekce

72. pokračování korespondenčního kurzu - verše 11.9-14
Jasnozřivý Saňdžaja uvádí Aržunovu kosmickou vizi.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 11.9.

saňdžaja uváča
evamuktvá tato rádžanmahájogešvaro harih
daršajámása párthája paramam rúpamaišvaram


Saňdžaja uvádí :
To řekl a potom, králi, Veliký Jógy Pán Hari
odhalil takto Párthovi nejvyšší podobu Božskou.
Saňdžaja pravil:
Toto pronesl Mocný Pán Disciplíny Hari a potom odhalil Synovi Prthy nejvyšší Božskou podobu.
Pán Jógy a Hari jsou jména boha Višnua. Kršna svou kosmickou podobou ukazuje, že ačkoli je vtělen v lidském těle, přesto má všechny schopnosti velikého Vládce vesmíru.
Zmíněný král je slepý Dhrtaráštra, otec Kuruovců, kterému Saňdžaja popisuje dění na bojišti.
saňdžajaSaňdžaja - služebník krále Dhrtaráštry; obdařen vnitřním zrakem popisuje králi děj na bitevním poli; vázat; poutat
uváčapravil
evamtak
uktvářekl
tatahpotom
rádžankráli
maháobrovský; velký
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
íšvarahBůh; Pán
harihKršna - Odnášející potíže
daršajámásaodhalit; ukázat
párthájaArdžuna - syn Prthy
paramamnejvyšší
rúpampodoba; forma
aišvaramBožský
Verš : 11.10.

anekavaktranajanamanekádbhutadaršanam
anekadivjábharanam divjánekodjatájudham


Mnoho úst a mnoho očí, mnoho výjevů úžasných,
mnoho božských ozdob skvělých, mnoho třímá božských zbraní.
S mnoha ústy a očima, s mnoha úžasnými výjevy, s mnoha božskými ozdobami a mnoha zdviženými božskými zbraněmi.
anekamnoho
vaktraúst
najanamočí
anekamnoho
adbhutaúžasný
daršanampohled
anekamnoho
divjaBožský
ábharanamozdoby
divjaBožský
anekamnoho
udjatazvednout
ájudhamzbraní
Verš : 11.11.

divjamáljámbaradharam divjagandhánulepanam
sarváščarjamajam devamanantam višvatomukham


V božské věnce, šaty oděn a božskou vůní vonící,
všemi divy, bohy plný, nekonečný a všestranný.
Nosí božské věnce a oděvy, božskými vůněmi voní, všemi zázraky oplývá a skrze bohy nespočetné je všudepřítomný.
divjaBožský
máljagirlanda, věnec
ambaraoděv; roucho
dharamnosit; oděn
divjaBožský
gandhavůně
anulepanamvonět
sarvavšichni; vše
áščarjazázrak
majamoplývat
devambůh
anantamnespočetně
višvatovšemi směry; všude
mukhamústa; tvář
Verš : 11.12.

divi súrjasahasrasja bhavedjugapadutthitá
jadi bháh sadrší sá sjádbhásastasja mahátmanah


Na nebi sluncí tisíce kdyby najednou zářily,
ta záře by se blížila záři Jeho Já Skvělého.
Kdyby na nebi tisíce sluncí najednou vzplály, pak ta záře by byla podobná záři Jeho Vznešeného bytí.
Uvědomění si pravé reality je nepopsatelné. Vidět vše v jednom a jediné ve všem. Vidět počátky a konce všeho co existuje. Vidět to, co nikdy nepomine. Tyto verše jsou určeny k tomu, abychom si uvědomili Boha v jeho velikosti, všeprostupujícího, příčinu, počátek i konec všeho hmotného. Božská milost udělená žákovi však vypadá jinak. To je úžasná lehkost bytí, je to osvobození od všech závislostí. Je to prožitek naprosté svobody v Božské blaženosti.
Není to žádné zázračné vnímání vesmíru. Každý obraz, každá myšlenka je neskutečná. Pravá skutečnost je skryta pod tím. A tam už není žádný nestálý vesmír.
diviv Nebi
súrjaSlunce
sahasrasjatisíc
bhavedbýt
jugapadnajednou
utthitázářit
jadijestli
bháhjas; záře
sadršístejné; podobné
to
sjádbýt; zůstat
bhásaszářit
tasjajeho
mahátmanahvznešené bytí
Verš : 11.13.

tatraikastham džagatkrtsnam pravibhaktamanekadhá
apašjaddevadevasja šaríre pándavastadá


V jednotě dlící svět celý tam do mnohosti dělený
tehdy uviděl na těle Boha bohů Syn Pándua.
A tehdy uviděl Syn Pándua v jednotě dlící celý svět rozdělený do mnohosti na těle Boha bohů.
Vše je jedno jediné. Touto moudrou větou shrnul své učení Šrí Ramana Maharši. Každý vjem, každá odlišnost i každá kvalita je jen myšlenka. Pomíjivá vlna na věčném neměnném bytí.
tatratam
ekajeden
sthamsídlit
džagatsvět; vesmír
krtsnamcelý
pravibhaktamrozdělený
anekadhámnohost
apašjaduviděl
devaBůh
devasjaBohy
šaríretělo
pándavahArdžuna - syn Pándua
tadákdyž; tehdy
Verš : 11.14.

tatah sa vismajávišto hrštaromá dhanaňdžajah
pranamja širasá devam krtáňdžalirabhášata


Potom údivem přemožen, sepnul ruce, Dhanandžaja,
před Bohem svou hlavu sklonil, pravil s vlasy zježenými.
Potom údivem přemožen, s vlasy zježenými, Ardžuna, Dobyvatel vítězství, sklonil hlavu před projeveným Bohem, sepnul ruce a řekl:
První prožitek svobody je nepředstavitelně emocionální stav. Blaženost se setkává s oddaností a vděčností, zároveň se objevuje nadšení a touha sdílet tento stav s ostatními. Tento koktejl emocí způsobí, že blaženost zmizí a dokud si bytost znovu nevzpomene na to, co se odehrálo před tímto prožitkem, tak se tento prožitek nevrátí.
Další důležitá věc je v té emoční situaci najít skutečnou podstatu. Najít to, co tu je pořád. Co tu bylo, je a vždy bude. Uvědomit si rozdíl mezi běžným stavem a stavem svobody.
tatahpotom
sahon; ten; tak
vismajaúdiv; žasnout
ávištopřemoci; zmocnit se
hrštazježený
romávlasy; chlupy
dhanaňdžajahArdžuna - dobyvatel bohatství
pranamjasklonit se; vyjádřit úctu
širasáhlavu
devambůh
krtáňdžalirsepnuté ruce
abhášatapravil
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 9.10.2011, zobrazeno : 2436

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish