Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 4. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 4. lekce

4. pokračování korespondenčního kurzu - verše 1.12-19
Poslední přípravy k boji, troubení na lastury k zastrašení protivníka
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 1.12.

tasja samdžanajanharšam kuruvrddhah pitámahah
simhanádam vinadjoččaih šankham dadhmau pratápaván


Aby duch jeho pozvednul, nejstarší předek Kuruů,
Jako lev řevem rozezněl lasturu dechem statečně.
K pozvednutí ducha Durjódhany, kuruovský předek, praotec Bhíšma, zadul do své lastury a rozezvučel ji statečně lvím hlasem .
Durjódhana se snažil u Dróny nalézt podporu, ale Dróna zůstal mlčky. Proto Bhíšma, praotec rodu rozezněl svou lasturu, aby Kuruovce povzbudil k boji.
tasjajeho
samdžanajanpozvednout
haršamradost
kuruKuruovský; vykonávat
vrddhahnejstarší; předek
pitámahahpraotec
simhalev
nádamvydat hlasitý zvuk
vinadirozezvučet
uččaihhlasitě
šankhamlasturu
dadhmaufoukat; dout
pratápavánstatečný
Verš : 1.13.

tatah šankhášča bherjašča panavánakagomukháh
sahasaivábhjahanjanta sa šabdastumulo'bhavat


Nato lastury, bubínky bubny, kotle a trumpety
najednou silně zazněly, tak nastal lomoz divoký.
Nato všechny kuruovské lastury, bubny, bubínky a rohy náhle zazněly a nastal bouřlivý hluk.
tatahpotom
šankhášlastury
čaa; také
bherjašvelké bubny
čaa; také
panavánakabubínky a kotle
gomukháhrohy
sahasanajednou
evájistě; zajisté
abhjahanjantaspolečně zazněly
sahon; ten; tak
šabdaslomoz
tumulobouřlivý; divoký
bhavatbyl; nastal
Verš : 1.14.

tatah švetairhajairjukte mahati sjandane sthitau
mádhavah pándavaščaiva divjau šankhau pradadhmatuh


Potom na válečném voze taženém koňmi bílými,
Mádhava a Pánduovec v Božské lastury zaduli.
Potom na válečném voze taženém bílými koňmi, Kršna, manžel bohyně štěstí a Pánduův syn Ardžuna rozezvučeli své Božské lastury.
Tento skvělý vůz, prapor s opičím bohem Hanumánem, který v bitvě děsivě řval, nebeský luk Gándíva a dva nevyčerpatelné toulce šípů dostal Ardžuna darem od boha vod Varuny na žádost boha ohně Agniho. Agni požádal Kršnu a Ardžunu o pomoc při spálení lesa u Khándavy. Byl přesycen oběťmi přepuštěného másla a potřeboval jako lék byliny, maso zvířat a dřevo tohoto lesa. Les však chránil bůh Indra a neustále Agnimu bránil jej pozřít. Ardžuna s Kršnou jako vozatajem odrazil nejen útok svého otce Indry, ale i následný útok všech nebešťanů.
Bílé koně zapřažené do kočáru, které v boji nikdy nepadnou, dal Ardžunovi Gandharva Čitraratha, za to, že ho naučil používat jednu ze svých nebeských zbraní.
tatahpotom
švetairbělostný
hajairkoně
juktezapřažen
mahatimocný; veliký
sjandaneválečný vůz
sthitauumístěn; postaven
mádhavahKršna - manžel bohyně štěstí a příznivého osudu Lakšmí
pándavahArdžuna - syn Pándua
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
divjauBožský
šankhaulastury
pradadhmatuhrozezvučet
Verš : 1.15.

páňčadžanjam hršíkešo devadattam dhanamdžajah
paundram dadhmau mahášankham bhímakarmá vrkodarah


Páňčadžanju Hršikéša, Dévadattu Dhánandžaja,
Paundru, obrovskou lasturu, zadul Bhíma s vlčím břichem.
Páňčadžanju rozezněl Kršna, pán smyslů, Bohy darovanou Dévadattu Ardžuna, dobyvatel vítězství, do obrovské lastury Paundry zadul Bhíma, schopný hrozných činů.
Ze spáleného Khándavského lesa se zachránil jediný obyvatel, démon Mára, rovný božskému staviteli Višvakarmanovi. Mára byl inteligentní a hledal u Ardžuny útočiště. Žádný kšátria nesmí odmítnout nikoho, kdo u něj hledá ochranu a musí ho chránit. Jako dar přinesl tuto skvělou lasturu Ardžunovi, Bhímovi dal obrovský kyj a Pánduovcům postavil nádhernou sněmovní síň.
Tato skvělá síň však vzbudila obrovskou závist v Durjódhanovi, který hledal způsob, jak bohatství Pánduovců získat. Nakonec přemluvil svého otce, aby Judhišthiru a jeho bratry pozval ke hře v kostky. Durjódhanův strýc Šakuni byl mistrem v hraní kostek. Judišthira, který toto úmění neznal, s ním musel na žádost svého strýce a pěstouna Dhritaráštry hrát.
Judhišthira vše prohrál, včetně Draupadí, sebe i svých bratrů. Draupadí byla přivlečena velice nevybíravě před shromáždění. Tam však žádala odpověď, zda Judhišthira, po té co prohrál sebe, mohl prohrát i ji? Nikdo jí odpovědět nedokázal a Dhritaráštra jí nakonec dá svobodu a vrátí vše, co Pánduovci prohráli.
Tím však bylo zaseto obrovské sémě nenávisti mezi Pánduovce a Kuruovce, Durjódhana žádal svého otce o novou hru v kostky, kde kdo prohraje, bude muset odejít na třnáct let do vyhnanství. Pánduovci opět prohráli a odešli na dvanáct let do lesa a poslední rok strávili u Viráty, krále Matsjů. Po skončení vyhnanství žádají svůj majetek zpět, ale Durjódhana ho vydat nechce. Proto teď stojí na válečném poli.
Vlčí břich je synonymum Bhímy, siláka, který vždy jedl obrovské množství jídla.
páňčadžanjamJméno Kršnovy lastury
hršíkešahKršna - Pán smyslů, potěšení
devadattamBohy darovaná - jméno Ardžunovy lastury
dhanamdžajahArdžuna - dobyvatel bohatství
paundramJméno Bhímovy lastury
dadhmaufoukat; dout
maháobrovský; velký
šankhamlasturu
bhímaBhíma - doslova hrozný; bratr Ardžuny; syn boha větru Vájua; obrovský silák a jedlík
karmáčin
vrkodarahBhíma - nenasytný jedlík; jeden z Pánduovců, doslova vlčí vnitřnosti
Verš : 1.16.

anantavidžajam rádžá kuntíputro judhišthirah
nakulah sahadevašča sughošamanipušpakau


Anantavidžaju pak král, Kuntin syn ten Judhišthira,
Nakula a Sahadéva, Sughóšu Manipušpaku.
Anantavidžaju, lasturu nespočetných vítězství rozezněl král Judhišthira, syn Kuntin, dvojčata Nakula a Sahadéva libozvučnou Sughóšu a perlokvětou Manipušpaku.
Judhištira je nejstarší syn Pándua. jeho otec je bůh řádu Dharma. Judhištira je korunovaný vládce světa, a to i v době, kdy je ve vyhnanství. Judhišthira je nejctnostnější muž, který dokonale zná řád tak, jak je popsán ve Védách a je naprosto pravdomluvný.
Nakula a Sahadéva jsou synové druhé Pánduovy manželky Mádrí. Jsou dvojčata a jsou syny nebeských blíženců, dvojčat Ašvinů.
anantavidžajamNespočetná vítězství - jméno lastury krále Pánduovce Judhišthiry
rádžákrál
kuntíKuntí - první manželka Pándua; otce Pánduovců
putrosyn
judhišthirahJudhišthira - nejstarší syn Pándua; zplozen bohem řádu Dharmou
nakulahNakula - syn druhé Pánduovy manželky Mádrí; zplozen jedním z bratrů Ašvinů, božských lékařů
sahadevašSahadéva - syn druhé Pánduovy manželky Mádrí; zplozen jedním z bratrů Ašvinů, božských lékařů
čaa; také
sughošaZvučná - Jméno Nakulovy lastury
manipušpakauPerlovokvětná - jméno Sahadévovy lastury
Verš : 1.17.

kášjašča paramešvásah šikhandí ča mahárathah
dhrštadjumno virátašča sátjakiščáparádžitah


Vládce Káší, lukostřelec, Šikhandin, bojovník velký,
Dhrštadjumna a Viráta, Sátjaki neporažený,
Rádža z Varanásí, sám mocný lukostřelec, Šikhandin, veliký bojovník, Dhrštadjumna, Viráta a neporazitelný Sátjaki
Šikhandin, syn Drupady, se narodil jako žena, mužské pohlaví získal výměnou za své ženské od jakšy jménem Sthunakarna. V minulém životě byl dívkou jménem Amba. Bhíšma, praotec Kuruovců ji s jejími sestrami unesl jako manželky pro svého nevlastního bratra. Amba však byla zasnoubena se Šalvou. Proto byla propuštěna, ale Šalva si nemohl Ambu vzít, protože byla únosem pošpiněna její čest. Žádala Bhíšmu, aby se s ní oženil. Ten odmítl, protože složil slib, že se nikdy neožení. Amba začala Bhíšmu nenávidět a konala hroznou askezi, aby přivodila jeho smrt.
Bhíšma využil svého požehnání, že zemře, až si to bude přát. Boj s Pánduovci ho netěšil a proto se rozhodl, že padne v boji. Proto poradil Ardžunovi, aby před sebe Šikhandina postavil a zaútočil na něj. Bhíšma byl vázán slibem, že nikdy nezaútočí na ženu. Proto se nebránil útoku Ardžuny a Šikhandina a sklonil své zbraně. Jen Ardžuna měl takovou moc, aby Bhíšmu se skloněnými zbraněmi svými šípy porazil. Bhíšma padl, ale protože nebyl příznivý čas pro smrt, zůstal naživu ležet na bojišti probodán stovkami šípů. Takto přežil válku a po válce předával svou moudrost Pánduovcům, aby je povzbudil k vládě nad zničenou zemí.
Dhrštadjumna je syn Drupady (viz 1.3.), Sátjaki je Jujudhána (viz. 1.4.)
kášjašKrál Káší (Varanásí)
čaa; také
paramešvásahmocný lukostřelec
šikhandíŠikhandin - syn Drupady, v bitvě zabije Bhíšmu. V minulém životě byl žena, kterou Bhíšma unesl a tak jí zkazil celý život. Narodil se jako žena, ale získal mužské pohlaví. Bhíšma byl vázán slibem, že nikdy nezaútočí na ženu.
čaa; také
mahárathahVelitel velkého vozu - schopný bojovat najednou proti desetitisíci lučištníků
dhrštadjumnoDhrštadjumna, syn Drupady, zrozen aby zabil Drónu, svého učitele
virátašViráta - král Matsjů, u něhož v přestrojení našli Pánduovci a Draupadí útočiště v posledním roce vyhnanství
čaa; také
sátjakišSatjaki - Jujudhana; Ardžunův žák a přítel z Kršnova rodu Jaduovců
čáa; také
parádžitahneporazitelný
Verš : 1.18.

drupado draupadejášča sarvašah prthivípate
saubhadrašča mahábáhuh šankhándadhmuh prthakprthak


Drupada, Draupadí syni, ti tak všichni, Vládče země,
Saubhadry syn zbraní mocných, do lastur dují pospolu.
Drupada, synové Draupadí i mocně vyzbrojený syn Saubhadry, a všichni ostatní, Ó Vládce země, do lastur silně dují pospolu.
drupadoDrupada - nepřítel Dróny. Jeho syn se narodil, aby Drónu zabil. Když požádal Drónu, aby ho učil válečnému úmění, ten mu vyhověl.
draupadejášPět synů Draupadí - společné manželky Pánduovců. Spojení pěti Pánduovců a jediné manželky symbolizuje spojení pěti smyslů a neklidné mysli.
čaa; také
sarvašahzcela; vše
prthivípateVládče země; králi
saubhadrašAbhimanju - syn Ardžuny a Kršnovy sestry Saubhadry
čaa; také
mahábáhuhmocně vyzbrojení
šankhánlastury
dadhmuhfoukat; dout
prthakjednotlivě; odděleně; různé
prthakjednotlivě; odděleně; různé
Verš : 1.19.

sa ghošo dhártaráštránám hrdajáni vjadárajat
nabhašča prthivím čaiva tumulo vjanunádajan


To hřmění Dhrtaráštrovcům srdce jim tříští, rozdírá,
jistě i nebe i zemi, tak děsivě rozeznívá.
Ten hřmot rozdíral Dhrtaráštrovým synům jejich srdce a nebe i zemi děsivě rozezněl.
Tento verš upozorňuje, že válečný ryk mnohem menší armády Pánduovců vyděsil větší armádu Kuruovců, zatímco válečný ryk Kuruovců Pánduovskou armádu nevystrašil.
Každý člověk, který propadne touhám a koná zlé činy, je tváří tvář spravedlnosti vystrašen. Uvnitř každého, i zlého člověka, vždy probíhá vnitřní boj, ale jeho ctnost není dostatečně silná. Když se objeví silná ctnost odhodlaná nastolit spravedlnost, je takový člověk vyděšen.
sahon; ten; tak
ghošohřmot; hluk
dhártaráštránámDhrtaráštrovým synům i jejich společníkům
hrdajánisrdce
vjadárajattříštit; drásat
nabhahnebe
čaa; také
prthivímzemi
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
tumulobouřlivý; divoký
vjanunádajanrozeznět
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 5.6.2011, zobrazeno : 2712

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish