Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 79. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 79. lekce

79. pokračování korespondenčního kurzu - verše 11.47-50
Kršna uklidňuje Ardžunu ve své lidské podobě a poučuje ho o Božské milosti.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 11.47.

šrí bhagaván uváča
majá prasannena tavárdžunedam rúpam param daršitamátmajogát
tedžomajam višvamanantamádjam janme tvadanjena na drštapúrvam


Šrí Bhagaván uvádí :
Mou milostí jsem ti Ardžuno tuto podobu Nejvyšší Jógou Já zjevil,
skvělou, veškerou, bez konce, původní. Tak Mne nikdo jiný neviděl dříve.
Blahoslavený Pán pravil:
Mojí milostí jsem ti, Ardžuno, pomocí disciplíny pravého Já, odhalil tuto Nejvyšší podobu, plnou záře, všeobsahující, nekonečnou a původní. Tak jako ty Mne nikdo dříve neviděl.
Kršna ihned Ardžunovi připomíná, že to, co právě prožil, byl dar od Kršny. Dar, který se získává snahou, vírou a oddaností. Tento stav nelze získat jen touhou a snahou. Správná snaha vede ke změně osobnosti hledajícího. Až nastane dostatek změn, přijde dar boží milosti.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
majámnou
prasannenamilost; potěšení
tavatvůj
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
idamtyto; toto
rúpampodoba; forma
paramnejvyšší; dávné; věčné
daršitamodhalil
átmapravé Já; mysl
jogátJógou; jóga
tedžojas; záře; vlastnost; smělost
majamoplývat
višvamvesmír; vše
anantamnespočetně
ádjamprvotní; počáteční
jantyto
memůj; mi
tvattobě; tebou
anjenajiný; další; ostatní
naAni; ne-
drštavidět; být si vědom
púrvampředchozí
Verš : 11.48.

na vedajagňádhjajanairna dánairna ča krijábhirna tapobhirugraih
evamrúpah šakja aham nrloke draštum tvadanjena kurupravíra


Oběťmi Véd, studiem, ani dary, ani obřady či vzdáním se krutým
tuto podobu Mou nespatří jiní zde v lidském světě, Kurue udatný.
Ani Védskými oběťmi, ani studiem, ani dary, ani obřady, ani krutým odříkáním tuto Mou podobu nemůže spatřit nikdo jiný v hmotném světě, Kuruovče nejudatnější.
Védské a ostatní náboženské oběti a rituály jsou nesmírně důležité na společenské úrovni. Studium je důležité, protože dodává teoretický základ. Dary jsou důležité, protože oslabují touhy a nenasytnosti a rozvíjí soucit. Toto všechno jsou pomocné prostředky. Hlavním prostředkem je vlastní snaha o změnu vlastní osobnosti. Zmíněné prostředky jsou dobré, ale ke konečnému cíli vedou velice pomalu. Proto je nutno pěstovat klid pomocí meditace, zkoumat vlastní mysl, její fungování. Dále je velice dobré pěstovat oddanost a pokoru. To je popsáno v předchozích kapitolách.
Kruté trýznění těla má jediný význam, poznání, že tudy cesta nevede. To je popsáno ve verších 6.16-17. Tělo trýzní pouze ego. Ego raději zabije tělo, než aby se vzdalo a zmizelo.
naAni; ne-
vedavědět; Védy, posvátné knihy
jagňaoběť
adhjajanairstudium
naAni; ne-
dánairdary; dobročinnost
naAni; ne-
čaa; také
krijábhiroběti; rituály
naAni; ne-
tapobhirodříkání; pokání
ugraihstrašný; krutý
evamtak
rúpahpodoba; forma
šakjamožné
ahamJá, jsem
nrlokehmotný svět
draštumvidět
tvattobě; tebou
anjenajiný; další; ostatní
kuruKuruovský; vykonávat
pravíranejudatnější
Verš : 11.49.

má te vjathá má ča vimúdhabhávo drštvá rúpam ghoramídrnmamedam
vjapetabhíh prítamanáh punastvam tadeva me rúpamidam prapašja


Netrap se více a nenech se zmásti vida podobu děsivou Mou tuto.
Překonej strach, radostnou myslí znovu na Moji podobu tuto pohlédni.
Netrap se a nenech zmást pohledem na tuto Mou děsivou podobu. Překonej strach a s radostnou myslí znovu na Mne, na tuto Mou podobu pohlédni.
Kršna uklidňuje Ardžunu opět ve své lidské podobě. Uznává, že pohled na celý vesmír není snadný pro nezkušenou mysl. V dalším textu Kršna vysvětlí, co je na duchovní cestě nejdůležitější.
ne; nikdy
teTobě; tito
vjathátrápit
ne; nikdy
čaa; také
vimúdhaklamný
bhávobýt stálý; existovat
drštváhledět
rúpampodoba; forma
ghoramstrašný; hrozný
ídrntakovýto
mamamoje
idamtyto; toto
vjapetapřekonat
bhíhstrach
prítaštěstí; radost
manáhmysl
punahznovu
tvamtě; tebe; ty
tatto
evajistě; zajisté; samozřejmě
memůj; mi
rúpampodoba; forma
idamtyto; toto
prapašjapohlédnout
Verš : 11.50.

saňdžaja uváča
itjardžunam vásudevastathoktvá svakam rúpam daršajámása bhújah
ášvásajámása ča bhítamenam bhútvá punah saumjavapurmahátmá


Saňdžaja uvádí :
To Ardžunovi Vasudéva řekl, Svoji podobu mu odhalil znovu
a uklidnil ho zděšeného opět zjevil se v mírné formě, Duch Veliký.
Saňdžaja pravil:
Takto promluvil Krišna Vasudéva k zhrozenému Ardžunovi, odhalil mu znovu Svoji podobu a uklidnil ho. Kršna, tento Skvělý duch se opět objevil ve své mírné podobě.
Poslední verš kosmické vize v rytmu trištubh pronáší Saňdžaja. I on, z milosti Kršnovy, prožil stejný prožitek jako Ardžuna.
saňdžajaSaňdžaja - služebník krále Dhrtaráštry; obdařen vnitřním zrakem popisuje králi děj na bitevním poli; vázat; poutat
uváčapravil
ititak; proto
ardžunamArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
vásudevahVasudéva - Kršna, syn Vasudévy
tathátaké; dále
uktvářekl
svakamSvou
rúpampodoba; forma
daršajámásaodhalit; ukázat
bhújahznovu; dále
ášvásajámásauklidnit
čaa; také
bhítamzhrozený
enamtoto
bhútvážít; existovat; stát se
punahznovu
saumjamírný; klidný
vapurpodobu
mahavelký
átmápravé Já; mysl
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 19.10.2011, zobrazeno : 2461

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish