Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 90. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 90. lekce

90. pokračování korespondenčního kurzu - verše 13.31-35
Dosažení nejvyšší moudrosti pomocí rozlišení pole a jeho znalce.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 13.31.

jadá bhútaprthagbhávamekasthamanupašjati
tata eva ča vistáram brahma sampadjate tadá


Když bytosti různých tvarů jediným býti uvidí,
také z Něj všechno vycházet, tehdy on Brahma dosáhne.
Když bytosti různých tvarů v jednotě spočívat uvidí a jistě jen z této jednoty šířit se, potom dosáhne Brahma.
Tento verš pokračuje v učení 5. kapitoly o odpoutání. Mudrc vidí vše v jednotě, vidí tuto jednotu i v sobě a když vidí z této jednoty vše vycházet, tehdy dosahuje dokonalosti.
Je to možné nějak logicky vysvětlit tento stav? Jistě ano. Přestaňte se na svět okolo dívat jako člověk, ale jako věčné Já nahlížejte na všechno, co Vám smyslové vnímání a mysl zobrazuje. Nebuďte tělem, které vidí. Buďte neměnným svědkem, který bydlí v těle a hledí ven očima. Nejprve to není snadné, ale když podrobně studujete, jak váš zrak funguje, jak se vše hezky skládá v mysli do jednoho celku spolu s dalšími vjemy, pak je schopnost objevit uvnitř Osobu znalce mnohem větší.
jadájestli
bhútabytost
prthakjednotlivě; odděleně; různé
bhávamstav; existence
ekajeden
sthamsídlit
anupašjatiuvidí
tatapotom
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
vistáramšířit se; vycházet
brahmaBrahma; Védy
sampadjatedosahuje
tadákdyž; tehdy
Verš : 13.32.

anáditvánnirgunatvátparamátmájamavjajah
šarírastho'pi kaunteja na karoti na lipjate


Bez počátku, bez jakostí, to je věčné Já neměnné.
I v těle dlící, Kauntéjo, nečinící a netknuté.
Toto Nejvyšší Já, věčné a neměnné, je bez počátku, kvality na něj nemají vliv. Ani v těle umístěné, Synu Kuntí, nekoná a nemůže být dotčené.
Pokud opustíte svůj pocit tělesna a staňte se Osobou, pravým Já, pak poznáte pravý klid a mír, zcela nezávislý na okolním světě. Žít v tomto stavu není snadné, ale pokud jste tohoto stavu dosáhli, jistě si osvojíte i způsob další existence těla. Bhagvadgíta má mnoho pouček, které pomohou v dalším životě. Pokud budete dál nutit tělo plnit poctivě své povinnosti, nemůžete udělat chybu. A Váš vznešený, tichý a klidný stav, a přesto šťastný, bude působit na všechny okolo vás. Není třeba dělat velké hrdinské činy, je třeba žít v souladu s řádem. To je to největší hrdinství.
anáditvánbez počátku
nirgunatvátbez kvalit
paramátmavěčné Já
ajamtoto
avjajahneměnné; skutečné
šaríratělo
sthahumístěn; setrvávat
apiv; i; zahrnovat
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
naAni; ne-
karotikoná
naAni; ne-
lipjateposkvrna; poskvrnění
Verš : 13.33.

jathá sarvagatam saukšmjádákášam nopalipjate
sarvatrávasthito dehe tathá''tmá nopalipjate


Jako všeprostupující jemný prostor je netknutý,
všude v těle umístěné to Já je také netknuté.
Jako jemný, všeprostupující prostor nemůže být poskvrněn, stejně tak není poskvrněno Já, které dlí v každém těle.
Vědci nyní zkoumají jev skryté hmoty. Kdyby si přečetli Bhagavadgítu, tak by si ušetřili mnoho omylů. Prostor je velice jemný, tak jemný, že jeho předivo nemůžeme postřehnout. Ale je všeprostupující. To je v souladu s novými teoriemi, kdy skrytá hmota je rozprostřena zcela rovnoměrně.
Toto jemné předivo prostoru může obsahovat energii nebo hmotu. Hmota nebo energie jsou v podstatě hrubé jevy vznikající v jemném předivu prostoru. Až tyto jevy odezní, potom bude předivo prostoru zase stejně klidné a nepostřehnutelné, jako dříve.
Stejně tak je to s duchem. Ten je věčný a velice jemný. Naše všechny prožitky jsou jen jevy na jeho jemném předivu. Až se mysl zastaví, Duch zůstane stejně neposkvrněný, jako byl předtím.
jathájako; jak
sarvavšichni; vše
gatamprostupovat
saukšmjádjemné
ákášamprostor
naAni; ne-
upalipjateznečistit; poskvrnit
sarvatrakdekoli
avasthitahumístění
dehetělo
tathátaké; dále
átmápravé Já; mysl
naAni; ne-
upalipjateznečistit; poskvrnit
Verš : 13.34.

jathá prakášajatjekah krtsnam lokamimam ravih
kšetram kšetrí tathá krtsnam prakášajati bhárata


Jako odhaluje Slunce jediné tento svět celý,
pole Znalec také celé odhaluje sám, Bhárato.
Jako jediné Slunce odhaluje celý tento svět, stejně tak celé pole celé odhaluje jediný Znalec, Bhárato.
Další příklad se Sluncem jsem popsal v komentáři verše 13.18. Stejně jako Slunce vidí pouze světlo, tak i jediný Duch je svědkem všech vjemů, pocitů, myšlenek a obrazů, ze kterých se náš vnitřní život skládá.
jathájako; jak
prakášajatiodhalit; zářit
ekahjediný
krtsnamcelý
lokamsvět
imamtuto
ravihSlunce
kšetrampole
kšetríZnalec pole
tathátaké; dále
krtsnamcelý
prakášajatiodhalit; zářit
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
Verš : 13.35.

kšetrakšetragňajorevamantaram gňánačakšušá
bhútaprakrtimokšam ča je vidurjánti te param


Pole a Znalce pole kdo odliší zrakem poznání,
tvorů, přírody zbavený, znalý, získá to Nejvyšší.
Kdo svým poznáním vidí odlišnost pole a Znalce pole a kdo zná nezávislost na poutech tvořivé přírody, ten dojde k Nejvyššímu.
Třináctá kapitola je určena k rozšíření a praktické použití učení páté kapitoly o odpoutanosti. Učíte se vidět tělo, které v sobě hostí Ducha, který mu dává život. Později se učíte zbavit se své představy jsem tělo a hledáte svoji podstatu ve znalci, ve věčném Duchu. Pečlivě sledujte svou mysl a trénujte vidění z nové vznešené perspektivy. Až se Vám podaří vidět svět z hlediska ducha, uděláte velice významný krok v poznání své vznešené podstaty.
kšetrapole
kšetragňajorZnalec pole
evamtak
antarampřechod
gňánapoznání
čakšušázrak
bhútabytost
prakrtipříroda; přirozenost
mokšamosvobození
čaa; také
jekdo
viduhdozvědět se; znát; vědět
jántidojít
teTobě; tito
paramnejvyšší; dávné; věčné
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 10.11.2011, zobrazeno : 2516

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish