Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 99. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 99. lekce

99. pokračování korespondenčního kurzu - verše 15.16-20
Rozdíl mezi nižší a vyšší osobou a závěrečná výzva k poznání Kršny jako Osoby nejvyšší.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 15.16.

dvávimau purušau loke kšaraščákšara eva ča
kšarah sarváni bhútáni kútastho'kšara učjate


Dvě Osoby jsou v tom světě, proměnlivá a neměnná,
proměnlivé jsou bytosti v pevné neměnné říkají.
V tomto světě jsou dvě Osoby, jedna proměnlivá a druhá neměnná. Proměnlivé jsou všechny bytosti a tu nad nimi spočívající zvou neměnnou.
Věčná a neměnná Osoba je nehynoucí princip, který se snaží Kršna v celé Bhagavadgítě vysvětlit. Je to věčné Já dlící za vším pomíjivým. Z pohledu věčného Já je vše proměnlivé jen iluze vznikající na promítacím plátně mysli díky informacím ze smyslů.
Na tomto plátně se objevují a mizí všechny proměnlivé bytosti.
dvaudvojí
imautyto
purušaubytosti; osoby
lokesvět
kšarahproměnlivý
čaa; také
akšaranezničitelný; neměnný
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
kšarahproměnlivý
sarvánivšechny
bhútánibytosti; tvory; prvky
kútaklidně; stabilně
sthahumístěn; setrvávat
akšaranezničitelný; neměnný
učjateříkat; nazývat
Verš : 15.17.

uttamah purušastvanjah paramátmetjudáhrtah
jo lokatrajamávišja bibhartjavjaja íšvarah


Vyšší Osoba je jiná, Nejvyšší Já jí říkají.
Ve trojí svět tak vstupuje a udržuje věčný Pán.
Nejvyšší Osoba je však jiná. Popisují ji jako Nejvyšší Já, které ve trojí svět vstupuje jako udržovatel a neměnný Pán.
Nejvyšší osoba je svědkem všeho pomíjivého, je to Já dlící v srdci každé bytosti. Jak praví Kršna na začátku třinácté kapitoly, v každé poli je znalec a on je znalcem na každém poli.
Trojí svět je svět bohů neboli nebe, svět lidí a podsvětí démonů. Je to symbolický popis všech ctností, činností a neřestí. Všechny tyto světy prostupuje jediná nejvyšší Osoba, netečná k tomu, co se v jednotlivých světech děje.
uttamahnejvyšší; nejlepší
purušahPuruša; osvobozená osoba
tuale; však
anjahjiný; další; ostatní
paramnejvyšší; dávné; věčné
átmapravé Já; mysl
ititak; proto
udáhrtahpopsat
jahkdo
lokasvět
trajamtrojí; tři
ávišjavstoupit
bibhartiudržovat; živit
avjajaneměnný; nesmrtelný
íšvarahBůh; Pán
Verš : 15.18.

jasmátkšaramatíto'hamakšarádapi čottamah
ato'smi loke vede ča prathitah purušottamah


Neboť jsem nad proměnlivé, jsem neměnný a nejvyšší,
potom jsem světu i Védům znám jak Osoba Nejvyšší.
Protože překonávám proměnlivé a jsem jistě neměnný a nejvyšší, potom Mne svět i Védy znají jako Osobu Nejvyšší.
Nyní se Kršna staví do své pravé věčné podoby. Ardžunovi praví, že on je Tou nejvyšší osobou. Ardžuna má samozřejmě stejnou věčnou podstatu v sobě, ale není si jí vědom a je spoután v představě těla.
jasmátprotože
kšaramproměnlivý
atítopřekonat
ahamJá, jsem
akšarádnezničitelný; neměnný
apiv; i; zahrnovat
čaa; také
uttamahnejvyšší; nejlepší
atahpo
asmijsem
lokesvět
vedeVédy
čaa; také
prathitahznám
purušaOsoba
uttamahnejvyšší; nejlepší
Verš : 15.19.

jo mámevamasammúdho džánáti purušottamam
sa sarvavidbhadžati mám sarvabhávena bhárata


Kdo Mne takto, klamu prostý, pozná, Osobu Nejvyšší,
je všeho znalý a ctí Mne celým svým bytím, Bhárato.
Kdo Mne takto pozná jako Osobu Nejvyšší, není oklamán, je všeho znalý a uctívá Mne celým svým bytím, Bhárato.
Nyní Kršna vybízí Ardžunu, aby se osvobodil ze svého otroctví těla. Nabízí mu jednu z cest, kterou je oddanost Kršnovi, oddanost jeho pravé věčné podobě. Tato cesta oddanosti a úcty přináší to nejvyšší poznání, poznání své pravé podstaty a iluzornosti světa.
jahkdo
mámmne
evamtak
asammúdhahneoklamán
džánátiznát
purušaOsoba
uttamamnejvyšší; nejlepší
sahon; ten; tak
sarvavšichni; vše
vidznalý
bhadžatiuctívat
mámmne
sarvavšichni; vše
bhávenabytí; existence (mysl, řeč a činy)
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
Verš : 15.20.

iti guhjatamam šástramidamuktam majá'nagha
etadbuddhvá buddhimánsjátkrtakrtjašča bhárata


Tento nástroj nejvzácnější jsem Ti odhalil, Anagho.
Až To poznáš, moudrým budeš a dokonalým, Bhárato.
Tak jsem Ti odhalil tuto nejvíce tajnou nauku, Bezúhonný. Kdo Toto pozná, stane se moudrým a naplní svůj osud, Bhárato.
Kdo pozná Kršnu jako Nejvyšší osobu, která má vlastnosti uvedené v této kapitole, ten vpravdě ukončí své putování pomíjivým světem zrození a skonů. Získá nejvyšší moudrost plynoucí z nejvíce skrytého poznání.
To popisované tajemství nespočívá v tom, že by toto učení bylo pouze pro vyvolence. Bhagavadgíta a mnoho dalších knih o něm hovoří zcela otevřeně. Tajemstvím je tato nauka proto, že i když její teorie je zcela veřejná, praktická cvičení jsou také velice dobře popsána, přesto je tento cíl většině lidí nedostupný. Důvodem je pouze jejich slabá vůle, nesoustředěnost a slabá víra.
ititak; proto
guhjatajné; vzácné
tamamnejvíce
šástramzbraň; moudrost
idamtyto; toto
uktampravit
majámnou
anaghaArdžuna - bezúhonný; neposkvrněný
etattoto; tento
buddhvávědět
buddhimánmoudrý
sjátbude; stane se
krtaúděl; vykonat
krtjašdokonat
čaa; také
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 30.11.2011, zobrazeno : 2618

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish