Svět mysli - První pradakšina pod Horou v březnu

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


První pradakšina pod Horou v březnu

Vážení přátelé

První březnová pradakšina zde pod Arunáčalou proběhla důstojně a nabídla opět kromě spousty atrakcí také nahlédnutí za oponu iluze, která zastírá naše vnímání skutečnosti. Vize tohoto světa jsou jako ty brýle, které byly poutníkovi nasazeny v Labyrintu světa a ráji srdce. Stržení opony iluze není však jen prohlédnutí přetvářky světa, ale pochopení pravé podstaty bytí a bytostí.
Nicméně vraťme se k virtuální zprávě z iluzorního světa a jeho obrázkům. První je chodící (v této chvíli sedící) transparent propagující bezmasý způsob života. Další obrázek ukazuje dav poutníků mířících za Sluncem o úplňkové noci. Krásně se k tomu hodí 12. verš 15 kapitoly Bhagavadgíty :

Ten Slunce jas pronikavý, svět zcela osvětlující,
i ten Měsíc a ten oheň, ta záře věz, že Moje je.

Na dalších snímcích vidíte ty ohně z kafru a lampiček s olejem nebo máslem a pak i východ Měsíce. O poutníky bylo dobře postaráno, každý si mohl koupit občerstvení a nebo získat nějaké požehnání nebo duchovní suvenýr z cesty okolo posvátné Hory, nahlédnout na sochy slavnostně vyzdobených bohů a světců a odnést si radost a optimismus do běžného života. Bylo možno opět koupit různá sypátka. Vidíte, že ani o půlnoci dav neoslaboval a lidé kroužili kolem Arunáčaly - Šivy ve velikém množství. Předposlední snímek ukazuje, že citróny mají tuto noc vyloženě smůlu a na posledním je obřad u Dakšinamurtiho, tiché formy boha Šivy sedící pod stromem a hledící k jihu. Protože byl čtvrtek, tak byla ještě navíc pravidelná čtvrteční oslava tohoto zajímavého idolu. Když Brahmovi synové Kumáři hledali moudrost, šli nejprve k Višnuovi, bohu udržovateli. Když tam došli, uviděli běžnou domácnost, ženu, děti a řekli si, jak tady může být nejvyšší moudrost. Tak se rozhodli, že vyrazí za Šivou. Šiva to viděl a když se podíval okolo sebe, viděl rodinu, ženu a děti. Tak se rozhodl, že se Kumárům na cestě zjeví v podobě Dakšinamurtiho, tichého mudrce sedícího pod stromem tváří na jih. Když k němu Kumáři došli, byli uchváceni jeho zjevem a brzo poznali moudrost, kterou hledali.

Mějte se krásně a taky najděte to, co hledáte !!!

Josef Fric

Zařazeno dne : 2.3.2018, zobrazeno : 603

Seznamte se
Arunáčala

O Arunáčale
Om Arunachala

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish