Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 104. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 104. lekce

104. pokračování korespondenčního kurzu - verše 16.21-24
Závěrečná výzva přijmout moudrost rozlišování příznivých a nepříznivých činů.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 16.21.

trividham narakasjedam dváram nášanamátmanah
kámah krodhastathá lobhastasmádetattrajam tjadžet


Tři různé do pekla vedou brány tyto Já ničící,
touha, hněv a nenasytnost. Proto se zřekni těchto tří.
Do tohoto pekla vedou tři různé brány, které ubíjejí Já. Jsou to touha, hněv a také nenasytnost. Proto se těchto tří neřestí vzdej.
Touha, hněv a nenasytnost jsou základní nepříznivé vlastnosti, tak jak je vidí východní náboženství. Již mnohokrát bylo zmíněno, jak se tyto neřesti rozvíjejí a prolínají.
Proti třem neřestem stojí tři ctnostné činnosti, které jsou dobročinnost, odříkání a oběti. Pěstování těchto tří činností přímo bojuje proti třem základním neřestem. Odříkání bojuje proti touze a hněvu, dobročinnost proti nenasytnosti a oběti dávají těmto činnostem vznešenější základ.
tritrojí
vidhamdruhy; odlišnosti
narakasjapeklo
idamtyto; toto
dvárambrána
nášanamničitel
átmanahmysl; pravé Já; svoje
kámahtouha
krodhahhněv
tathátaké; dále
lobhahtouha; nenasytnost
tasmátproto
etattoto; tento
trajamtrojí; tři
tjadžetzříkat se
Verš : 16.22.

etairvimuktah kaunteja tamodváraistribhirnarah
áčaratjátmanah šrejastato játi parám gatim


Od nich svobodný, Kauntéjo, člověk, těch tří bran temnoty,
jedná pro své Já nejlépe, pak dosáhne cíl nejvyšší.
Počínání člověka osvobozeného od těchto tří bran temnoty, Synu Kuntí, je nejlépe ve shodě s jeho pravým Já a on potom jde přímo k nejvyššímu cíli.
Kdo překoná tři základní neřesti, ten je na nejlepší cestě k sebepoznání a osvobození. Tato cesta není snadná, ale není ani obtížná. Jediné, co musíme překonat, je naše vlastní touha. Když se nám to podaří s první touhou, potom zjistíme, že to vůbec není obtížné. Navíc získáme novou nepoznanou jistotu, klid, čas a v neposlední řadě i peníze, které ušetříme díky odstranění touhy.
etaihtito
vimuktahvysvobozen
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
tamahtemný; nejhorší; kvalita temnoty; nejsilněji
dváraisbrána
tribhirtrojí
narahčlověk
áčaratichování; jednání
átmanahmysl; pravé Já; svoje
šrejahdokonalost; nejlepší
tatahpotom
játidosahuje; jde
parámvěčná; nejvyšší
gatimcíl
Verš : 16.23.

jah šástravidhimutsrdžja vartate kámakáratah
na sa siddhimavápnoti na sukham na parám gatim


Kdo se vzdá moudrých učení, jedná jen skrze touhy své,
ten nikdy úspěch nezíská, štěstí ani cíl nejvyšší.
Kdo odvrhne poučení plynoucí z moudrosti a jedná jen prostřednictvím svých tužeb, ten nikdy nezíská ani úspěch, ani štěstí a ani nejvyšší cíl.
Ten kdo nechává svou mysl unášet na touhách, podléhá hněvu a nenasytnosti, ten nemůže nikdy dojít klidu a trvalého štěstí. Neustále bude otrokem své nezkrocené a bujné mysli.
K neřestem samozřejmě patří i závislost nikotinu a alkoholu. Kolik peněz by člověk ušetřil, kdyby své závislosti přemohl ? Kolik času by získal ? Kdo však je schopen svoje závislosti překonat z vlastního rozhodnutí ?
jahkdo
šástrazbraň; moudrost
vidhimpoučení
utsrdžjaopustí
vartatesetrvávat; působit
kámatouha
káratahnástroj; prostředek
naAni; ne-
sahon; ten; tak
siddhimnaplnění; úspěch
avápnotizískat
naAni; ne-
sukhamštěstí; radost; snadno
naAni; ne-
parámvěčná; nejvyšší
gatimcíl
Verš : 16.24.

tasmáččhástram pramánam te kárjákárjavjavasthitau
gňátvá šástravidhánoktam karma kartumihárhasi


Proto ať Ti moudrosti vzor co činit nečinit sdělí,
znaje moudrost pronesenou, jen činy konej zde vhodné.
Jen tato moudrá poučení ti povinnosti a zbytečnosti správně vyloží. A až si osvojíš tuto pronesenou moudrost, potom zde konej jen vhodné a příznivé činy.
Verše 16. kapitoly jsou určeny k snadnějšímu určení, které vlastní činnosti máme chápat jako nepříznivé nebo škodlivé. Nemusíme zrovna zabíjet své oponenty, ale i tak můžeme najít podobné nepříznivé vzorce chování ve své povaze a ve svém životě.
Potom budeme moci mnohem lépe odlišit své povinnosti, které konat musíme, od činností z tužeb, které konat nemusíme a které bychom ani vykonávat neměli.
Povinností nikdy není tolik, abychom je pravidelnou každodenní prací nemohli naplnit. Na druhou stranu všechny své tužby, pokud jim necháme volný průběh, nikdy nasytit nedokážeme.
Proto pěstujme své ctnosti a plňme své povinnosti. Ve volných chvílích spočívejme v klidu a tichu, případně konejme příznivé činnosti a oběti. Toto je nejlepší cesta k ke změně vlastního života a možnému ovlivnění životů lidí v okolí.
tasmátproto
šástramzbraň; moudrost
pramánamvzor; příklad; autorita
teTobě; tito
kárjapovinnosti; činnost
akárjazbytečnost
vjavasthitaurozestavený
gňátváznajíce
šástrazbraň; moudrost
vidhánapoučení
uktampravit
karmačin; činnost
kartumvykonat; udělat
ihazde
arhasihodit se; být vhodný
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 14.12.2011, zobrazeno : 2377

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish