Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 71. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 71. lekce

71. pokračování korespondenčního kurzu - verše 11.5-8
Kršna souhlasí a dává Ardžunovi božský zrak.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 11.5.

šrí bhagaván uváča
pašja me pártha rúpáni šatašo'tha sahasrašah
nánávidháni divjáni nánávarnákrtíni ča


Šrí Bhagaván uvádí :
Pohleď na Mé, Pártho, tvary steré také tisíceré,
nesčetné Božské rozličné, barev a podob nesčetných.
Blahoslavený Pán pravil:
Synu Prthy, pohleď na Mé, steré a tisíceré podoby, nesčetných druhů Božských, mnohých barev a tvarů.
Ardžunovy ctnosti a nadšení a Kršnova přítomnost umožnili Ardžunovi prohlédnout skrze iluzi. Jelikož Kršna je všudypřítomný a tudíž i ve vašem srdci, tak záleží jen na vašich ctnostech a nadšení, jestli se i vám objeví božský zrak, kterým uvidíte z pohledu věčného Já celý svět jako iluzi.
Nemá cenu nijak popisovat tento stav, jde jen o vaši snahu a touhu poznat pravdu. Celá následující kapitola se v mnoha bodech vztahuje ke starším dílům, zejména k Védům, ale je tam také mnoho univerzálních moudrých vět, které by si měli pamatovat všichni lidé.
Kosmická forma je paralelou vesmíru, galaxií, sluncí a planet, koloběhu času a současné nesmrtelnosti ducha.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
pašjaPohleď
memůj; mi
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
rúpániformy; projevy
šatašosterý
athaKdyž; ale; také
sahasrašahtisícerý
nánámnoho
vidhánidruhy; odlišnosti
divjániBožský
nánámnoho
varnakasta; společenská třída; barva
ákrtínitvary
čaa; také
Verš : 11.6.

pašjáditjánvasúnrudránašivanau marutastathá
bahúnjadrštapúrváni pašjá'ščarjáni bhárata


Viz Áditje a Vasuy, Rudry, Ašviny, Maruty,
mnohé dříve neviděné, sleduj zázraky, Bhárato.
Pohleď na Áditje, Vasuy, Rudry, Ašviny a také Maruty, mnoho z nich dříve neviděných, pohleď na všechny zázraky, Bhárato.
Aditjové a Marutové jsou popsáni ve verši 10.21. Rudrové 10.23. Ašvinové jsou božská dvojčata, Pánduovci Nakula a Sahadéva jsou jejich syny s druhou Pánduovou manželkou Mádrí.
pašjaPohleď
áditjánAditje - synové Aditi - bohové
vasúnVasuy
rudránRudry
ašvinauAšvinové - božští blíženci, lékaři
marutasMarutové - větry
tathátaké; dále
bahúnimnoho
adrštaneviděné
púrvánipřed; v minulosti
pašjáPohleď
áščarjánizázrak
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
Verš : 11.7.

ihaikastham džagatkrtsnam pašjádja sačaráčaram
mama dehe gudákeša jaččánjaddraštumiččhasi


V jednotě dlící svět celý, viz teď hybný i nehybný
zde v Mém těle, Gudakéšo, i co jiného spatřit chceš.
Hleď nyní jak zde svět celý, pohyblivý i nepohyblivý, v jednotě dlí v Mém těle, Přemožiteli spánku, a vše jiné co spatřit chceš.
V tomto verši je vidět úžasná univerzálnost kosmického povědomí starých Indů. Všechno gigantické i mikroskopické dlí v jednotě v nekonečném prostoru, který je v pravdě věčným tělem Boha. Vše má své místo a vše je projevem Boha. Ať je to nehybné, pohyblivé, ale dobré i zlé, živé i neživé.
Ano, v tomto pohledu neexistuje zlo, pouze nevědomost - neznalost Boha a jeho velikosti. A také neznalost jeho záměru - přivést zbloudilé děti zpět domů do věčné blaženosti.
ihazde
ekajeden
sthamsídlit
džagatsvět; vesmír
krtsnamcelý
pašjaPohleď
adjadnes
sahon; ten; tak
čarapohyblivé
ačaramnepohyblivé
mamamoje
dehetělo
gudákešaArdžuna - Gudakéša; přemožitel spánku
jačco
čaa; také
anjadjiné
draštumvidět
iččhasichtít
Verš : 11.8.

na tu mám šakjase draštumanenaiva svačakšušá
divjam dadámi te čakšuh pašja me jogamaišvaram


Nemůžeš Mne však uvidět pomocí zraku vlastního,
Božský daruji tobě zrak, pohleď na Mou Jógu Božskou.
Není však možné, abys Mne viděl pomocí vlastního zraku. Dám ti teď Božský zrak. Pohleď na Mou Božskou hru.
Nemůžeš vidět očima a rozumem. Musíš prohlédnout srdcem. Tento stav se opět nedá popsat, a i kdyby to šlo, nejde to pochopit, zejména ne nevědomou myslí. Ale je možno říct co je potřeba udělat, aby byl člověk připraven prozřít.
naAni; ne-
tuale; však
mámmne
šakjasemožné
draštumvidět
anenas (něčím); pomocí (něčeho)
evajistě; zajisté; samozřejmě
svasvé; vlastní
čakšušázrak
divjamBožský
dadámidám; udělím
teTobě; tito
čakšuhzrak
pašjaPohleď
memůj; mi
jogamjógu; jóga
aišvaramBožský
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 9.10.2011, zobrazeno : 2598

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish