Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 102. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 102. lekce

102. pokračování korespondenčního kurzu - verše 16.11-15
Základní příklady projevů démonického chování
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 16.11.

čintámaparimejám ča pralajántámupášritáh
kámopabhogaparamá etávaditi niščitáh


I činnosti nespočetné zánikem končící činí,
tak i touhy ukojení za nejvyšší považují.
Věnují se nespočetným pomíjivým starostem a neochvějně považují touhu a naplnění svých potěšení za nejvyšší cíl.
I když lidé znají vyšší smysl života, přesto často propadají tělesným lákadlům a radostně si plní své touhy. Natož ti, kteří žádný vyšší smysl nevidí.
Dobré náboženství nabízí alternativu. Skromný a činorodý život v co nejvíce samostatných a soběstačných rodinných společenstvích. Člověk žijící v takovém uspořádání musí umět vycházet se svými příbuznými, pracovat pro celou rodinu jako celek a radovat se z úspěchů celé rodiny.
Takový život vyžaduje určité odříkání, skromnost a pokoru před autoritami, ale přináší mnoho životních jistot a jistě i spoustu přirozených radostí.
čintámmyslet; starat se
aparimejámnezměrný; nespočetný
čaa; také
pralajazánik
antámkonec
upášritáhuchýlit se; najít se
kámatouha
upabhogapotěšení
paramánejvyšší
etávadtoto
ititak; proto
niščitáhs jistotou; pevně
Verš : 16.12.

ášápášašatairbaddháh kámakrodhaparájanáh
íhante kámabhogárthamanjájenárthasaňčaján


Okovy sterými spjatí, jen touhu a hněv získají,
touhu se snaží ukojit, cizí majetek hromadí.
Kdo se snaží pro ukojení své touhy hromadit majetek jiných lidí, jsou mnohými okovy zapleteni do sterých pout a získají jen další touhu a hněv.
Lidé bez vznešeného cíle hledají nějaký jiný cíl a bezpečí a tím je dostatek majetku. Nejprve se snaží zabezpečit na týden, potom na měsíc a nakonec touží být zabezpečeni do konce života. Majetek se snaží získat jakýmkoli způsobem. Jak roste jejich zmatek a nejistota, stejně tak roste touha se zabezpečit.
To můžeme vidět na naší současné společnosti. Strach z nadcházející nejistoty nutí lidi zabezpečovat se a šetřit. Tím se však zpomaluje chod ekonomiky, která je na spotřebě zcela závislá a následkem bude celkový pokles ekonomiky a ještě větší nejistota.
ášánaděje; pouto
pášazapleteni
šatairsterý
baddháhsvazovat; poutat
kámatouha
krodhahněv
parájanáhdosažení; ovládnutí
íhantesnažit se
kámatouha
bhogapotěšení; požitek
arthampro někoho;věc; zisk; potřeba
anjájenajiných
arthazisk; potřeba; důvod
saňčajánhromadění
Verš : 16.13.

idamadja majá labdhamimam prápsje manoratham
idamastídamapi me bhavišjati punardhanam


Žádost tu dnes jsem naplnil, žádost tuto pak ukojím.
Toto je, i toto moje bude pak další bohatství.
Tuto žádost jsem dnes naplnil, tuto žádost příště ukojím. Toto je dnes mé a tamto potom bude moje bohatství.
Touha je v tomto verši označena jako manoratham čili něco jako "vůz mysli". To je krásný příklad toho, jak celá mysl může být podřízena jedinému cíli. Bohužel většinou je tímto cílem něco světského a časem pomíjivého. Vypěstovat si podobnou touhu pro získání věčného štěstí plynoucího z duchovního poznání se zdá být velice obtížné až nemožné. Velký význam mají hodnoty uznávané ve společnosti. V Indii, kde toto učení stále existuje a je vysoko na hodnotovém žebříčku, se objevuje tato touha po věčném štěstí u lidí častější, než na západě.
idamtyto; toto
adjadnes
majámnou
labdhamzískat
imamtuto
prápsjezískat
manorathammysl unášející; touha; žádost
idamtyto; toto
astitam (je)
idamtyto; toto
apiv; i; zahrnovat
memůj; mi
bhavišjatibudoucnost
punahznovu
dhanambohatství
Verš : 16.14.

asau majá hatah šatrurhanišje čáparánapi
íšvaro'hamaham bhogí siddho'ham balavánsukhí


Toho jsem zabil teď soka a další zabiji také,
jsem Pánem a raduji se z úspěchu, štěstí a moci.
Tohoto svého nepřítele jsem teď zabil a zabiji i další. Jsem mocný vládce, raduji se, jsem úspěšný, mocný a šťastný.
Toto je verš speciálně věnovaný vládcům, kteří mají moc a pro prosazování své vůle používají donucovací prostředky. Pokud jsou pyšní na svoje zisky v bojích, potom jsou posedlí opravdu nebezpečným bludem.
V Indii byl na vládce a jejich výchovu kladen veliký důraz, protože jejich chování ovlivňuje celou společnost. O tom hovoří i verš 3.21. Vládce musí mít vždy na paměti dobro svých lidí a být vždy tím nejlepším příkladem. Pokud je posedne popisovaná touha, potom mohou svým jednáním zničit celou zemi.
asauže; tak
majámnou
hatahzabit
šatrurnepřítel
hanišjezabiji
čaa; také
aparánjiné
apiv; i; zahrnovat
íšvarahBůh; Pán
ahamJá, jsem
ahamJá, jsem
bhogípotěšení užívající
siddhoúspěšný
ahamJá, jsem
balavánmocný
sukhíšťastný
Verš : 16.15.

ádhjo'bhidžanavánasmi ko'njo'sti sadršo majá
jakšje dásjámi modišja itjagňánavimohitáh


Bohatý a vznešený jsem, kdo jiný se mi podobá?
Obětmi, dary těším se. Tak nevědomost klame je.
Jsem bohatý a ze vznešeného rodu, kdo jiný se mi podobá? Provádím oběti, rozdávám dary a užívám slastí života. Takto je jejich nevědomost klamem ovládá.
Tento verš je určen jak vládcům, tak i kněžím. Každý musí svůj dobrý původ brát jako závazek, nikoli jako výsadu. Je to závazek ke svému úkolu ve společnosti, ke svým předkům, kteří jsou původem vznešenosti. Vše co dělám musí vycházet z nutnosti a povinnosti. Nic nesmí být děláno jen na odiv ostatním. Jakmile duch podlehne tomuto sebeklamu, potom bývá léčba velice hořká. A nezáleží na tom, zda to bude v dalších vtělení, nebo bude nemocný duch léčen již v tomto své zrodu.
ádhjobohatý
abhikompletní; celkový
džanavánzrozený
asmijsem
kokdo
anjojiný; další; ostatní
astitam (je)
sadršostejné; podobné
majámnou
jakšjeobětovat
dásjámidát; odměnit
modišjaužívat si
ititak; proto
agňánanevědomost
vimohitáhoklamán
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 7.12.2011, zobrazeno : 2481

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish