Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 46. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 46. lekce

46. pokračování korespondenčního kurzu - verše 6.43-47
Přednosti jogína a výzva být správným jogínem
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 6.43.

tatra tam buddhisamjogam labhate paurvadehikam
jatate ča tato bhújah samsiddhau kurunandana


Tam on spojení s moudrostí získá z minulých vtělení
a potom zas usiluje o úspěch, Kurunandano.
Tam bude opět spojen s moudrostí získanou v předchozích vtěleních a bude dále usilovat o dosažení dokonalosti, Potomku Kuruů.
tatratam
tamk němu; tomu
buddhimoudrost; rozum
samjogamspojení; pouto
labhatezíská
paurvapředchozí
dehikamvtělení
jatateusilovat
čaa; také
tatahpotom
bhújahznovu; dále
samsiddhauúspěch; dosažení dokonalosti
kurunandanaArdžuna - potomek Kuruů
Verš : 6.44.

púrvábhjásena tenaiva hrijate hjavašo'pi sah
džigňásurapi jogasja šabdabrahmátivartate


Vlivem předchozích cvičení ač neví to, on veden je.
A jógu jistě kdo hledá, ten i hlas Brahma překoná.
Předchozím duchovním cvičením je veden, i když o tom neví. I pouhé hledání disciplíny je mocnější než naslouchání slovům z Véd.
Toto spojení s předchozí moudrostí je v pravdě jeden ze mála skutečných zázraků. Způsob spojení s předchozí moudrostí je zcela nečekaný a nevyzpytatelný. Přichází ve formě slova, snu, knihy, duchovního učitele nebo třeba obrázku mudrce. V pravou chvíli se objeví potřebný podnět a v té chvíli se zábrana zbortí a člověk se během krátké doby dostane na úroveň poznání, které měl jeho duch v minulém vtělení. Krásný příklad je příběh Šrí Ramany. Do šestnácti let žil několik set kilometrů daleko od Arunáčaly. Pak přichází dva podněty. Čte knihu o životě 63 tamilských světců a hlavně zaslechne slovo Arunáčala.
Slovo Arunáčala je forma boha Šivy, který je vtělen jako hora Arunáčala. Šrí Ramana byl tímto vznešeným duchem a stačilo jediné slovo, aby se rozpomněl na svou přirozenost. Slovo Arunáčala nastartovalo transformační proces, který po několika týdnech vrcholí prožitkem smrti a nejvyšším poznáním.
Šrí Ramanovi stačilo zaslechnout jedinkrát slovo Arunáčala, aby se rozpomněl na svou skutečnou přirozenost. Pro všechny ostatní lidi tento podnět nestačí, a proto je nutno cvičit všechny možné metody jógy, aby se i jemu zbortily nejen zábrany pro získání předchozího vědění, ale i ty, které brání duchu spočinout ve své věčné božské podstatě.
púrvapředchozí
abhjásenaduchovní cvičení
tenatento
evajistě; zajisté; samozřejmě
hrijatebýt veden
hijistě; také
avašahpod nátlakem; nuceně
apiv; i; zahrnovat
sahon; ten; tak
džigňásurhledající
apiv; i; zahrnovat
jogasjajóga
šabdazvuk
brahmaBrahma; Védy
ativartatepřekonat
Verš : 6.45.

prajatnádjatamánastu jogí samšuddhakilbišah
anekadžanmasamsiddhastato játi parám gatim


Pilně však ovládne mysl, jogín očistí hříchy své,
úspěchy mnoha zrození pak dosáhne cíl nejvyšší.
Jogín však horlivým ovládnutím mysli očistí své hříchy a pomocí úspěchů získaných v mnoha zrozeních dochází nejvyššího cíle.
Neúnavnost, píle, usilovnost a horlivost je podstata jogína. Pokud tuto posedlost nemáte, je nutno ji vypracovat. Ano i horlivost lze vypěstovat vírou a důvěrou a hlavně odstraněním hloupých pochybností.
Toto je nejobtížnější část cesty. Překonat nedůvěru a pochybnosti a začít z celého srdce věřit a pilně cvičit. V Indii tuto snahu podporuje náboženský systém a miliony různých asketů a tisíce mudrců. Na západě jste sami obklopeni pochybovači a hlupáky a proto nalezení správné cesty do neznáma je zde opravdu výjimkou.
prajatnádveliké úsilí
jataovládnout
manahmysl
tuale; však
jogíJogín - člověk spřažený s jógou
samšuddhaočistit
kilbišahhřích; vina
anekamnoho
džanmazrození; vznik
samsiddhahúspěch; dosažení dokonalosti
tatahpotom
játidosahuje; jde
parámvěčná; nejvyšší
gatimcíl
Verš : 6.46.

tapasvibhjo'dhiko jogí gňánibhjo'pi mato'dhikah
karmibhjaščádhiko jogí tasmádjogí bhavárdžuna


Jogín je lepší askety, též je lepší než vzdělaný,
nad hospodáře je jogín, proto buď jogín, Ardžuno.
Jogín je výše než ten, kdo se odříká a je též považován za vyššího než ten, kdo je vzdělaný. I toho, kdo koná převyšuje jogín a proto se staň jogínem, Ardžuno.
Jogín je nejen skromný asketa, ale je vzdělaný a moudrý a ještě k tomu vykonává své světské povinnosti. To je definice pravého jogína. Jóga znamená sjednocení. Sjednocení bytosti se svou věčnou podstatou, ale také sjednocení jednotlivých duchovních cest spolu s běžným, každodenním životem v lidském těle.
Krásný příklad je oceán, který se na hladině zdá být bouřlivý, ale o několik metrů hlouběji jsou kilometry klidné vodní masy, která je plná různorodého života. Stejně tak úspěšný jogín je na první pohled činný, ale ve skutečnosti je uvnitř jen oceán klidu a blaženosti.
tapasvibhjoasketa; bytost na cestě odříkání
adhikovyšší
jogíJogín - člověk spřažený s jógou
gňánibhjomudrc; bytost na cestě moudrosti
apiv; i; zahrnovat
matahpovažovat
adhikahvyšší
karmibhjašbytost na cestě činů
čaa; také
adhikovyšší
jogíJogín - člověk spřažený s jógou
tasmátproto
jogíJogín - člověk spřažený s jógou
bhavabuď; staň se
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
Verš : 6.47.

joginámapi sarvešám madgatenántarátmaná
šraddhávánbhadžate jo mám sa me juktatamo matah


A ze všech jogínů, kteří na Mne upřeli vnitřní Já,
ve víře kdo Mne uctívá, nejvíc se Mnou spojen je znám.
A ze všech jogínů, kteří na Mne upřeli vnitřní Já, s vírou kdo Mne uctívá, ten je považován za nejtěsněji spojeného se Mnou.
Na závěr šesté kapitoly vyzývá Kršna Ardžunu, aby byl skvělým jogínem. Zároveň ho ale vyzývá, aby složil všechno, co ho trápí i to co ho těší, Kršnovi k nohám, uctíval ho a oddal se mu. Je to příprava na další zpěv, kde Kršna popíše nejmoudřejší způsob vnímání Boha pomocí jógy oddanosti.
Tento způsob moudré a vzdělané oddanosti je přirozeným naplněním obsahu učení této šesté kapitoly o jednotě, ale v podstatě všech prvních šesti kapitol.
V těchto šesti kapitolách jsme prakticky pobírali vznik našich problémů a jednotlivé způsoby, jak cvičit mysl a měnit způsob myšlení. Tyto metody můžeme cvičit celkem snadno mechanicky a zkoumat tak zákonitosti a projevy našeho vnitřního světa.
Počínaje další kapitolou se toto cvičení začneme učit provádět v souvislosti s věčným Bohem. Tento Bůh je zosobněním všeho, čeho chceme dosáhnou a zároveň i zosobněním celého vesmíru. Tímto se toto pojetí Boha stává sjednocujícím prvkem jógy.
Je samozřejmé, že je možno dosáhnout nejvyššího cíle bez tohoto zosobnění Boha, ale jak bude vysvětleno ve verši 7.14. a potom také 12.5., je tento způsob mnohem obtížnější, než cesta moudré oddanosti k Bohu.
joginámJogín - člověk činný
apiv; i; zahrnovat
sarvešámvšichni
matMne; mým
gatenaupřít
antahuvnitř
átmanápravé Já; v pravém Já
šraddhávánvěřící; člověk s pevným přesvědčením
bhadžateuctívat
jahkdo
mámmne
sahon; ten; tak
memůj; mi
juktazapřažen; zapojen
tamahtemný; nejhorší; kvalita temnoty; nejsilněji
matahpovažovat
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 18.8.2011, zobrazeno : 2547

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish