Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 70. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 70. lekce

70. pokračování korespondenčního kurzu - verše 11.1-4
Odhalení vesmírné podoby
Ardžuna si v minulé kapitole od Kršny vyslechne jakým rozličným způsobem se Bůh, zosobněný Krišnou, projevuje. Tato kapitola začíná Ardžunovou touhou alespoň částečně uvidět tyto podoby. Kršna svému oddanému samozřejmě vyhoví, ale vysvětlí mu, že tuto velikost nelze vidět lidským zrakem.
Jednou za Šrí Ramanou Maharšim přišel bohatý člověk a nabízel Šrí Ramanovi všechny své peníze, když mu umožní vidět Boha. Šrí Ramana mu odpověděl, že vidět Boha není možné. Nabídl mu však, že z něj může Boha udělat. Toto tvrzení je zcela v souladu s učením Advaity i Bhagavadgíty. Cokoli vidíme je vize, pomíjivost, která se objevila a zmizí. My hledáme to, co tu je pořád, co je věčné a neměnné a pokud se nám podaří rozhrnout závoj pomíjivé iluze, pak jsme, alespoň na okamžik, svou podstatou. Tento prožitek není vize. Je to jen pohled na iluzorní svět z věčnosti podstaty.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 11.1.

ardžuna uváča
madanugrahája paramam guhjamadhjátmasamgňitam
jattvajoktam vačastena moho'jam vigato mama


Ardžuna uvádí :
Tak jsi mi z přízně nejvyšší tajemství zdroje Já zvané
slovy Tvými takto řekl a odstranil jsi ten klam můj.
Ardžuna pravil:
Ty jsi přednesl z náklonnosti ke Mně nejvyšší tajemství o původu Já a tato Tvá slova můj klam ten odstranila.
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
matMne; mým
anugrahájanáklonost
paramamnejvyšší
guhjamtajemství; záhada; zázrak
adhjátmaprostoupený Já; celé Já
samgňitamnazývat; označovat
jatjak
tvajaTvá
uktampravit
vačasslova
tenatento
mohahzmatení; klam
ajamtoto
vigatozbavit; odstranit
mamamoje
Verš : 11.2.

bhavápjajau hi bhútánám šrutau vistarašo majá
tvattah kamalapatrákša máhátmjamapi čávjajam


O vzniku, zániku tvorů poslouchal jsem Tě pozorně,
Ó Lotosolistooký, i bytí vznešeném pravém.
O vzniku a zániku bytostí a také o vznešeném pravém bytí jsem Tě poslouchal pozorně, Ó příteli s očima podobnýma listům lotosů.
Hledající naslouchá svému učiteli, hledá v knihách a všechny poznatky sám ve vlastním praktickém cvičení zkouší na sobě a své mysli. Recept na štěstí není složitý. Obtížná část je přemoci své neřesti a pochyby. To však nemůže udělat nikdo jiný než hledající člověk.
Je nutno najít rovnováhu mezi požitkem a odříkáním, oddaností k Bohu a závislostí na Bohu nebo na světě. I oddanost je metoda výcviku mysli a i tato metoda musí být správně použita, aby nepřinesla stejnou nesvobodu, jaké se hledající snaží zbavit. Cílem snažení je zcela samostatná bytost nezávislá na i svém současném těle, která však plní všechny potřebné úkoly, které život v těle, rodině a společnosti přináší.
bhavabuď; staň se
apjajauzánik
hijistě; také
bhútánámbytosti
šrutauslyšet
vistarašahpodrobně; detailně
majámnou
tvattahod Tebe
kamalalotos
patralístek
akšaoči
máhátmjamvznešené bytí
apiv; i; zahrnovat
čaa; také
avjajamneměnné; skutečné
Verš : 11.3.

evametadjatháttha tvamátmánam paramešvara
draštumiččhámi te rúpamaišvaram purušottama


To co jsi nyní uvedl o Tvém Já, Pane Nejvyšší,
vidět chci v podobě Tvojí, Božské, Ó Purušotamo.
Tak jak jsi mluvil o Tvém Já, Ó Nejvyšší Pane, tak chci vidět Tvou Božskou podobu, Ó Nejvyšší Osobo.
evamtak
etattoto; tento
jathajako
átthařečeno
tvamtě; tebe; ty
átmánammysl; pravé Já
paramanejvyšší; věčný
íšvaraBůh; Pán
draštumvidět
iččhámichtít
teTobě; tito
rúpampodoba; forma
aišvaramBožský
purušottamaKršna - Nejvyšší bytost
Verš : 11.4.

manjase jadi taččhakjam majá draštumiti prabho
jogešvara tato me tvam daršajá'tmánamavjajam


Jestli myslíš, že Já mohu spatřiti to, Ó Nejvyšší,
Jógy Pane, potom mi Tvé odhal, pravé Já skutečné.
Myslíš-li, že je možné, abych ho Já takto uviděl, Ó Nejvyšší, potom mi odhal Tvé skutečné Já, Ó Vládče Disciplíny.
Když víra přemůže pochyby, když je hledající připraven a když je jeho vlastní snahou jeho pouto k tělu nalomeno, tehdy může dostat dar Božské milosti. Je to první krátký prožitek věčnosti. Jde o rozpojení vazeb mezi věčným duchem a tělem i okolním světem. Představa těla a světa se nezmění, změní se ten, kdo vnímá. Toto rozpojení pouta se strastí, jak je popisováno ve verši 6.23. přináší intenzivní uvolnění duchovní i tělesné a tím i zatím nikdy nepoznanou blaženost.
Tento dar zcela změní rozložení sil uvnitř hledajícího ve prospěch ducha, i když ego na tomto stavu umí také velice vydělat. Problémem ega však je, že neumí tento stav vyvolat. Ego tento stav svobody celou dobu potlačuje a zakrývá. Aby se stav svobody znovu objevil, musí ego opět na tuto chvíli zmizet.
manjasemyslet
jadijestli
tatto
šakjammožné
majámnou
draštumvidět
ititak; proto
prabhoKršna - Nejvyšší Pán
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
íšvaraBůh; Pán
tatahpotom
memůj; mi
tvamtě; tebe; ty
daršajáodhal; ukaž
átmánammysl; pravé Já
avjajamneměnné; skutečné
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 6.10.2011, zobrazeno : 2470

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish