Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 97. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 97. lekce

97. pokračování korespondenčního kurzu - verše 15.6-10
Popis vlastností Nejvyšší osoby.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 15.6.

na tadbhásajate súrjo na šašánko na pávakah
jadgatvá na nivartante taddháma paramam mama


Tam nesvítí ani Slunce, ani Měsíc ani oheň.
Kdo tam dojde, neopustí příbytek ten můj nejvyšší.
Tam nesvítí Slunce, ani Měsíc ani oheň. Kdo tam dojde, již nikdy neopustí tento Můj nejvyšší příbytek.
Nyní je popisován nejvyšší stav věčnosti z minulého verše. Musíme si uvědomit, že každý popis, každé podobenství je snahou nastínit vztah mezi stavem Já a představou světa, kterou Já prožívá. Je samozřejmé, že v Já nesvítí žádné zdroje světla, protože ty patří do představy, která Já obklopuje.
Dojít do tohoto cíle znamená zcela překonat vazby mezi duchem a představou světa. Tyto vazby popisoval minulý verš. Pokud úspěšně zcela překonáte tyto vazby, pak není nic, co by Vás vrátilo zpět do prožitku světa. Tento prožitek, tato nová zkušenost, je poslední a zcela zásadní část poznání. Když znáte svou pravou podstatu a její stav tiché blaženosti, pak není žádná síla, která by vás znovu zotročila v nevědomosti.
naAni; ne-
tatto
bhásajateosvětlit
súrjoSlunce
naAni; ne-
šašánkahMěsíc
naAni; ne-
pávakahoheň
jadpro; který
gatvádojít
naAni; ne-
nivartantenesetrvat; odejít
tatto
dhámaobydlí; ráj
paramamnejvyšší
mamamoje
Verš : 15.7.

mamaivámšo džívaloke džívabhútah sanátanah
manahšaštháníndrijáni prakrtistháni karšati


Část Mne je ve světě živých věčným životem bytostí
a mysl, ten šestý smysl, vábí v přírodě dlícího.
Část Mne, která dlí v přírodě a která je ve světě živých věčným životem bytostí, přitahuje mysl a s ní ostatních pět smyslů.
Pravé Já je zdrojem mysli a skrze mysl a skrze smysly prožívá představu světa. Takové Já dlí v každé bytosti, proniká každý kousek nekonečného vesmíru.
Já je zdrojem mysli. To znamená, že dává možnost mysli vzniknout a vnímat smyslové vjemy. V mysli se vjemy ostatních smyslů spojí s pamětí a všemi zkušenostmi a vytvoří náš svět, který známe. Pokud se neuvědomujeme tuto posloupnost Já - mysl - smysly - svět, potom žijeme v nevědomosti, v neznalosti Já. Pak je původní Já zakryto myslí a vytvořenou vazbou mezi duchem a tělem, které nazýváme Ego. Indové tento vztah nazývají výstižněji Ahamkara - jsem ten, kdo tvoří. To znamená, že Ego je představa, že tělo a svět jsou skutečné a duch je cosi nepochopitelného.
mamamoje
evajistě; zajisté; samozřejmě
amšočást
džívaduše; život
lokesvět
džívaduše; život
bhútahbytosti; tvory
sanátanahodvěký
manahmysl
šašthánišestá
indrijánismysly
prakrtipříroda; přirozenost
sthánistav; dlít; trvat
karšatitrýznit; vábit
Verš : 15.8.

šaríram jadavápnoti jaččápjutkrámatíšvarah
grhítvaitáni samjáti vájurgandhánivášaját


Když tělo získává také opouští Pán Nejvyšší,
bere toto odcházeje, jako vítr vůně z květů.
Když Nejvyšší Pán získává a opouští tělo, bere s sebou život i mysl, jako vítr bere vůně z jejich zdroje.
Jednoduchý příklad, který zná snad každý člověk, je sen. Když jdeme spát, je představa našeho bdělého těla a života nahrazena snovou představou. Bdělé tělo leží v posteli a mysl prožívá neuvěřitelná dobrodružství. Pak náhle sen končí a my se probouzíme, chvilku si pamatujeme poslední okamžiky snu a pak tento sen zmizí a zanechá jen nejasné pocity. Ty jsou však brzo překryty zážitky běžného všedního dne.
-Přirovnání k vůním květů je moc hezké, ani si nevšimneme a náhle jsme někdo jiný a žijeme úplně jiný, v té chvíli však dobře známý život. A pak sen zmizí stejně nečekaně, jako se objevil.
šaríramtělo
jadpro; který
avápnotizískat
jačco
čaa; také
apiv; i; zahrnovat
utkrámatiopustit
íšvarahBůh; Pán
grhítvabrát; držet
etánitito
samjátiodcházet; spojit se
vájuhvítr; vzduch
gandhánvůně
ivajakoby
ášajátsrdce; zdroj
Verš : 15.9.

šrotram čakšuh sparšanam ča rasanam ghránameva ča
adhišthája manaščájam višajánupasevate


Ve sluchu, zraku a hmatu i chuti a jistě čichu
spočívá pomocí mysli To co, předměty užívá.
Ve sluchu, zraku, hmatu a chuti a také čichu To sídlí a pomocí mysli předměty užívá.
Vidění je velice složitý a jistě velice úžasný mechanizmus. Světlo odražené z předmětů prochází čočkou a sklivcem oka na sítnici, kde jsou zachyceny zrakovými buňkami. Vůbec celé oko je poskládáno z průsvitných a světlocitlivých buněk. Otázku, jak zrak bytostí vůbec vznikl a co tento vznik způsobilo ponecháme stranou. Budeme sledovat jak světelný vjem zachycený buňkou je předán zrakovému nervu a veden do zrakového centra mozku. Ten vjemy všech buněk poskládá do jednoho celku a zobrazí v trojrozměrném prostoru, který vytváří mysl. Předměty jsou rozumem rychle rozpoznávány a díky paměti se jim přisuzují vlastnosti. Nad tento proces vstupuje Ego a vytváří touhu nebo odpor k některým vjemům a snaží se převzít kontrolu nad celou touto složitou soustavou a donutit ji jednat podle svých přání.
Ptáte se kde je Já? Já je za každou dílčí myšlenkou, za každým vjemem a pocitem. Je to základ možnosti, že všechno ostatní existuje.
To, že svět a naše tělo existuje, bereme jako fakt. Bohužel pro ducha, který žije v těle je celé tělo jako představa. Když se oči zavřou, tak svět i obraz částí těla mizí, když se oči otevřou, zase se objevuje. Duch žádný důkaz o existenci těla nemá, jen smyslové vjemy. Pokud jsou falešné, jako v případě spánku, pak je existence těla, světa i vesmíru velice nejistá.
Protože Duch vnímá vjemy, sídlí tedy v každém jednotlivém vjemu, myšlence i pocitu.
šrotramsluch; slyšení
čakšuhzrak
sparšanamdotek; styk
čaa; také
rasanamchuť
ghránamčich
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
adhišthájasídlit
manahmysl
čaa; také
ajamtoto
višajánpředměty
upasevateužívá
Verš : 15.10.

utkrámantam sthitam vápi bhuňdžánam vá gunánvitam
vimúdhá nánupašjanti pašjanti gňánačakšušah


Odchází-li, zůstává-li, či prožívá-li jakosti,
zmatení ho však nevidí, vidět jde zrakem poznání.
Zmatení však To nevidí, když odchází nebo setrvává, či prožívá obdařeno kvalitami život. Viděn je pouze zrakem poznání.
Pokud pečlivě neprozkoumáte uvedené skutečnosti z minulých veršů, potom žijete v neznalosti toho, jak fungují věci, které denně používáte. Běžným lidem to nevadí, ale pokud začnete hledat podstatu a tím i smysl života, musíte tyto skutečnosti uvážit a podrobně prozkoumat.
utkrámantamopustit
sthitamumístěn; postaven
vai
apiv; i; zahrnovat
bhuňdžánamužít si; vychutnat
buď-nebo; i
gunakvality
anvitamobdařen
vimúdházmatený
naAni; ne-
anupašjantiuvidí
pašjantividět
gňánapoznání
čakšušahzrak
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 1.12.2011, zobrazeno : 2413

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish