Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 108. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 108. lekce

108. pokračování korespondenčního kurzu - verše 17.20-22
Rozdělení darů podle tří kvalit přírody
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 17.20.

dátavjamiti jaddánam díjate'nupakárine
deše kále ča pátre ča taddánam sáttvikam smrtam


Darování z povinnosti bez čekání protislužby,
na místě, včas, potřebnému, pravím, to jsou dary čisté.
Připomínám, že dobročinnost v kvalitě čistoty vychází z pocitu povinnosti obdarovat, bez očekávání jakéhokoli zisku, na správném místě, včas a osobě zasluhující dar.
Správný a čistý dar musí obsahovat uvedené podmínky. Darování musí být z čistého srdce, když vidíme, že dar je potřebný. Musí být dán na správném místě a v pravý čas, aby obdarovaný mohl dar správně využít. Osoba, která je obdarovávána si dar musí zasloužit, měl by jí přinést možnost zlepšit svůj osud.
dátavjampotřeba darovat
ititak; proto
jadpro; který
dánamdary; dobročinnost
díjatedávání
anupakárinebez protislužby
dešemísto
kálečas; doba života
čaa; také
pátrezasluhující
čaa; také
tatto
dánamdary; dobročinnost
sáttvikamkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
smrtampřipomenout
Verš : 17.21.

jattu pratjupakárártham phalamuddišja vá punah
díjate ča pariklištam taddánam rádžasam smrtam


Ale jen pro protislužbu nebo s touhou po odměně,
když daruje se váhavě, pravím, to jsou dary z vlivu.
Ale dary jen pro protislužbu nebo z touhy po odměně, dané váhavě a s nechutí, připomínám, že toto jsou dary v kvalitě touhy a vlivu.
Darování, které není z čistého pocitu potřeby, obdarovávání váhavé, kdy se nemůžeme rozhodnout, zda osobu obdarujeme, nebo dáváme, ale bez radosti, potom je tento dar zatížen požitky nebo různými emocemi a nepřináší darujícímu žádný vnitřní klid.
jatjak
tuale; však
pratiupakáraprotislužba
arthampro někoho;věc; zisk; potřeba
phalamplody; zisky
uddišjatouhou
buď-nebo; i
punahznovu
díjatedávání
čaa; také
pariklištamváhavě; s nechutí
tatto
dánamdary; dobročinnost
rádžasamkvalita neklidu, ovládání
smrtampřipomenout
Verš : 17.22.

adešakále jaddánamapátrebhjašča díjate
asatkrtamavagňátam tattámasamudáhrtam


Nevhodné, pozdní dávání těm, kdo si dar nezaslouží,
neuctivé, přezíravé, tak se dar nečistý pozná.
Dary nevhodné a pozdní, osobám dar nezasluhujícím a dávání neuctivé a přezíravé, tak se popisují dary v kvalitě temnoty.
Nevhodný dar může být zbytečně velký nebo malý, nebo nepoužitelný nebo opožděný, takže je pro obdarovaného nepoužitelný nebo jinak nevhodný. Pokud darující necítí soucit, ale chová se povýšeně a neuctivě, potom takový dar nepřináší klid, ale posiluje Ego a způsobuje hlubší nevědomost a nesvobodu.
adešamimo místo
kálečas; doba života
jadpro; který
dánamdary; dobročinnost
apátrebhjašnezasluhující
čaa; také
díjatedávání
asatneskutečno
krtamdělat; způsobit; úděl
avagňátampřezírat; pohrdat
tatto
támasamkvalita temnoty
udáhrtampopsat
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 14.12.2011, zobrazeno : 2679

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish