Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 119. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 119. lekce

119. pokračování korespondenčního kurzu - verše 18.61-66
Poslední Kršnova výzva k oddanosti a odevzdání Bohu
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 18.61.

íšvarah sarvabhútánám hrddeše'rdžuna tišthati
bhrámajansarvabhútáni jantrárúdháni májajá


Nejvyšší Pán všem bytostem v místě srdce, dlí Ardžuno,
pohybuje všemi tvory v soustavě představ spojených.
Nejvyšší Pán spočívá v srdci všech bytostí, Ardžuno. On pohybuje všemi bytostmi v soustavě spojující jejich představy.
Podstatou každé bytosti je věčný princip. Ten je v každé bytosti a je úplně stejný. Díky němu se může odehrávat toto úžasné představení. Každá vnímající bytost má svoji mysl, která mu zobrazuje okolní svět. Pokud se dva lidé setkají, prožívají jednu situaci, ale každý ze svého úhlu pohledu.
Vy vidíte svého přítele a Váš přítel vidí Vás. Když přijde někdo další, také vidí situaci z jiného úhlu a jeho představa je odlišná od vašich dvou představ. Přesto všechny vycházejí z jedné situace. Pokud bychom byli schopni vnímat vícero představ najednou, viděli bychom jak se vzájemně prolínají a proplétají.
Když Ardžuna prožíval v 11. kapitole vesmírnou vizi, viděl tisíce různých představ vnímaných tisícerýma očima. Na chvíli se stal oním základním principem prostupující všechno stvořené.
íšvarahBůh; Pán
sarvavšichni; vše
bhútánámbytosti
hrdsrdce
dešemísto
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
tišthatisetrvat; zůstat
bhrámajanpohybovat; hýbat
sarvavšichni; vše
bhútánibytosti; tvory; prvky
jantrastroj; soustava
árúdhánizasazen; zapojen
májajáMájá; představa;
Verš : 18.62.

tameva šaranam gaččha sarvabhávena bhárata
tatprasádátparám šántim sthánam prápsjasi šášvatam


V něm pevně své útočiště měj celým bytím Bhárato,
Jeho milostí nejvyšší stav míru získej navěky.
Svým celým bytím v něm měj bezpečné útočiště Bhárato, a Jeho milostí navěky získej stav nejvyššího míru.
Snaž se najít cestu k nejvyššímu principu, do jeho vznešeného hlediska. Tam nalezni svůj skutečný bezpečný útulek. Nezáleží na tom, co se odehrává ve světě. Důležité je, zda jsi našel sám sebe. Vše co se ve světě odehrávalo bylo jen představení, které ti mělo ukázat cestu ke tvému pravému Já.
tamk němu; tomu
evajistě; zajisté; samozřejmě
šaranamútočiště
gaččhazískat
sarvavšichni; vše
bhávenabytí; existence (mysl, řeč a činy)
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
tatto
prasádátBoží milost; klid; připravenost k realizaci; požehnaný pokrm
parámvěčná; nejvyšší
šántimmír; klid
sthánamstav; trvání
prápsjasizískat
šášvatamvěčné
Verš : 18.63.

iti te gňánamákhjátam guhjádguhjataram majá
vimršjaitadašešena jatheččhasi tathá kuru


Tak jsem ti poznání tajné, nejvzácnější Já vysvětlil,
uvaž toto vše pozorně a jak chceš tak se zachovej.
Tak jsem ti nyní vysvětlil to poznání nejvzácnější a tajemné, promysli si vše pečlivě a jak budeš chtít, tak jednej.
Závěrečná řeč Kršny. Vše bylo již řečeno. Nyní záleží na Ardžunovi, jak s touto moudrostí naloží. Má chvilku klid, aby si to promyslel. Nemá moc času, Durjódhana v protějším vojsku se již nemůže dočkat až bitva začne a zatím musí hodiny přihlížet, jak Kršna poučuje Ardžunu.
ititak; proto
teTobě; tito
gňánampoznání
ákhjátamvysvětlit
guhjádtajné; vzácné
guhjatajné; vzácné
taramvětší
majámnou
vimršjauvážit; promyslet
etattoto; tento
ašešenavšechny; bez vyjímky
jathájako; jak
iččhasichtít
tathátaké; dále
kuruKuruovský; vykonávat
Verš : 18.64.

sarvaguhjatamam bhújah šrrnu me paramam vačah
išto'si me drdhamiti tato vakšjámi te hitam


Znovu ze všech nejtajnější slyš Moje slova nejlepší.
Milý jsi Mi převelice, tak sdělím je pro blaho Tvé.
Ze všech nejtajnější znovu slyš Má nejvyšší slova. Milý jsi Mi velice, tak proto pronesu je k tvému blahu.
Jelikož Ardžuna nemá dostatek klidu k tomu, aby si předanou moudrost zcela uvědomil a přijal, Kršna přednáší další vzácné poučení. To je veliká přednost Bhagavadgíty, protože i ostatní lidé jsou různě pozorní, mají různou trpělivost a většinou nemají pro duchovní růst moc času.
sarvavšichni; vše
guhjatajné; vzácné
tamamnejvíce
bhújahznovu; dále
šrrnuslyš; poslechni si
memůj; mi
paramamnejvyšší
vačahslova
ištahdrahý; milý
asijsi
memůj; mi
drdhamhouževnatá; pevná
ititak; proto
tatahpotom
vakšjámivyjevím
teTobě; tito
hitamblaho
Verš : 18.65.

manmaná bhava madbhakto madjádží mám namaskuru
mámevaišjasi satjam te pratidžáne prijo'si me


Na Mne Mysli, buď Mi oddán, Mně obětuj a Mně se klaň.
Ke Mně dojdeš, tobě pravdu pravím, neboť jsi Mi drahý.
Na Mne mysli, staň se Mým oddaným, pro Mne konej oběti a Mně se klaň. Mého stavu jistě dosáhneš, pravdu ti pravím, neboť jsi Mi drahý.
Opakování části posledního verše z 9. kapitoly o nejvyšší moudrosti má poskytnout Ardžunovi, a samozřejmě i nám všem, chvíli času na přijetí moudrosti Bhagavadgíty. Než se tak stane, musíme se spolehnout na Kršnu. Pokud se mu zcela odevzdáme popisovaným způsobem, nemůžeme sejít ze správné cesty. A až dojdeme k cíli tak poznáme, že Kršnova slova byla zcela pravdivá.
manMně; mi; ke mně
manámysli
bhavabuď; staň se
matMne; mým
bhaktooddaný
matMne; mým
jádžíobětuj
mámmne
namaskuruklanět se; zdravit (poklonou)
mámmne
evajistě; zajisté; samozřejmě
ešjasizískáš; dosáhneš; dojdeš
satjampravdivost; pravda
teTobě; tito
pratidžánepravím; dávám slovo; slibuji
prijahdrahý; vzácný; ctěný
asijsi
memůj; mi
Verš : 18.66.

sarvadharmánparitjadžja mámekam šaranam vradža
aham tvá sarvapápebhjo mokšajišjámi má šučah


Všeho řádu zcela vzdej se, jen ve Mně hledej útulek,
Já tě od všech provinění osvobodím, tak opusť žal.
Nebuď smutný. Všeho, co ti osud nadělil, se vzdej, své útočiště najdi jedině ve Mně a Já tě od všeho zlého osvobodím.
Tento verš je velice důležitý, ale je také nutné ho dobře vysvětlit. Kršna jistě nenabádá Ardžunu, aby nebojoval a utekl se k němu schovat. Tím by popřel svá slova z veršů 18.59-60. Ardžuna bude samozřejmě bojovat s nepřáteli a plnit svoji povinnost, pro kterou se narodil.
Tento verš musíme vidět v tomto smyslu. Konej své povinnosti, cvič všechny uvedené jógy a získávej potřebné znalosti a zkušenosti. Hledej, zkoumej a poznávej svou mysl, snaž se ze všech sil poznat ono nejvznešenější tajemství. Až dospěješ do stavu, kdy tvá snaha bude rušit klid, který se díky získaným znalostem začal vytvářet, potom se můžeš po dobrém uvážení vzdát svých cvičení a rituálů a hledej útočiště u svého ideálu. Tehdy budeš připraven a Kršna tě vysvobodí ze zajetí iluze a klamu.
sarvavšichni; vše
dharmánOsud; řád; posvátné obřady; oběti a morální povinnosti popsané védami
paritjadžjazanechat
mámmne
ekamjediný
šaranamútočiště
vradžajdi
ahamJá, jsem
tvák tobě
sarvavšichni; vše
pápebhjahhříšník
mokšajišjámiosvobodím
ne; nikdy
šučahsmutek
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 6.1.2012, zobrazeno : 2434

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish